null

REHBERLİK

HİZMETLERİ

Bütün insanlara cinsiyeti, ırkı, yaşı, yeteneği, performansı ya da statüleri ne olursa olsun eşsiz birer birey olarak yaklaşmaktadır,

Her insanın değerli olduğuna inanmakta ve bu konuda ayrım yapmaksızın bütün öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamaktadır,

Gelişen ve değişen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmektedir,

Öğrencilerin eğitiminde; veli ve öğretmen işbirliğini esas almaktadır,

Hizmetleri, okuldaki eğitimsel süreçler bütününün, tamamlayıcı bir parçasıdır,

Öğrencilerin sahip olduğu eğitsel ve kişisel potansiyellerini fark etmelerine destek vererek farklı alternatifleri görmelerini sağlamaktadır,

Farklı etkinliklerle amaçlarının, öğrencilerin gelişimini desteklemek ya da kolaylaştırmak olduğuna inanmaktadır,

Benimsediği değerlerin farkında olup bunların çevresindeki insanları etkileyebileceğini bilerek bu değerleri öğrencilere empoze etmekten kaçınmaktadır,

Önyargısız ve objektif yaklaşımı benimsemektedir,

Okuldaki her öğrencinin eşit ve ulaşılabilir hizmeti hak ettiğine inanmaktadır. Bunu sağlamak için öğrenci sayısını göz önüne alarak yeterli sayıda uzman istihdamına önem vermektedir,

Danışma sürecinde gizlilik ve gönüllük ilkelerini temel almaktadır,

Çalışmaları güven temeli üzerine oturtulmuştur,

Çalışmaları sürece bağlıdır,

Gelişimsel programlarının amaçları; okulun felsefesi ve misyonu, rehberlik bölümünün felsefesi ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine oluşturulmaktadır,

Yaptığı çalışmaların ölçülebilir olmasına önem vermekte ve kayda geçmektedir,

Çalışmalarını planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde yürütmektedir.