null

BİLGİ VE

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Okulumuzda eğitim gören öğrenciler teknolojiyi her alanda bilgiye ulaşmak, bilgiyi organize etmek, kendi öğrenme sorumluluğunu almak, bilgiyi sunmak, iletişim kurmak için kullanır. Adapazarı Özel ENKA Okulları’ndan mezun olan her öğrenci teknoloji okuryazarıdır ve ihtiyacı olan teknolojiyi etkin kullanır. Okulumuzda öğrencilerimiz, öğrenme sürecinde geliştirdikleri becerileri kullanarak teknoloji araçları ile eğitim görürler. Öğretmenlerimiz derslerini tasarlarken uygun yerlerde teknoloji destekli içerikler oluştururlar. Seçilen teknoloji aracıyla ya da uygulamasıyla tasarlanan dersin; öğrenciyi motive etmesi, öğrencinin kalıcı öğrenmesine destek olarak farklı öğrenme stillerine hitap etmesi, becerileri geliştirmeye yönelik olması ve zaman açısından tasarruf sağlaması beklenir.