null

ANASINIFI

PROGRAMI

Anasınıfı programımız, çocukların zihinsel, bedensel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzerine temellendirilmiştir. ENKA Okulları  IBO’ nun İlk Yıllar Programı’nı (PYP) uygulamak için IBO tarafından yetkilendirilmiş bir okuldur. Çocukların keşfederek öğrenmeleri ve sorgulayarak araştırma yapmaları ilkesinden yola çıkarak eğitim ortamları hazırlanır. Böylelikle ilgi alanlarını ve güçlü yanlarını geliştiren çocuklarda, kendine saygı ve özgüven gelişimi desteklenir. Çocuklar merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanır; gözlem yapar, grup çalışmalarının zevkine varır, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler. Okul gezileri, araştırma ve sorgulama etkinliklerinin en önemli öğrenme yaşantılarını oluşturur.

Anasınıfında oyun, öğrenme ortamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenen öğrencilerimizin; açık havada da oyun alanlarını kullanmaları desteklenmektedir. Bireysel çalışmalara odaklanmayan, grup içinde etkileşimli öğrenmeyi destekleyen okulumuz farklılaştırmaya dayalı öğrenme fırsatı sunmaktadır. Satranç, Beden Eğitimi ve Yüzme etkinlikleri öğrencilerin oyun yoluyla bilişsel ve bedensel gelişimlerine destek vermektedir.

Anasınıfı programı, öğrencilerin İngilizce ve İspanyolca ile tanışıp öğrenmeye başlamalarını sağlamaktadır. Sanat alanında, müzik, orff, yaratıcı drama ve görsel sanatlar farklı öğretmenler tarafından uygulanarak öğrencilerin kendini ifade etme becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin etkin birer teknoloji kullanıcısı olabilmeleri için iPad destekli eğitimler ve kodlama çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin ses farkındalığı kazanmasına yönelik bilişsel akademik etkinliklerle 1.sınıfa hazırlanmaları sağlanmaktadır.