null

ÖĞRENME

ÇEŞİTLİLİĞİ POLİTİKASI

ÖĞRENME ÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ İNANÇLAR

ENKA Okulları, öğrenme farklılıkları olan öğrencileri tanır; ön bilgilerini dikkate alarak, yaşıtları ile bir arada, ihtiyaçları doğrultusunda, kimliklerini ve öz yeterliklerini geliştirebilmeleri için uygun ortamlar sağlar. ENKA Okullarında farklı öğrenenler öğrenme topluluğunun zenginliği olarak görülür.

ÖĞRENCİ ALIM POLİTİKASI

ENKA Okulları, 56-68 ay aralığındaki çocukları ön eleme yapmaksızın kız – erkek sayısında denge gözeterek kontenjan dahilinde kabul eder. Aileler, öğrencinin daha önceden almış olduğu tanısı varsa gerekli belgeleri okula sunmakla yükümlüdür. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için asistan desteği Yönetim Kurulu kararı ile okul ya da aile tarafından sağlanır.

YENİ ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Öğrenci bilgisi, varsa kreş geçmişi ve geçmiş öyküsü aile ile bireysel, yüz yüze görüşmeler yaparak görüşme notları ile kayıt altına alınır.

Ön-görüşme sonuçlarına göre rehberlik servisinin belirlediği çocuklarla tanıma çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, öğrencilerin kendi yaş düzeylerinde beklenen genel gelişim özelliklerinin farklılığına göre düzenlenir.

Bu farklılıklar; otizm, down sendromu, asperger, zihinsel engellilik, konuşma bozukluğu (artikülasyon), iletişim gereksinimleri, sosyal uyum problemleri, görme, işitme veya fiziksel engellilik, sosyal uyum problemleri, davranış bozukluğu olabilir. Bu farklılıklara yönelik öğrenme desteği sağlanır.

ÖĞRENME SÜRECİNDE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI

Öğretmenler ve veliler, öğrenme sürecinde farklılık gördükleri öğrencilerle ilgili gözlemlerini ve deneyimlerini rehberlik birimi ile paylaşır. Bunun için öğretmenler okul rehberlik biriminin geliştirdiği yönlendirme formunu doldururlar. Rehberlik birimi düzenli sınıf çalışmaları yoluyla yönlendirme yapılmaksızın da farklılıkları tespit eder ve gerekli çalışmaları yürütür.

DESTEK

YÖNTEMLERİ

Rehberlik Servisi Öğrencilere:

 • Bireysel
 • Küçük grup
 • Büyük grup
 • Tüm sınıf uygulamaları yapar.

Rehberlik Servisi Öğretmenlere:

 • Sınıfta öğretmen ile birlikte eş zamanlı uygulama yapar.
 • Öğretmene kaynak ve materyal sağlar.
 • Öğretmene danışmanlık yapar.

Rehberlik Servisi Velilere:

 • Veli ile etkileşimli uygulama yapar.
 • Veliye kaynak ve materyal sağlar.
 • Veliye danışmanlık yapar.
 • Veliyi okul dışı destek merkezlerine yönlendirir, takibini yapar.

EĞİTİM

PLANLAMASI
 • Öğrencinin tanısı / farklılığı, neye ihtiyacı olduğu bilgisi göz önünde bulundurulur.
 • Ulusal Özel Eğitim Yönetmeliği dikkate alınır.
 • Rehberlik birimi öğrencilerle ilgili eylem planını okul yönetimi ile paylaşır.
 • BEP ve farklılaştırılmış çalışmalar için veli onayı alınır.
 • Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirlenir.
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynak desteği okul yönetimi tarafından sağlanır.
 • Süreç değerlendirme ve dönüşümlü düşünmelerle uygulamalar değerlendirilir.

OKUL İÇİ BİLGİ PAYLAŞIMI

Öğrencinin gelişimi ya da öğrenme sürecini etkileyen bilgiler, veli ile görüşme yapan öğretmen tarafından Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden ilgili öğretmenlerle paylaşılır. Okula yeni başlayan ya da sınıf değiştiren öğretmenler, öğrencilerle ilgili bilgileri rehberlik birimi ve diğer öğretmenler yolu ile edinirler. Süreçte öğrencinin yaşantısında fark yaratabilecek her türlü durum, rehberlik birimi ya da okul yönetimi tarafından ilgili öğretmenlerle paylaşılır.

ÖĞRENME & ÖĞRETME SÜREÇLERİ

Kaynaştırma, öğrencilerin öğrenme sürecindeki engelleyici unsurların belirlendiği ve her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitiminin yapılandırıldığı çözüm bulma sürecidir. Bunu sağlamak için tüm paydaşlar – öğretmenler, rehberlik servisi, okul yönetimi ve aileler işbirliği içinde çalışmalıdır. Uygun becerileri geliştirerek, farklı stratejiler kullanarak ve hoşgörüye dayalı bir öğrenme ortamı oluşturarak kaynaştırma eğitimi sağlanır.

FARKLILAŞTIRMA

Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için öğretim sürecinde ders içeriği, uygulama süreçleri ya da ürünler farklılaştırılır. Bunun için planlama yaparken öğrencilerin farklı öğrenme stilleri, farklı öğrenme seviyeleri ve ilgileri göz önünde bulundurulur. Farklılaştırma, öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek, sınıf içi beklentileri ve ilişkileri düzenlemek, ölçme – değerlendirme uygulamalarını çeşitlendirmek için tüm öğretmenler tarafından uygulanır.

DEĞERLENDİRME

Okul, öğrenme çeşitliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili farklılaştırma yaparak, öğrencinin bireysel gelişimini kayıt altına alır.
Tanı almış öğrenciler için kullanılan ölçme – değerlendirme araçları ve stratejileri öğrencinin bireysel eğitim programına göre hazırlanır.

PROFESYONEL GELİŞİM

Okul, rehberlik birimi, öğretmenler ve velilerin farklı öğrenme ihtiyaçları ve öğrencilerin gelişimini desteklemeleri konusunda profesyonel gelişim fırsatları sağlar. Okul yönetimi, her eğitim öğretim yılı için Rehberlik Birimi Bütçesi oluşturur. Rehberlik servisi yıl içerisinde öğretmenler ve veliler için eğitimler düzenler.