null

BİLGİ VE

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Okulumuzda eğitim gören öğrenciler teknolojiyi; her alanda bilgiye ulaşmak, bu bilgiyi analiz ederek organize etmek, sunmak ve iletişim kurmak için kullanır.

Mezun olan her öğrenci, teknoloji okuryazarıdır ve ihtiyacı olan teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma yetisine sahiptir.

Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde gerekli becerileri geliştirmek için teknoloji araçları ile eğitim alır.

Öğretmenlerimiz, derslerini planlarken müfredat içeriğine uygun, teknoloji destekli etkinlikler oluşturur. Seçilen teknoloji aracıyla ya da uygulamasıyla planlanan dersin; öğrenciyi motive etmesi, öğrencinin kalıcı öğrenmesine destek olması, farklı öğrenme yöntemlerini içermesi, becerileri geliştirmeye yönelik olması ve zaman tasarrufu sağlaması beklenir.

Öğrencilerimiz; iMac ve Windows laboratuvarlarında farklı sistemleri tanır, dijital ve 3 boyutlu tasarım, elektronik devre tasarımı ve kodlama alanında becerilerini geliştirir, algoritma öğrenir.

Kazandıkları becerilerle, çevrelerindeki ilgili yarışmalara yönlendirilirler. Öğrencilerimiz, bilişim ve teknoloji alanında aldıkları derecelerle ve sertifikalarla akademik açıdan donanım sahibi olurken portfolyolarını da zenginleştirir.