null

İLK YILLAR

PROGRAMI

PYP, IB (Uluslararası Bakalorya)’nin ‘İlk Yıllar Programı’dır ve 3-12 yaş aralığındaki öğrencileri kapsayan bir müfredat çerçevesidir.

Adapazarı ENKA İlkokulu, 17 Ocak 2012 tarihinde otorize olarak PYP uygulama yetkisi almış ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir kurum olma özelliği kazanmıştır.

Okulumuzda PYP, anasınıfından 4.sınıfın sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının PYP çerçevesinde bütünleştirilmesiyle ele alınmaktadır. Programımızda ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimi disiplinlerüstü temalar aracılığıyla ele alınır. Öğrencilerimiz, temel bilgi ve becerileri edinmelerinin yanı sıra, kavramsal anlayış geliştirmeleri ve eyleme geçmeleri için desteklenmektedir. Öğrenme ve öğretme süreci sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamında, öğrencilerde araştırma, düşünme, sosyal, iletişim ve öz yönetim becerilerini geliştirecek şeklide tasarlanır. Programımızın temel amaçlarından biri de Öğrenen Profilleri aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel ve kültürel kimliklerini keşfetmelerini sağlamak ve uluslararası bilince sahip bireyler olarak yetiştirmektir.