null

İŞ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Adapazarı ENKA Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Belirtilen hedeflerimizle beraber, kurumsal anlamda yerleşkemizde yaşayanlara sağlıklı ve güvenli ortam sağlamaktan, çevreye verdiğimiz zararları minimize etmekten, yerleşkemizdeki doğal dengeleri korumak ve katkıda bulunmaktan da sorumluyuz.

Bu sorumluluğumuza; öğrenciler, aileleri, çalışanlarımız, ziyaretçiler, taşeron, tedarikçiler ve çevre halkı dahildir.

Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindeyiz.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti çalışanlarımızın yanı sıra taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (ÇGS) Politikamız yerleşkemizde sürdürülen faaliyetlerde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak çalışanlarımız, öğrenciler, aileleri, ziyaretçiler, taşeron ve tedarikçiler için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Bu nedenle, birlikte yaşadığımız, bitki örtüsü ve canlı varlığının olumsuz etkilenmemesi için kirliliği ve çevreye zararı önleyecek, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek, yerleşkemizdeki bütün canlılar üzerindeki riskleri en az seviyeye indirecek tedbirleri alarak, yürülükteki iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına ve bağlı olduğumuz grup ve kurumların şartlarına uyacağımızı, sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

Bu politikayı uygulamak için, somut, kapsamlı ve etkin bir Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (ÇGS) programı hazırlanır. ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.