null

Coğrafya kulübü kapsamında gezi faaliyetleri, harita çalışmaları, TÜBİTAK yarışmalarına katılım, kısa film / belgesel ve materyal oluşturma etkinlikleri düzenlenir.

Dans etmek isteyen her öğrenciye açık olan kulüp haftada 2 saat eğitsel kol saatinde, gerekli olduğu durumlarda okul çıkışlarında veya hafta sonlarında çalışmalarını sürdürür. Başvuru sayısının fazla olması durumunda seçmeler yapılır. Öğrencilerden beklenen, öncelikle kulüp zaman çizelgesine gerektiği şekilde uymak ve bu işin bir takım çalışması olduğunu unutmamaktır. Ekip, yıl içinde İstanbul ENKA, Robert Lisesi, Bilgi Üniversitesi Dans Festivali; SEV Amerikan Lisesi SOLEA Etkinliği, Adapazarı ENKA Okulları Sanat Şenliği ve mezuniyet töreninde performans sergiler.

DI’ın ana programı, sürece odaklı yaratıcı problem çözme teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, bir ekip halinde çalışmayı öğrenmenin yanı sıra, başarılı oldukları alanlarını da keşfederler.

Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin kısa film, tanıtım filmi, kamu spotu ya da reklam filmi gibi çekimler yaparak etkinliklerini desteklemeleridir. Kulüpteki öğrenciler sene başında birçok kısa film ve reklam filmi izleyerek bunlar üzerine çalışmalar yaparlar. Senaryo yazımı, çekim teknikleri, montaj ve afiş çalışmaları yapan öğrencilerimiz sene sonuna kadar çeşitli festivallere katılabilecek en az bir kısa film oluştururlar. Okul etkinliklerine destek vermek amacıyla afiş ve tanıtım filmleri de hazırlayan öğrencilerimiz iMovie, Photoshop, Adobe Premiere gibi yazılımları da kullanırlar.

EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu), gençlerin, ulusal – uluslararası ölçekte, diğer ülke ve il okullarından katılan gençlerle; dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’yi ilgilendiren güncel konular üzerine fikir alışverişleri yaptıkları, tartıştıkları sorunlara çözüm önerileri getirip bu önerileri taslağa geçirdikleri ve sundukları bir Avrupa Parlamentosu simülasyonudur. EYP; 16 – 22 yaş arasındaki gençlerin pratik ve geliştirici öğrenim deneylerinde bulunmalarına destek sağlar. Bu etkinliklerde istekli ve başarılı görülen kulüp öğrencileri ulusal seçmelere katılır ve başarı gösterdikleri takdirde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederler. Geleceğin vatandaşları olarak gençlerimizin, diğer ulusların düşünce ve karakterlerinin farkında olmalarını, her türlü farklılığa saygı duymalarını, bu sayede de öğrencilerde evrensel sorumluluk ve duyarlılık bilinci geliştirmeyi hedeflenmektedir.

GAZETENKA Kulübü; öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yıl boyunca okul içinde veya dışında yaptıkları etkinlikleri, başarıları ve çalışmaları yakından takip ederek okul toplumuyla buluşturur. Aynı zamanda kulüp öğrencilerimizin; iletişim, araştırma, sorgulama ve dönüşümlü düşünme gibi temel becerilerinin de geliştirilmesinde GAZETENKA’nın katkısı önemlidir. Her dönem bir gazete çıkaran kulübümüz ülke ve dünya gündemindeki toplumsal konulara da dikkat çekerek okul toplumunda farkındalık yaratır.

Genç Girişimciler kulübü gerçek bir iş yaratabileceğiniz, gerçek bir ürün satabileceğiniz ve gerçek para kazanabileceğiniz bir yer. Eğer zengin olmak ve seyahat etmek istiyorsanız bu tam olarak size göre bir kulüp.

Google Activities kulübü okul içi ve okul dışı ortamlarda Google çevrimiçi araçlarının (Docs, Calender, Sites, Sheet, Slides,…) kullanımını öğretmeyi amaçlar. Kulüp saatlerinde yapılacak çalışmalar ile öğrenciler “Google Eğitim Sınavları’na” katılarak “Google Eğitmeni” sertifikası almayı hedefler.

Kulübümüzde, sembolik diller, şifreli diller veya şu an dünya üzerinde konuşulmayan diller üzerinden şifre çözme ve analitik düşünmenin amaçlandığı tercüme soruları çözülür.

Sene sonunda, her yıl farklı bir ülkede yapılan Linguistik Olimpiyatlarına gidecek Türk takımında yer alabilmek için çalışmalar yapılır.

Multimedia kulübü öğrencileri, okulumuz etkinliklerinin fotoğraflanması,  kameraya alınması ve bu çekimlerin incelenerek film haline getirilmesi görevlerini yerine getirir. Kulüp öğrencileri fotoğraf makinesi ve kamera kullanımı konusunda kendilerini geliştirerek bu alanda uzmanlaşma fırsatı bulurlar. Etkinlik videoları ve fotoğraflarının arşivlenme işlemleri öğrenciler tarafından yapılır. Bunların yanında her yıl hizmet çalışması yapmak üzere belirledikleri bir konu üzerine çalışır ve diğer kulüplerle iş birliği içinde ortak çalışmalar (afiş, broşür vb.) yürütürler.

Model Birleşmiş Devletler, birleşmiş devletlerin bir simülasyonudur. Model Birleşmiş Devletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin delege ve elçilerinin rollerini üstlenerek tamamı İngilizce olmak kaydıyla MUN konferanslarında bu ülkeleri temsil ederler. MUN danışmanlarının eşliğinde, delegeler münazaralara hazırlanır, araştırma yapar ve uluslararası sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Konferans ya da MUN simülasyonlarında delegeler güncel siyasi konuları ve uluslararası toplulukların politikalarını tartışırlar ve sorunlara, anlaşmazlıklara çözüm sunmak amacıyla diğer delegelerle kamusal söylem ve analizlerde bulunurlar. MUN kulübüne katılan öğrenciler hem eleştirel düşünme ve güncel siyasi olayları anlama hem de İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler.

Münazara kulübü öğrencileri, tartışılabilir konular üzerinden dahil oldukları çalışmalarda bir konunun tüm olumlu ve olumsuz yönlerini analiz etme imkanı bularak kendilerini ve fikir dünyalarını geliştirirler. Aldıkları eğitimlerle argümantasyon, antitez geliştirme, çürütme ve örneklendirme becerileri kazanırlar. Her hafta önceden belirlenen bir konuda tartışmaların merkezinde yer alarak konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulurlar.

Panoramio, gerçek veya kurgu bir olayın ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir. Bir olayın veya an’ın canlandırılması söz konusu olduğu için dioramalarda birden fazla obje (geri dönüşüm malzemeleri ile üretilebilir) belli bir kompozisyon oluşturacak şekilde yer alır. Fiziksel anlamdaki bir alanın geniş açıyla herhangi bir görünümüdür. Boyama, çizim, fotoğraf, film / video veya üç boyutlu bir modelde uygulanabilir.

TED-Ed Kulübü’nün amaçları öğrencilerin yaratıcı fikirler geliştirmesini teşvik etmek, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için problem çözebilen, eleştirel düşünebilen yenilikçi bir nesil yetiştirmektir. Öğrenciler izledikleri TED konuşmalarında olduğu gibi kendi fikirlerini geliştirir ve sunarlar. Bu çalışmalar sırasında, öğrenciler dünyanın her yerindeki TED – Ed Kulübü öğrencileriyle iletişim halinde olurlar.  TED – Ed Kulübü öğrencileri ayrıca fikirlerini sunmak için karakter tasarımı, stopmotion, storyboard ve soyut fikirleri görselleştirme gibi animasyon becerilerini de kullanabilmeyi öğrenirler.

Yazadurmak bilim, sanat, spor ve edebiyat dergimiz her yıl mayıs ayında yayımlanmaktadır.Yıl içerisinde hem okul içi hem de okul dışı etkinliklerini öğrencilerimizin kalemlerinden çıkan yazılarla okul toplumu ve çevresi ile buluşturmaktadır. Dergimiz farklı edebi türlerdeki yazı türleriyle gezi yazısı, deneme, mülakat, eleştiri – okurlarına keyifli okumalar sunmaktadır. Kulüp öğrencilerinin her yıl sanat, edebiyat, siyaset dünyasından pek çok ünlü isimle yaptığı mülakatlarla onları okurları ile buluşturmuş ve bundan sonra da buluşturmaya devam edecektir.

Akıl Oyunları Kulübü; öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme – mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır. Akıl Oyunları kulübü zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerini artırma ve farklı düşünebilmelerini  sağlamaya yardımcı olur.

Öğrencilere takım ruhunu aşılamayı hedefleyen kulüp, haftanın iki saati çalışmalarını sürdürür. Okul takımında yer almayan, basketbolu seven ve bu sporu yapmak isteyen öğrencilerle basketbol temel tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Biyoteknoloji atalarımızın yüzyıllar boyunca evlerinde yaptığı peynir, yoğurt, hamur mayalama tekniklerinin kullanıldığı bir alan iken modern biyoteknoloji aşıların yapıldığı, topraksız meyve yetiştirilen bir alandır. Biyoteknoloji kulübü de biyoteknolojiye ilgi duyan, biyoteknolojinin çalışma alanlarını, deneyi, gözlemi, araştırmayı seven öğrencilerin olduğu, deneylerin araştırmaların yapılacağı bir fen bilimleri kulübüdür.

Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Botanik Kulübü, canlıları incelemekten keyif alan, bitkilere ilgi duyan, araştırmayı seven öğrencilerin çalıştığı kulüptür.

İspanyol yazar Arturo Pérez-Reverte Capitán Alatriste romanlarından alınan rollere bürünerek öğrencilerin 17. yy İspanya tarihini, kültürünü ve edebiyatını öğrendiği kulüptür.

TSSF/CMAS 1* dalıcı eğitimi vererek, teorik ve pratik eğitimlerle öğrencilerin su altında hiçbir yere bağlı kalmadan kendi ekipmanlarını kontrol  edebilmesini hedeflenmektedir. Teorik eğitimler sınıf ortamında, pratik eğitimler ise havuzda yapılır. Yıl içerisinde tamamladığımız eğitimin ardından 2. yarı yıl sonunda  Akdeniz veya Ege Bölgelerine tur düzenlenerek öğrencilerimizin deniz dalışları ile eğitimleri tamamlanır.

Dart sporunun püf noktalarını ve kurallarını öğrenecekleri bir etkinliktir. Etkinlik dili İngilizcedir. Masa tenisi de tarihi ve tüm teknikleri ile birlikte İngilizce çalıştırılır. Öğrenciler aynı zamanda maçlara hakemlikle beraber tek ve çift oyun kurallarını da öğrenirler. Öğrenciler lise turnuvalarına hakemlik ederler.

Bu kulüpte yıl boyunca müfredattan bağımsız olarak öğrencilerin ilgilerini çeken, internet ortamında gördükleri ve yapmak istedikleri kimya deneyleri ile bilimsel sorgulama temelinde merak edilen her türlü etkinlik ve proje yapılacaktır.

Kimya proje kulübü çalışmalarında ulusal ve uluslararası proje yarışmaları için kimya projesi hazırlanması hedeflenmiştir. Ayrıca okulumuzda her yıl düzenlenen Bilim Şenliği için ilginç ve eğlenceli deneyler tasarlanacaktır.

Model uçak, uçak olarak tanımlanan cisimlerin belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma yeteneğine sahip kopyalarıdır. Kulüp kapsamında dönem boyunca her kulüp öğrencisi tarafından bir ya da iki çeşit uçağın yapımı tamamlanıp ilgili yarışma ya da projelere başvurulur.

Orkestra kulübünün amacı öğrencilerimizin müzik, estetik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunurken sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmektir. Yapılacak orkestra çalışmalarında, öğrencilere birlikte çalma zevkinin aşılanmasının yanında bireysel çalgı seviyelerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Robotik kulübü öğrencileri robot inşa ederken mekanik, elektronik ve programlama becerilerini geliştirirler. RobENKA takımı olarak katılacakları turnuva ve yarışmaların her türlü hazırlığını üstlenen öğrencilerimizin, öz yönetim ve organizasyon becerilerinin gelişimi de destekleniyor.

Kulüp, öğrencilerin beden eğitimini ve spor kabiliyetlerini geliştirmeyi, hayata daha sağlıklı ve güçlü bireyler yetiştirmeyi, sportmenlik ruhunun doğmasını, gelişmesini ve sürmesini amaçlar. Kulüp, aynı zamanda tenis eğitimleriyle sporu sevdirmek ve tenis aktivitelerini takip eden bilinçli bir izleyici kitlesini oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Yoga çalışmaları bedenimizi güçlendirmemize, zihnimizi sakinleştirip daha uzun süreli odaklanmamıza, kendimizle ilgili farkındalığımızı artırmamıza yardımcı olur. Kendi sınırlarımızı keşfederken zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak dengede kalabilmenin yollarını öğreniriz. Matımıza oturduğumuz an, kendimiz için ayırdığımız özel zaman dilimimiz başlar. Yoga bize böylesi eşsiz bir yolculuk ve deneyim sunarken bu özel zaman diliminin, tüm yaşamımızı pozitif olarak nasıl etkilediğine tanık oluruz.