null

AKADEMİK

DÜRÜSTLÜK

Akademik dürüstlük IB programlarında tüm okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorumluluğundadır ve okulun ATL yaklaşımı kapsamında tüm müfredat boyunca geliştirilmelidir. Erken yaştan itibaren PYP’de öğrencilere bir işin sahipliği ve ona göre atıfta bulunma öğretilmelidir. Öğrenciler deneyim elde ettikçe çeşitli akademik dürüstlük becerileri öğretilmelidir ki MYP ya da DP’de IB tarafından yapılacak değerlendirmelerle karşı karşıya kaldıklarında iyi gelişmiş becerileri olsun ve tehlikelerden uzak durabilsinler.

MYP öğrencileri alıntı yapma ve referans gösterme gibi temel ATL becerilerini öğrenmeli ve kendilerine MYP sonrasındaki çalışmalarına iyi hazırlanmış olmak için hata yapma ve hatalarından öğrenme fırsatları verilmelidir.

Akademik dürüstlük, öğretimde kişisel doğruluk ve iyi uygulamayı destekleyen değerler ve beceriler bütünü olarak görülmelidir.

Tüm MYP öğrencileri akademik dürüstlüğe ilişkin, özellikle fikri mülkiyet ve orjinallik kavramlarının temel anlam ve önemini kavramalıdır. Ancak yalnızca kavramsal anlayış tek başına yeterli değildir; öğrenciler bu tür kavramları çalışmalarında uygulayacak bilgi ve pratik becerilere de sahip olmalıdır.

İşbirliği geniş anlamda, ortak bir amaç etrafında paylaşılan bilgiyle birlikte çalışmak olarak tanımlanabilir ve kişinin çalışmasının diğeri tarafından değerlendirilmek üzere kopyalanmasına veya teslim edilmesine yol açmayan açık ve işbirliğine dayalı davranıştır. Hile, öğrencinin eş öğrenenleri atıf göstermediği bir kaynak olarak kullanması halinde ortaya çıkar.

Orijinal çalışma öğrencinin bireysel ve özgün fikirlerine dayalıdır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun değerlendirmeye alınan tüm ödevler tamamen ve orijinal biçimde öğrencinin kendi dili, ifadeleri ve fikirlerini kullanmalıdır. Doğrudan alıntı ya da yeniden cümle haline getirme yoluyla olsun, bir öğrencinin çalışmasında başka bir kişiye ait fikirler ya da eser temsil ediliyorsa o fikirlerin ya da eserin kaynağı/kaynakları tam olarak ve uygun biçimde tanınmalıdır.

IB, intihali başka bir kişinin fikirleri veya eserinin öğrencinin kendine aitmiş gibi sunması olarak tanımlasa da, yalnızca bu tanım öğrencilere neyin intihal teşkil ettiği ve ondan nasıl kaçınılabileceğine dair yeterli bilgi ve rehberlik sunmamaktadır. Öğrenciler eserlerinde ne zaman ve nasıl alıntı yerleştirecekleri konusunda yönlendirilmelidir. Aynı şekilde, başka cümlelerle ifade etme uygulaması bir ATL becerisi olup, öğrencilerin bir parçayı kopyalamaktansa kendilerine ait birkaç kelimeyi koyup bu kelimeleri orijinal çalışmaları olarak görmelerini sağlayacak bu beceri onlara öğretilmelidir. Başka bir kişiye ait kelimeler kullandığında öğrenci, kelimelerinin kendine ait olmadığını göstermek için tırnak işareti, satır başı eklemeyi ya da kabul gören başka bir yöntemi kullanmayı alışkanlık edinmelidir. Ayrıca alıntının kaynağı (ya da yeniden ifade edilen metin) alıntıyla beraber açık bir biçimde gösterilmelidir ve yalnızca kaynakçada yer almamalıdır. Kendi savlarını desteklemek için başkasının kelime ve fikirlerini kullanmak her türlü akademik çalışmanın temel bir öğesidir ve bu kelime ve fikirleri kendilerininkine nasıl dahil edileceği ATL becerisi olarak açık biçimde öğretilmesi gereken önemli bir beceridir.