null

TOPLUM

PROJESİ

MYP öğrencileri, programın üçüncü yılında MYP Toplum Projesini tamamlarlar. Bu projenin temel hedefi, öğrencilerin kişisel ilgilerinden yola çıkarak, onların toplumsal sorunların çözümünde gönüllü ve aktif rol almalarını teşvik edecek projeler hazırlamasını sağlamaktır.

Öğrenciler bu doğrultuda araştırma, planlama, eyleme geçme ve dönüşümlü düşünme süreçlerinden geçerek projelerini tamamlarlar. Toplum projeleri, bireysel ya da grup projeleri olabilir. Proje süpervizörleri, öğrencilere süreç boyunca danışmanlık yaparlar.

Toplum projesi çalışması, öğrencilerin hizmet edecekleri toplumu ve bu toplumun bir ihtiyacını belirlemeleri ile başlar. Proje süpervizörlerinin yönlendirmesi ile öğrenciler hedefleri doğrultusunda araştırma yapmaya ve proje sürecini, süreç günlüklerinde kayıt altına almaya başlarlar. Projenin planlama aşamasında, öğrenciler projelerini detaylandırarak, proje öneri formunu doldururlar. Eyleme geçme aşamasında, planlanan hizmet uygulanır. Dönüşümlü düşünme aşamasında ise, öğrencinin kendisini ve süreci değerlendirmesi beklenir. Toplum Projesinin son aşamasında öğrenci, yaptığı bir sözlü sunum ile, tüm süreci okul toplumu ile paylaşır ve yeni projelere ilham verir. Toplum projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, MYP Tamamlama Sertifikası almaya hak kazanırlar.