null

MİSYON

Adapazarı ENKA Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

VİZYON

Adapazarı ENKA Okulları,

  • Yenilikçi,
  • Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen,
  • Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler.