null

MYP DEĞERLENDİRME

İLKELERİ

Değerlendirme her türlü öğretme ve öğrenmenin ayrılmaz parçasıdır. MYP değerlendirmesi, öğretmenlerin programın her yılında her ders grubuna ait değerlendirme kriterlerini kullanarak saptanmış ders grubu hedeflerini değerlendirmesini gerektirir. Öğrencilere en yüksek seviyede başarıya ulaşma fırsatları tanımak için MYP öğretmenleri çeşitli değerlendirme stratejilerini benimseyen zorlayıcı görevler geliştirmektedir.

MYP’de öğretmenler şart koşulan, önceden bilinen ve kesin kriterlerin yönlendirdiği şekilde kendi profesyonel muhakemelerini kullanarak değerlendirmenin şeffaf olmasını temin eder. Çeşitli değerlendirme görevleri arasında öğretmenler, öğrencilerin başarı seviyelerini değerlendirme kriterleri uyarınca tanımlayıcılar kullanarak belirlemektedir.

MYP’de Değerlendirme:

 • Öğrenme sürecine yönelik geri bildirim sağlayarak öğrenci öğrenimini destekler ve teşvik eder
 • Öğretme sürecini besler, geliştirir ve iyileştirir
 • Öğrencilerin becerilerini kişisel proje ve disiplinler arası değerlendirmelerde olabileceği gibi disiplinler boyunca aktarmaları için fırsat sunar
 • Öğrenmeye yönelik olumlu öğrenci davranışlarını destekler
 • Öğrencileri gerçek dünya bağlamlarındaki sorgulamaları esnasında destekleyerek ders içeriğine dair derin anlayış geliştirmeyi hedefler
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimini destekler,
 • Çeşitli kültürel ve dilsel bağlamlarda yer alan değerlendirmelerle birlikte programın uluslararası düşünme boyutunu yansıtır
 • Öğrencinin bütünüyle gelişimini dikkate alan örnek ilkeleri dahil ederek programın bütüncül yapısını destekler.

MYP’deki değerlendirme uygulamaları bazen okullardaki mevcut uygulamalarda ciddi zorluklar yaratmaktadır. MYP değerlendirmesinin bazı ana özellikleri şunlardır:

 • Dahili toplamsal değerlendirme ve destekleyici oluşsal süreçlerin ayrımı
 • Mekanik ve eleştiriye dayanmayan başarı seviyeleri ya da verileri raporlama süreçleri yerine en kesin öğrenci performansı ispatına verilen önem
 • Dersin bitiminde, öğelerine değil dersin tamamına dayalı öğrenci anlayışı değerlendirmesi.

MYP değerlendirmesinin amacı öğrenci öğrenimini desteklemek ve teşvik etmektir. MYP öğrenci performansı üzerine bilgi toplayan ve bu bilgiyi analiz eden ve öğrencilere performansları hakkında zamanında geri bildirimde bulunan değerlendirme süreçlerine vurgu yapmaktadır. MYP değerlendirmesi özellikle ders grubu hedefleriyle yakından ilgili ATL becerilerinin gelişiminde çok önemli rol oynamaktadır. MYP’nin değerlendirmeye yaklaşımı yalnızca öğrenmenin ortaya koyduğu ürünlerin değil sürecin de değerlendirilmesinin önemini tanımaktadır.