null

1. ve 2.SINIFLAR SOSYAL ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin ince motor becerilerini güçlendirmeleri, tasarım yaparak yaratıcı düşünme becelerini kullanmaları ve İngilizce konuşma becerisini geliştirmelerini hedeflenir.

Akrilik boya dökme (pouring) sanatı tekniklerini öğrenmek, kendi özgün tabloların öğrenciler tarafından yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Akrilik boya dökme (pouring) sanatı tekniklerini öğrenmeyi ve kendi özgün tabloların öğrenciler tarafından yapılmasını sağlamak amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin büyük bir kısmının futbol oynamaktan çok hoşlandıklarını biliyoruz. Bu kulüp çalışmasında öncelikle öğrencilerimizin futbol oynarken kullanacakları top sürme, pas atma, atılan pası alabilme ve şut atma gibi en temel becerileri fark etmelerini hedeflenir. Aynı zamanda futbol oyunu içinde dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerine de dikkat çekilir. Tüm öğrencilerin kulüp çalışmaları boyunca geliştirdikleri becerilerin yer alığı kısa filmin hazırlanarak portfolyo sunumunda yer alması amaçlanır.

Dört duvarın dışında da öğrenme gerçekleşir bakış açısıyla doğaya zarar vermeden, doğanın bir parçası olduğumuzu bilerek, doğada fark ettiğimiz sorunlara çözüm önerileri üretmeyi ve doğa ile bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Farklı becerilerin yer aldığı parkurlar hazırlanarak öğrencilerin kaba motor becerilerini geliştirmesine, iyi olan becerileri daha ileriye taşımalarına fırsat sunulur. Parkur oyunları sayesinde dikkat ve çabukluk kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerin aktif bir şekilde rol aldıkları, yaratıcılıklarını kullanma fırsatları yakaladıkları, sürekli geliştirme ve üretme motivasyonlarını canlı tutabilecekleri ortamlar ve durumlar ile buluşturuldukları çalışmalara yer verilir. İlgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, düşünme becerilerini destekleyecek çalışmalarla tekrar kullanılabilir atık materyalleri değerlendirmeleri sağlanır.
Öğrencilerimizin temel kodlama becerilerini edinerek yaş düzeylerine uygun Osmo Coding ve Scratch Jr gibi kodlama platformlarında bağımsız olarak çalışmaları hedeflenir.

Öğrencilerin el göz koordinasyonunu geliştirmeyi, konsantrasyonlarını artırmayı ve öğrencilere üç boyutlu düşünebilme yetisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı, organizasyon becerilerini geliştirmeyi, dikkat ve ince ve kaba motor gelişimlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Farklı ritim enstrümanlarını tanıyıp keşfederek ritim kompozisyonları oluşturulup öğrencilerimizin bu alanda kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.
Taş ve Minyatür Tuval Sanatı, öğrencilerin en sevdiği hikaye kitaplarını tekrar gözden geçirmeyi ve bir hikayenin teması etrafında taş/minyatür tuvaller boyamayı içerir. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme ve kendini ifade etmek için fırsat sağlar. Eserler dekorasyon amaçlı kullanılabilir veya hediye edilebilir.
Öğrencilerimiz, belirli bir zaman içerisinde neden-sonuç ilişkisi kurarak doğru hamleleri bulmayı amaçlarlar. Gerçek yaşantımızda sürekli var olan bu döngüyü kendi hayatlarında da kullanma alışkanlığına dönüştürmek en önemli amacımızdır.
Öğrencilerin kendi masa oyunlarını tasarlarken ve okulda arkadaşlarıyla, evde aileleriyle oynarken İspanyolca’yı eğlenceli bir şekilde tekrar edebildikleri bir sosyal etkinliktir.

3. ve 4. SINIFLAR SOSYAL ETKİNLİKLERİ

3Dizayn sosyal etkinliğinde öğrencilerimizin üç boyutlu tasarımın temel ilkelerini anlamaları hedeflenir. Tinkercad 3D ve SOLIDWORKS Apps for Kids dizayn programlarında 3D modeler tasarlanır. Tasarımlar okulumuzda yer alan 3D yazıcıdan çıkarılarak okul topluluğumuzla paylaşılır.

Hem takım sporlarında yer almak isteyen öğrencilere hem de okulumuzun basketbol takımı çalışmalarına devam etmekte olan öğrencilere temel basketbol becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılır. Çalışmalara eksiksiz devam eden öğrenciler içinden okul basketbol takımına geçerek okul sonrası çalışmalara da katılma şansı yakalayan öğrencilere fırsat verilir.

Öğrencilerimizin ritim, müzik ve hareket aracılığıyla kendini keşfetmesini amaçlıyoruz. Bedenimizi ritim enstrümanı gibi kullanıp eşlik edebilmeyi yada bir kompozisyon yaratıp ritim oluşturmayı amaçlar.

2D animasyon, karakter tasarımı ve storyboard öğreneceğiz. Kendi çizimlerimizi yapmanın yanında dünyadan animasyon örneklerini inceleyerek animasyon kültürümüzü artırıyoruz.

Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve bedenlerinde farkındalık geliştirmeleri amaçlanır. Farkındalık, dikkatini bilinçli olarak mevcut anda, yargılamadan odaklamak demektir. Katılım sağlayan tüm öğrencilerin dikkat, konsantrasyon, sabır, hoşgörü gibi becerilerinin gelişmesi de ayrıca hedeflenmektedir. “Çocuk Yoga” sında ise eğitici hikayeler ve oyunlar eşliğinde; yoga pozlarını doğru ve etkin bir şekilde deneyimleyerek, bedenimizi dinleyip, dinlendirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerin ritme uyum sağlaması, müzik eşliğinde arkadaşları ile uyum içinde olması ve sahne performansı sunacağı için özgüven geliştirmesi amaçlanır.

Directed drawing, bir şey çizmeye adım adım bir yaklaşımdır. Directed drawing, öğrencilerin çizimde güvenini artırmanın harika bir yoludur. Bu kulüp, yönergeleri dinlemek ve takip etmek için İngilizce ’de ciddi bir motivasyon sağlar.

Birlikte seçtiğimiz kitaplardan yola çıkarak, bazen eğlenip bazen öğrendiğimiz çeşitli etkinlikler yapılır. Kitapların dünyasına girerek okuma alışkanlığı kazanmayı, iyi birer okuyucu yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin kitapları, yazarları ve yayınevlerini tanıyarak nitelikli kitap seçme deneyimi yaşamalarını amaçlar.

Öğrencilerin grup arkadaşlarıyla birlikte yaratıcılıklarını kullanarak farklı robot tasarımları yapmaları ve Wonder Dash, WeDo, Twin gibi setleri kullanarak kodlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek düşünme, üretme, işbirliği, yardımlaşma gibi davranışlarının gelişmesine destek olmak ve mozaik sanatını farklı malzemeler ile keşfederek sanat çalışmaları yapmayı amaçlıyoruz.
Yerel, bölgesel, küresel çevremizle olan bağımızı anlamak ve bu bağı kuvvetlendirmek için çalışmalar yapılır. Sene boyu çevre gezileri, gözlem çalışmaları ve çadırda konaklamalı kamplar organize edilir. Doğada yaşam için ihtiyaç duyacağımız becerilerimizi geliştirerek, tarım ve hayvancılık hakkında çalışmalarda da bulunarak ürünler elde edilir. Tarım ve hayvancılık alanında elde edilen ürünlerin okul toplumuna satışı yapılarak elde edilen gelirle hem kulüp çalışmalarının giderleri karşılanmaya çalışılır hem de bir sonraki sezon için tohum, fide alınır.

Procreate ile çizim sosyal etkinliğinde ilk olarak temel çizim tekniklerinin gösterilmesi, ardından basit çizimlerle başlayarak aşamalı ve ayrıntılı çizimlere geçilmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin kendi iPad’lerini ve iPad kalemlerini kullanarak katmanlı çizimler yapabilmeleri, kendi tasarımlarını oluşturabilmeleri, çizimlerine efektler ekleyebilmeleri ve kendilerini çizerek ifade edebilme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Puzzleda parçadan tüme ulaşıldığında kişi bir işi başlatma, sürdürme ve bitirmenin verdiği tamamlanmışlık duygusunu yaşar. Bu kulüpte puzzle yapmaya ilgi duyan öğrencilerimiz ile amacımız; onların rahatlamasını, uzun süre odaklanmasını ve sabırlı olmasını sağlayarak dikkat sürelerini arttırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerimiz, belirli bir zaman içerisinde neden-sonuç ilişkisi kurarak doğru hamleleri bulmayı amaçlarlar. Gerçek yaşantımızda sürekli var olan bu döngüyü kendi hayatlarında da kullanma alışkanlığına dönüştürmek en önemli amacımızdır.

Her hafta lego, toyi parçaları, veya kumaş gibi farklı türden materyalleri kullanarak yaratıcılığı destekleyici etkinliklere yer vereceğiz.