null

ÖĞRENME VE

ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

Adapazarı ENKA Okulları’nda eğitim programı sorgulamaya dayalı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Sorgulama, öğrencilerin dünyayı anlamlandırma çabası sırasında çevreyle etkin bir biçimde ilgilenmesi, merak ettiği sorular, tecrübeleri ve edindiği bilgiler arasında bağlantılar kurabilmesi ve dönüşümlü düşünmesini içerir. Sorgulamayı desteklemek için kavramsal öğrenmeye odaklanılır. Kavramsal öğrenmede amacımız, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemelerini değil, her bir ders için ya da dersler arasında önem taşıyan kavramlara odaklanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve derinlemesine anlam oluşturmalarını sağlamaktır. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde öğrenci yer alır ve öğretmenler, öğrencilerin anlam oluşturması için yol göstericidir. Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirilerek, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stilleri belirlenerek dersler farklılaştırılır, öğrenciler yeni deneyimlere ve düşünmeye teşvik edilir. Küçük yaş gruplarında öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak oyun yoluyla öğrenme yöntemi sıklıkla kullanılır. Öğrenmenin en iyi, öğrencinin etrafındaki dünyanın gerçek bir parçasıyla bağlantılı olduğunda ve ilgi duyulan konuların araştırılmasıyla gerçekleştiğine inanılır ve bunu sağlamak için öğrencilere canlı ve teşvik edici öğrenme ortamlarında ilgi çekici, konuyla alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli öğrenme deneyimleri sağlanır. Yapılan ön değerlendirme, süreç ve sonuç değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerin ne anladıklarına, bilgilerine, becerilerine ve gelişimlerine odaklanılarak program üzerinde dönüşümlü düşünme yapılır. Tüm bu öğrenme ve öğretme yaklaşımları ENKA Okulları öğrenci profilinin geliştirilmesi için bir çerçeve sunar.