null

Okulumuzda perşembe günleri okul ders saatleri içerisinde seçtiği alanlarda haftada iki ders saati süresince “Kulüp Saati”, haftanın üç günü de okul sonrası saatlerde okul sonrası aktivite çalışmaları yapılmaktadır. Alanında profesyonelleşmiş kulüp danışman öğretmenleri, antrenörler, usta öğreticiler tarafından sürdürülen kulüp ve okul sonrası aktivite çalışmalarımızda öğrencilerimiz, çok farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır.

Kulüp ve okul sonrası çalışmalarda, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri sağlanırken akademik gelişimleri de desteklenmektedir.

Okulumuz kulüpleri ve okul sonrası aktivitelerin amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkartarak kendilerini keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda yürütülen “Toplum Hizmeti” çalışmalarıyla öğrenciler sürdürülebilir toplum anlayışına hizmet ederler.

Kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmaları ENKA Okulları ve ENKA Spor Kulübü iş birliği ile ders dışı etkinlikler olarak yürütülmektedir. Çalışmaların temel felsefesi; öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca yapılan etkinliklerle, bilgilerini deneyime dönüştürmelerini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemektir. Ek olarak, evrensel eğitim anlayışıyla dil, din, ırk ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan ayrımları aşan tutum ve değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Coğrafya konuları kapsamında etkinliklerin yanında yaşanması muhtemel afet durumlarına karşı hazırlık olarak Temel Afet Bilinci Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Temel Arama kurtarma Eğitimi, İleri Arama Kurtarma Eğitimi, İletişim, Stres Yönetimi ve benzeri eğitimlerin verilmesini sağlar. Sakarya AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kurumlar ile koordineli olarak sertifikalı veya sertifikasız eğitimler düzenlenir. Eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla AFAD ile koordineli ve bilinç oluşturmak amacıyla stantlar açar, tanıtım toplantıları düzenlenir. Öncelikle okul toplumu ve daha sonrasında ise Sakarya halkında afet bilinci oluşturmak amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlenir.

Dans etmek isteyen her öğrenciye açık olan kulüp haftada 2 saat eğitsel kol saatinde, gerekli olduğu durumlarda okul çıkışlarında veya hafta sonlarında çalışmalarını sürdürür. Başvuru sayısının fazla olması durumunda seçmeler yapılır. Öğrencilerden beklenen öncelikle kulüp zaman çizelgesine gerektiği şekilde uymak ve bu işin bir takım çalışması olduğunu unutmamaktır. Ekip yıl içinde İstanbul Enka Dans Festivali, Robert Lisesi Dans Festivali, Adapazarı Enka Okulları Sanat Şenliği ve Mezuniyet Töreninde performans sergiler.

EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu), ulusal – uluslararası ölçekte okullardan katılan öğrencilerin Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’yi ilgilendiren güncel konular üzerine komitelerde fikir alışverişleri yaptıkları, tartıştıkları ve sorunlara çözüm önerileri getirip bu önerileri sundukları bir Avrupa Parlamentosu simülasyonudur. Akademik yıl içinde kulüp öğrencileri ulusal seçmelere katılır ve başarı gösterdikleri takdirde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederler. EYP Kulübü öğrencilerin diğer ulusların düşünce ve karakterlerinin farkında olmalarını, her türlü farklılığa saygı duymalarını, evrensel sorumluluk ve duyarlılık bilincini geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Kulübümüzde, sembolik diller, şifreli diller veya şu an dünya üzerinde konuşulmayan diller üzerinden şifre çözme ve analitik düşünmenin amaçlandığı tercüme soruları çözülür. Sene sonunda, her yıl farklı bir ülkede yapılan Linguistik Olimpiyatlarına gidecek olan Türk takımında yer alabilmek için çalışmalar yapılır.

Model Birleşmiş Milletler (MUN), insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde resmi dili İngilizce olan bir kulüptür. Konferanslar süresince öğrenciler, Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde temsil ettikleri ülkelerin büyükelçi ve delege rollerini üstlenirler.

Katılımcılar konferans esnasında uluslararası sorunlara en iyi çözüm önerisini sunabilmek adına konferans öncesinde MUN danışmanları liderliğinde ait oldukları komitenin ülkesini ve diğer ülkelerin politikalarının detaylı araştırmasını kapsayan yoğun bir hazırlık sürecinde olurlar. Bu simülasyonlar, kamusal söylemi, uluslararası politika analizlerini, uluslararası diğer pozisyonların dinlenmesini ve aynı zamanda fikir paylaşımını, çatışmaların çözüme kavuşturulmasını, gerektiğinde ülkelere nota verilmesini ve teknik yazıları içerir.

Kulüp öğrencileri tüm detayları kulüp danışmanları liderliğinde kendileri tarafından planlanan “ADENMUN Konferansını” toplum hizmeti projesi olarak her yıl hayata geçirirler.

Münazara kulübü öğrencileri, tartışılabilir konular üzerinden dahil oldukları çalışmalarda bir konunun tüm olumlu ve olumsuz yönlerini analiz etme imkanı bularak kendilerini ve fikir dünyalarını geliştirirler. Aldıkları eğitimlerle argümantasyon, antitez geliştirme, çürütme ve örneklendirme becerileri kazanırlar. Her hafta önceden belirlenen bir konuda tartışmaların merkezinde yer alarak konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak okulumuzu
temsil ederler.

Kişinin, kendisini ve dünyayı tanıma yolculuğunda başvurduğu düşünme eylemini okuma, yazma ve iletişim becerileri ile birleştirir. Kulüpte, lise seviyesinde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi için yıl boyunca yaratıcı yazma eğitimleri alınır. Konusunda uzman kişilerden alınan eğitimlerin yanında yazar söyleşileri düzenlenir. Lise seviyesinde öğrenci ve eğitimciler için düzenlenen sempozyumlara katılım sağlanır. Kulüp, yıl boyunca yürütülen çalışmalarının sonunda yazar söyleşilerinin ve atölye çalışmalarının yapılacağı bir sempozyum düzenler. Atölye ve uzman paylaşımı çalışmalarıyla alan uzmanları ile paydaşların bir araya geldiği sempozyum, sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak yayınevlerinin de katılım gösterdiği özgün bir platform oluşturmaktadır.

FATE hayal gücü, stratejik düşünme, yaratıcılık, iletişim becerileri ve iş birliğini teşvik etmek için drama ve masa oyunlarını kullanan bir kulüptür.  Öğrenciler Zindanlar & Ejderhalar, Risk, Salgın olmak üzere bir dizi farklı oyunda yer alırlar ve bunların tamamı İngilizce dilinde yapılır. Kulübün ana odağı D&D (Zindanlar & Ejderhalar) olup drama oyununun amacı öğretmen desteğiyle öğrenci tarafından yaratılan karakterler olarak oynamaktır. Öğretmen özel karakterleri savaşlar, hazine avı, günü kurtarma gibi fantezi dünyasına dayanan olaylar doğrultusunda yönlendirmektedir.

İngilizce Münazara Kulübü’nde, öğrencilere araştırma, eleştirel ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunulur. Tüm araştırma ve tartışmalarını ana dillerinin dışında İngilizce yapan öğrencilerin güncel küresel olayların farkında olmaları, toplum önünde konuşma konusunda güvenlerini arttırmaları ve tartışma taktiklerini geliştirmeleri için kulüp saatleri esnasında rekabetçi ve işbirlikçi münazaralar düzenlenir. Aynı zamanda öğrencilerimize güçlü konuşmacılar, eleştirmen dinleyiciler, analitik düşünürler ve duyarlı vatandaşlar olarak ulusal ve uluslararası turnuvalarda okulumuzu temsil etme şansı verilmektedir.

Basın- Yayın Kulübü yıl içerisinde hem okul içi hem de okul dışı etkinlikleri öğrencilerimizin kalemlerinden çıkan yazılarla okul toplumu ve çevresi ile buluşturmaktadır. Kulübümüz, farklı edebi türlerdeki yazı türleriyle- röportaj, gezi yazısı, deneme, mülakat, eleştiri- okurlarına keyifli okumalar sunacak çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl 12. sayısı çıkarılan Yazadurmak, Bilim, Sanat, Spor ve Edebiyat dergisi; her yıl gerek sanat gerek edebiyat gerekse de siyaset dünyasından pek çok ünlü isimle yaptığı mülakat ve röportajlarla, bu isimleri okurları ile buluşturur ve buluşturmaya devam edecektir.

Yoga çalışmaları bedeninizi güçlendirmenize, zihninizi sakinleştirip daha uzun süre odaklanmanıza, kendinizle ilgili farkındalığınızı arttırmanıza yardımcı olur. Kendi sınırlarınızı keşfederken zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak dengede kalabilmenin yollarını öğrenirsiniz. Matınıza oturduğunuz an, kendiniz için ayırdığınız özel zaman diliminiz başlar… Yoga size böylesi eşsiz bir yolculuk ve deneyim sunarken, bu özel zaman diliminin tüm yaşamınızı pozitif olarak nasıl etkilediğine tanık olmak ister misiniz?

Kodlama eğitimsel olarak kullanımı 60’lı yıllarda Logo programlama dilinin kullanımı ile başlamıştır. Günümüzün popüler programlama dili olan Python nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil olduğu için öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Yapılmak istenen işler hızlı bir şekilde daha az kod satırıyla yapılabilir.

Desteklendiği platformlar oldukça fazladır. Unix, Linux, Mac, Windows, Symbian gibi birçok işletim sistemiyle uyumludur. Python oldukça genel bir programlama dilidir. Kullanım alanlarının genişliği de tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Python, mühendislikten finansa kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Python programlama dilinin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

  • Web Uygulamaları Geliştirme
  • Python bilimsel ve numerik hesaplamaları
  • Yapay zekâ uygulamaları
  • Nesnelerin İnterneti
  • Veri Madenciliği (Data Mining) uygulamaları
  • Görselleştirme uygulamaları
  • Masaüstü uygulamaları vb.

Matematiğin yaşamsal özelliklerini ve bilimlerin dili olması sebebiyle taşıdığı değeri anlamak, modelleme çalışmalarıyla hayatla iç içe bir matematiğin varlığını görebilmek, bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak yeni projeler geliştirmek ve elde edilen sonuçlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak matematik araştırmacısı kimliğine sahip olabilmek kulübün en önemli amaçlarıdır. Bunun yanında matematiği yetkin olarak kullanabilecek seviyeye ulaşabilmek kulübün en önemli kazanımlarından biridir.

Tüm zamanların ve özellikle içinde bulunduğumuz çağın en değerli edinimi “fikir” sahibi olmak. Bundan daha değerlisi ise sahip olduğumuz fikri eyleme dökmek. Girişimcilik üzerine çalışacak olan Next Station Kulübü, gençleri, üzerine düşündükleri fikirleri yapılandırmak, derinleştirip somutlaştırmak konusunda motive eden ve geliştiren imkanlar sunar. Öğrenciler düzenledikleri organizasyonlarla yakın ve uzak çevresinde akranları ile bir araya gelerek fikir ve eylem tartışmaları yapar. Üzerine tartıştıkları fikirlerin somutlama basamaklarında alanında uzman girişimcilerden, iş insanlarından süpervizyon ve eğitim alır.

 

Tiyatro kulübü öğrencileri, klasik ve modern tiyatro eserlerini okuyup inceleyerek bu alandaki bilgi ve kültür seviyelerini arttırır. Aldıkları; oyunculuk, sahneleme, dekor ve kostüm eğitimleriyle sergileyecekleri performansın alt yapısını oluşturur. Geniş seyirci kitlelerinin karşısında, sahneledikleri oyunun diliyle kendilerini ifade etme fırsatı elde ederek psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlarlar.

Kitap kulübü öğrencileri, kişisel gelişimin en önemli gerekliliklerinden biri olan okuma alışkanlıklarını, analiz ve karşılaştırma yaparak geliştirir. Yakın ve uzak çevresinde, okuma kültürüne katkı sağlayacak fikirler üretmeyi ve paylaşımda bulunmayı kendisine misyon edinir. Yeni çıkan kitapların duyurularını dijital ortamda hazırlayacakları “Kitap Gazetesi” nde tanıtır, kitap fuarı gezileri, yazar-sanatçı etkinlikleri düzenler. Deri ve bez ciltleme atölyeleri planlayarak ve bu atölyelere katılarak yaratıcılığını kullanır, geliştirir.

İngilizce Dart kulübü öğrencilerin İngilizce dil seviyesini ve dart sporunun oyuncuya sağladığı disiplinleri arttırmayı amaçlamaktadır.
Oyuncu sabır, göz-el koordinasyonu, taktik ve aritmetiksel becerilerini geliştirebilir. Potansiyel sergileyen öğrenciler başarılı okul takımına katılabilir ve Sakarya Finallerinde yarıştıktan sonra Marmara ve Türkiye Milli Şampiyonalarına ilerleyebilirler.

Kulüp öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarına hazırlanır. Yazdıkları makaleler ile  proje çalışmaları akademik açıdan gelişmelerini sağlar.