null

BİLİMSEL

BAKIŞ

Adapazarı Özel ENKA Okulları’nda merak ve yaratıcılığı özendiren, öğrenenlerin dünyayı anlamasını sağlayan bilimsel bakış,  dünyayı bilimsel açıdan değerlendirebilmelerini ve bilinçli olmalarını sağlar. Sorgulama, bilimsel araştırmanın ve anlamanın merkezinde yer alır. Öğrenenler bilimsel bilgi, mantık ve düşünce becerilerini birleştirerek yaşadıkları dünya ile ilgili anlayışlarını oluşturur ve sorgularlar. Bilimsel bilgi üzerinde dönüşümlü düşünen öğrenenler; eylemlerinin kendileri, başkaları ve dünya üzerinde yarattığı etkiye dair sorumluluk duygusu geliştirirler. Tüm bu süreç IB öğrenen profili özelliklerinin hayata geçirilmesine fırsat verir.

Bilimsel bakışın eğitim programına dahil edilmesi, öğrenenleri bilime yaklaştırıp hayat kalitesini yükseltir. Hızla değişen bilimsel ve teknolojik dünyanın olanakları hakkındaki anlayışı ve beceriyi geliştirir. Bu anlayış ve beceri, çeşitli kültürlerden gelen kişilerin bilime katkılarının takdir edilmesini ve öğrenenlerde akademik dürüstlük anlayışının geliştirilmesini sağlar.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin (STEM) proje ve problem tabanlı öğrenme gibi öğrenme modelleri ile uygulandığı okulumuz tüm kademelerde araştırma ve yaratma laboratuvarlarına sahiptir.  Bu laboratuvarda yapılan ders ve kulüp etkinliklerinde, 21. yüzyıl becerilerine uygun olarak eleştirel düşünme, işbirliği yapma, yaratıcılık ve iletişim becerileri de ön plandadır.