null

SANAT

ŞENLİĞİ

Sanat Şenliği Adapazarı Özel ENKA Okulları misyonu doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini sunarken eleştirel düşünen, farklılıklara saygı duyan, uluslararası bilince sahip yaratıcı bireyler yetiştirebilmeyi desteklemek için düzenlenir. Anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin katılımıyla ilgi alanlarına göre küçük gruplarda çalıştaylar ve tüm okul toplumunun yer aldığı etkinlikler yapılır. Tüm hafta boyunca süren sanat şenliği kapsamında müziğin, görsel sanatların ve beden performanslarının her alanında öğrenci sunumları yapılırken bu alanların tümünde özgün özelliklere sahip misafir sanatçıların ve akademisyenlerin performans sunumlarına da yer verilir. Misafir sanatçıların ve akademisyenlerin öğrencilerimizle yaptığı çalıştaylarla devam eden etkinliklerde öğrencilerimizin farklı özelliklerini fark etmeleri, kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri, iletişimlerini sanatın yardımıyla kuvvetlendirmeleri hedeflenir.