null

KAYNAKÇA

HAZIRLAMA REHBERİ

MLA Referans Gösterme Rehberi

GİRİŞ

Yalnızca akademik çalışmalarda değil, bilgi paylaşımı amacıyla sunulan her türlü yazılı ve sözlü çalışmada yararlanılan kaynakları eksiksiz olarak belirtmek, hukuki ve ahlaki yükümlülüktür. Bilginin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması, yayılması, düzeltilmesi, geliştirilmesi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmaların sorumluluğunun bireysel olarak üstlenilmesi, bunun için de öncelikle, diğer bilgi üreticilerinin hakkının verilmesi gerekir.

Yararlanılan kaynakların belli bir düzen içinde belirtilmesi için farklı disiplinlerin gereksinimlerini karşılayan birçok uluslararası standart geliştirilmiştir. Bunlar arasında görünüş özellikleri açısından önemli farklılıklar vardır; ancak hepsinde temel ve ortak olan bir ilke vardır: Kaynağın yazarının, başlığının, yayın bilgisinin, tarihinin ve sayfa numaralarının eksiksiz olarak belirtilmesi. Dolayısıyla, mevcut uluslararası kaynak gösterme kurallarından herhangi birini doğru kullanmayı öğrenen bir öğrenci, o standarttan başka bir standarda kolaylıkla geçiş yapabilir.

Kullanılan kaynakların sunumu konusunda iki temel yaklaşım vardır: Dipnot ya da sonnot sunumu; kaynakçada sunumu. Bu konuda yaygın olarak kullanılan APA (American Psychological Association) yöntemi ile MLA (Modern Language Association) yöntemlerinin uygulanması beklenmektedir.

Her iki yöntemin de iki temel öğesi bulunur: Metin içinde kaynaklara kısa göndermeler yapmak ve metin sonunda kaynak bilgilerinin ayrıntılarını veren bir kaynakça düzenlemek. Metin içinde gönderme yapılan kaynakların kaynakçada eksiksiz olarak yer alması gerekir.

Okul Akademik Dürüstlük (bundan sonra AD olarak geçecektir) Politikamızı oluştururken temel alacağımız kaynakça formatı MLA (Modern Language Association) olacaktır. Bu format okul uygulamamız için esas alınırken yararlandığımız kaynak yerine Citations by Format | MLA Style Center web sitesidir.

MLA formatı uygulanırken temel iki kriterle karşılaşılır.

Görünümle ilgili kriterler

İçerikle ilgili kriterler 

2 GÖRÜNÜMLE İLGİLİ KRİTERLER

Ödev ve araştırma kağıdı formatı

Günlük ödev ya da araştırmalar için kullandığımız kağıdın görünümüyle ilgili standartlar aşağıdadır.

 • Kenar Boşlukları: 2,5 cm. (alttan, üstten, sağdan ve soldan)
 • Yazı tipi: Times New Roman
 • Yazı tipi boyutu: 12 punto
 • Metin başlıkları: 12 punto, koyu ve sayfaya ortalanır
 • İçerik metni: 12 punto ve normal
 • Paragraflar 1 tab boşluk bırakıldıktan sonra başlar
 • Ödev ve araştırma kağıtları için ayrıca bir kapak hazırlanmaz

İlk sayfanın sol üst köşesine aşağıdaki bilgiler yazılır, sonunda iki satır boşluk bırakılır

Öğrenci Adı Soyadı

Sınıfı

Öğretmen Adı Soyadı

Dersin Adı

Ödev/Araştırma Tarihi

 • Başlıkta ilk harfler büyük yazılır
 • Başlık ve metin arasında iki satır boşluk bırakılır
 • Sayfalar, alt ortaya gelecek şekilde numaralandırılır
 • Dipnot; sayfanın altında, 2,5 cm.’lik boşluğun hemen üzerinde yer alır
 • Dipnotta açıklanacak kelime ya da kavramlar, üzerine numara yazılarak (örnek1) gösterilir.
 • Dipnot numaraları ardışık olarak (1, 2, 3,4…99…) devam eder.

Alıntı yapma

Alıntı: Bir ifadenin ya da cümlenin, kaynaktan olduğu gibi alınıp araştırma ya da ödevde kullanılarak kaynağının kısaca belirtilmesidir.

Tek yazarlı yayınlarda alıntı yapma

Alıntı yapılan ifade tırnak içerisinde yazılır. Yazar soyadı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir ve nokta konur.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (soyadı/kurum/komisyon 34).

Referansta bulunulan sorumlu kişi, komisyon ya da kurum bilgisi alıntı yapılan ifade içerisinde geçiyorsa, parantez içerisinde sadece sayfa numarası yazılır.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (34).

İki yazarlı yayınlarda alıntı yapma

Alıntı yapılan ifade tırnak içerisinde yazılır. Yazar soyadları arasına virgül koyulur ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir ve nokta konur.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (Koç, Atakan 34).

Üç yazarlı yayınlarda alıntı yapma

Alıntı yapılan ifade tırnak içerisinde yazılır. İlk iki yazarın soyadları arasına virgül koyulur, “ve” bağlacıyla üçüncü yazarın soyadı yazılarak sayfa numarasıyla parantez içinde gösterilir ve nokta konur.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (Yılmaz, Atakan ve Koç 34).

Üçten fazla yazarlı yayınlarda alıntı yapma

Alıntı yapılan ifade tırnak içerisinde yazılır. İlk yazarın soyadı yazılır “ve diğ.” (diğer yazar soyadları yerine) ifadesiyle sayfa numarası parantez içinde gösterilir ve nokta konur.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (Koç ve diğ. 34).

Aynı soyadını taşıyan yazarların yayınlarından alıntı yapma

Aynı soyadları olan yazarların eserlerinde, iki yazarın da adının ilk harfleri alınır; diğer kurallar aynıdır.

Örnek:

“alıntılanan ifade” (A. Yılmaz, B. Yılmaz 88).

Aktarma yapma

Aktarma: Özgün kaynakta geçen metni kendi ifadelerimizle anlatma. Aktarma yapılırken tırnak işareti kullanılmaz, sorumlu bildirimi alıntı kurallarıyla aynıdır.

Örnek:

Aktarılan ifade. (soyadı/kurum/komisyon 34).

Tek Yazarlı Kitaplar

Gleick, James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1987.

Henley, Patricia. The Hummingbird House. Denver: MacMurray, 1999.

İki Yazarlı Kitaplar

Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Boston: Allyn, 2000.

Üç Yazarlı Kitaplar

Gillespie, Paula, Neal Lerner ve John Dewey. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Boston: Allyn, 2000.

Üçten Fazla Yazarlı kitaplar

Wysocki, Anne Frances ve diğ. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Logan: Utah State UP, 2004.

Belli Bir Kuruma Ait Kitaplar

American Allergy Association. Allergies in Children. New York: Random, 1998.

Yazarı Olmayan Kitaplar

Encyclopedia of Indiana. New York: Somerset, 1993.

Çeviri Kitaplar

Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Trans. Richard Howard. New York: Vintage-Random House, 1988.

Crowley, Sharon, and Debra Hawhee. Ancient Rhetorics for Contemporary Students. 3rd ed. New York: Pearson/Longman, 2004.

Editörü Olan Kitaplar

Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Ed. Margaret Smith. Oxford: Oxford UP, 1998.

Ansiklopediler

“Ideology.” The American Heritage Dictionary. 3rd ed. 1997.

Ciltli Kitaplar

Quintilian. Institutio Oratoria. Çev. H. E. Butler. Cilt 2. Cambridge: Loeb-Harvard UP, 1980.

Tezler

Bishop, Karen Lynn. Documenting Institutional Identity: Strategic Writing in the IUPUI Comprehensive Campaign. Indiana: Purdue University, 2002

Dergiler

Krugman, Andrew. “Fear of Eating.” New York Times 21 May 2007

Web Sitesi

Yazar adı / Kurum “How to Make Vegetarian Chili.”  URL 24.11. 2009 (girilen günün tarihi).

Tweet

Brokaw, Tom (@tombrokaw). “SC demonstrated why all the debates are the engines of this campaign.” 22 Ocak 2012, 3:06 a.m. Tweet.

Youtube Video

Shimabukuro, Jake. “Video Adı.” Online video klip. YouTube, 22 Apr. 2006. URL. 9.10.2010.

Film

Lucas, George (yönetmen). Star Wars  IV: A New Hope. Twentieth Century Fox, 1977.

Grafikler

Tablo 1 ya da Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3 şeklinde düzenli ardışık olarak gösterilir.

Örnek:

Grafik 1: Cinsiyet ve yaş gruplarına göre 985, 1995, 1997, 1999 dönemlerinde huzurevi ikamet oranları

Kaynak: ABD Sağlık Bakanlığı, Yaşlı Amerikalılar İstatistikleri, 15 Mart 2015 URL.

Metinde yukarıdaki şekilde gösterilir ve kaynakça kısmında kurallara uygun olarak belirtilir.

Notlar:

 • Kaynakça sayısı metin içerisinde yararlanılan bilgi kaynağı sayısı kadar olmalıdır.
 • Kaynakça ilk harfine göre alfabetik olmalıdır.
 • Araştırma metninin sonunda yer almalıdır.
 • Unutmayınız ki, araştırmanızda kullandığınız “güvenilir bilgi kaynağı” sayısı araştırmanızın kalitesiyle doğru orantılıdır.

Kaynakça: