null

ULUSLARARASI

BAKIŞ

Adapazarı ENKA Okulları’nda eğitim programının öğrencilere aktarımı boyunca faydalanılan tüm öğrenme ve öğretme yaklaşımları, üzerinde durulan konu ya da ünitelere yerel olduğu kadar küresel bir bakış açısı kazandırmayı da hedeflemektedir. Çalışmalarımız öğrencilerde kendi kültürlerinin farkında olmalarını sağladığı gibi dünya üzerinde farklı toplumların ve farklı kültürlerin de yer aldığını, onların bakış açılarından da dünyayı görmeleri gerektiği bilincini kazandırmaktadır. Bu kapsamda sadece öğrencilerde değil okuldaki tüm öğrenenlerde farkındalık uyandırması amacıyla çeşitli etkinliklerle hatırlanan ve kutlanan ulusal ve uluslararası önemli günler, sosyal etkinlikler, kulüp çalışmaları ve projeler birer dünya vatandaşı yetiştirme sürecimizde bizlere destek olmaktadır. Bu çalışmalarımızda okul kütüphanelerimizde yer alan farklı dillerde ve çeşitli türlerdeki kaynaklardan ve günümüzde eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen, okulumuzda etkin bir şekilde kullanılan ve dünyaya açılan birer pencere olan tabletlerden faydalanmaktayız. Adapazarı ENKA Okulları’ndan mezun olacağını umduğumuz öğrenciler, IB Öğrenen Profili özelliklerine sahip olarak ve bu değerleri yansıtarak uluslararası bilinç kavramını somut bir şekilde yansıtacaklardır.