null

TOPLUM

HİZMETİ

Etkinlik (yaparak ve deneyimleyerek öğrenme) tüm IB programlarında yer alan öğretme ve öğrenme dahil birçok oluşturmacı eğitim modellerinin ana öğesidir. Etkinliğin bir alt kümesi olarak hizmet her zaman IB toplumunun ortak değeri olmuştur. IB öğrenenleri hizmete kişisel bir bağlılık gösteren ilgili toplum üyeleri olmaya gayret eder ve başkalarının hayatlarına ve çevreye olumlu bir fark yaratmak için eyleme geçer.

Öğrenciler daha bilinçli hale geldikçe ve sorumluluklarının bağlamına dair daha iyi bir anlayış geliştirdikçe, nasıl düşünceli ve olumlu etkinlik gerçekleştirecekleri konusunda seçim yapabilme yetkisini ellerine alırlar. Bu etkinlik öğrenciden öğrenciye ve bağlamdan bağlama değişiklik gösterecektir.Etkinlikler öğrencilerin şu eylemlere geçmelerini içerebilir:

 • Başkalarına karşı empati hissetme
 • Davranışlarında küçük ölçekli değişiklikler gerçekleştirme
 • Daha büyük ve daha önemli projeler üstlenme
 • Kendi kendilerine eyleme geçme
 • İşbirliği içerisinde eyleme geçme
 • Fiziksel eyleme geçme
 • Mevcut bir sistemde, sisteme dahil olan herkesin yararına olacak değişiklikler önerme
 • Daha nüfuslu yerlerdeki insanları eyleme geçirme konusunda lobi faaliyetinde bulunma.

Hizmet öğrencilerin sınıfta öğrendikleriyle toplumda karşılaştıkları şeyler arasında gerçek bağlantı kurabilmelerini gerektirir. Öğretmenler, hizmet öğrenim modelini kullanarak gerçek, belirlenmiş ihtiyaçları karşılamak üzere plan ve ortaklık geliştirmek için öğrencileri ana fikri uygulamaya yönlendirebilir. Gerçek bir toplum ihtiyacına yönelik bir eyleme götürecek rehber eşliğinde ya da sınıf içi eğitim öğrencilerin ilgi, beceri ve yeteneklerini kapsayan öğrenci inisiyatifine izin verdiğinde anlamlı hale gelmektedir. Hizmet deneyimi, dahil olan herkese yönelik anlam ve amaç ifade ettiğinde, dönüşümlü düşünmeye katılım da tatminkar bir hal alır. Hizmet deneyimleri üzerine düşündüklerinde öğrenciler içinde yaşadıkları toplum ve dünyaya, kendilerinin ve başkalarının hayatlarını iyileştirmeye yönelik görev ve sorumluluklarına dair daha büyük bir bilinç elde edebilirler. 

Hizmete ilişkin MYP öğrenme çıktıları

Uygun rehberlik ve destek eşliğinde MYP öğrencileri hizmet etkinlikleriyle;

 • Kendi güçlü yanlarının ve gelişim alanlarının daha fazla bilincinde olmalı
 • Yeni beceriler geliştiren zorluklar üstlenmeli
 • Öğrencilerin başlattığı etkinlikleri tartışmalı,değerlendirmeli ve planlamalı
 • Eyleme geçme konusunda sabır göstermeli
 • Başkalarıyla işbirliği içinde çalışmalı
 • Küresel düzeyde eyleme geçme, çok dillilik ve kültürler arası anlayış yoluyla uluslararası düşünme niteliklerini geliştirmeli
 • Eylemlerinin etik sonuçlarını göz önünde bulundurmalıdırlar.

Bu öğrenme çıktıları öğrencilerin eylem olarak hizmete ilşikin kendilerine dair dönüşümlü düşünmelerinin özünü oluşturmaktadır. Bütün bu öğrenme çıktıları IB Öğrenen Profili ve ATL becerileriyle yakından ilişkilidir. Hizmete katılımları yoluyla öğrenciler daha özgüveni yerinde ve öz-yönlendirmeli öğrenenler olabilmekteler.