null

PORTFOLYO

Portfolyolar öğrenci ve öğretmenlerce öğrenme başarılarını kaydetmek ve kimliklerini ifade etmek için kayıt tutmak üzere kullanılabilir. Öğrenciler ve öğretmenler çalışmalar seçebilir ya da bilgi ve anlayış seviyelerini ve beceri ve davranışlarını gösteren diğer değerlendirme stratejilerinden gözlem ve kanıtları dahil edebilirler. Portfolyolar öğrencileri kendi öğrenimlerine ve o öğrenimin değerlendirmesine dahil etme açısından yararlıdır.

Öğretmenler ve yöneticiler kendi okullarında kullanmak üzere farklı portfolyo modelleri araştırmayı tercih edebilir, gerçek ya da okulun internet sitesi üzerinde sanal klasör gibi formatları düşünebilir. Saklama meselesi her iki formatta da gündemde olacaktır.

Değerlendirme stratejileri uygun ve elverişli anlayış performansları geliştirmek için kullanılabilir.

Görevler MYP hedeflerine özel olacaktır ancak aşağıdaki listede geniş olarak temsil edilen çeşitli görev kategorileri yer almaktadır.

  • Kompozisyonlar—müzikal, fiziksel, sanatsal
  • Sorunlara cevaben çözüm veya ürün yaratma
  • Denemeler
  • Sınavlar
  • Anketler
  • İncelemeler
  • Araştırmalar
  • Performanslar Sunumlar—sözel (sözlü ya da yazılı), grafik (çeşitli araçlar yoluyla)

MYP ders grubu rehberleri, değerlendirme görevleri ve belirli kriterlere uygulanabilirlikleri konusunda daha fazla bilgi vermektedir.