null

Okulumuzda perşembe günleri okul ders saatleri içerisinde seçtiği alanlarda haftada iki ders saati süresince “Kulüp Saati”, haftanın üç günü de okul sonrası saatlerde okul sonrası aktivite çalışmaları yapılmaktadır. Alanında profesyonelleşmiş kulüp danışman öğretmenleri, antrenörler, usta öğreticiler tarafından sürdürülen kulüp ve okul sonrası aktivite çalışmalarımızda öğrencilerimiz, çok farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır.

Kulüp ve okul sonrası çalışmalarda, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri sağlanırken akademik gelişimleri de desteklenmektedir.

Okulumuz kulüpleri ve okul sonrası aktivitelerin amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkartarak kendilerini keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda yürütülen “Toplum Hizmeti” çalışmalarıyla öğrenciler sürdürülebilir toplum anlayışına hizmet ederler.

Kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmaları ENKA Okulları ve ENKA Spor Kulübü iş birliği ile ders dışı etkinlikler olarak yürütülmektedir. Çalışmaların temel felsefesi; öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca yapılan etkinliklerle, bilgilerini deneyime dönüştürmelerini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemektir. Ek olarak, evrensel eğitim anlayışıyla dil, din, ırk ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan ayrımları aşan tutum ve değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Doğa sevgisi ve çevre bilincine sahip bireyleri bir araya getirerek Coğrafya içerikli organizasyonlar gerçekleştirir. Ayrıca meydana gelen ya da gelmesi beklenen afet veya acil durumun etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık çalışmalarını da üstlenerek toplumsal bilince katkıda bulunur.

Dans etmek isteyen her öğrenciye açık olan kulüp haftada 2 saat eğitsel kol saatinde, gerekli olduğu durumlarda okul çıkışlarında veya hafta sonlarında çalışmalarını sürdürür. Başvuru sayısının fazla olması durumunda seçmeler yapılır. Öğrencilerden beklenen öncelikle kulüp zaman çizelgesine gerektiği şekilde uymak ve bu işin bir takım çalışması olduğunu unutmamaktır. Ekip yıl içinde İstanbul Enka Dans Festivali, Robert Lisesi Dans Festivali, Adapazarı Enka Okulları Sanat Şenliği ve Mezuniyet Töreninde performans sergiler.

EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu), ulusal – uluslararası ölçekte okullardan katılan öğrencilerin Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’yi ilgilendiren güncel konular üzerine komitelerde fikir alışverişleri yaptıkları, tartıştıkları ve sorunlara çözüm önerileri getirip bu önerileri sundukları bir Avrupa Parlamentosu simülasyonudur. Akademik yıl içinde kulüp öğrencileri ulusal seçmelere katılır ve başarı gösterdikleri takdirde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederler. EYP Kulübü öğrencilerin diğer ulusların düşünce ve karakterlerinin farkında olmalarını, her türlü farklılığa saygı duymalarını, evrensel sorumluluk ve duyarlılık bilincini geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Kulübümüzde, sembolik diller, şifreli diller veya şu an dünya üzerinde konuşulmayan diller üzerinden şifre çözme ve analitik düşünmenin amaçlandığı tercüme soruları çözülür. Sene sonunda, her yıl farklı bir ülkede yapılan Linguistik Olimpiyatlarına gidecek olan Türk takımında yer alabilmek için çalışmalar yapılır.

Münazara kulübü öğrencileri, tartışılabilir konular üzerinden dahil oldukları çalışmalarda bir konunun tüm olumlu ve olumsuz yönlerini analiz etme imkanı bularak kendilerini ve fikir dünyalarını geliştirirler. Aldıkları eğitimlerle argümantasyon, antitez geliştirme, çürütme ve örneklendirme becerileri kazanırlar. Her hafta önceden belirlenen bir konuda tartışmaların merkezinde yer alarak konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak okulumuzu
temsil ederler.

Kulüp öğrencileri, yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek için yıl boyunca yaratıcı yazma eğitimleri alır, yazar söyleşileri düzenler. Lise seviyesinde öğrenci ve eğitimciler için düzenlenen sempozyumlara öğrencilerin katılımını
sağlar. Öğrenciler yıl içinde yürüttükleri çalışmaların ışığında, yazar söyleşilerinin ve atölye çalışmalarının yapıldığı bir sempozyum düzenler.

FATE hayal gücü, stratejik düşünme, yaratıcılık, iletişim becerileri ve iş birliğini teşvik etmek için drama ve masa oyunlarını kullanan bir kulüptür.  Öğrenciler Zindanlar & Ejderhalar, Risk, Salgın olmak üzere bir dizi farklı oyunda yer alırlar ve bunların tamamı İngilizce dilinde yapılır. Kulübün ana odağı D&D (Zindanlar & Ejderhalar) olup drama oyununun amacı öğretmen desteğiyle öğrenci tarafından yaratılan karakterler olarak oynamaktır. Öğretmen özel karakterleri savaşlar, hazine avı, günü kurtarma gibi fantezi dünyasına dayanan olaylar doğrultusunda yönlendirmektedir.

İngilizce Münazara Kulübü’nde, öğrencilere araştırma, eleştirel ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunulur. Tüm araştırma ve tartışmalarını ana dillerinin dışında İngilizce yapan öğrencilerin güncel küresel olayların farkında olmaları, toplum önünde konuşma konusunda güvenlerini arttırmaları ve tartışma taktiklerini geliştirmeleri için kulüp saatleri esnasında rekabetçi ve işbirlikçi münazaralar düzenlenir. Aynı zamanda öğrencilerimize güçlü konuşmacılar, eleştirmen dinleyiciler, analitik düşünürler ve duyarlı vatandaşlar olarak ulusal ve uluslararası turnuvalarda okulumuzu temsil etme şansı verilmektedir.

Basın-Yayın Kulübü; yıl içerisinde okul içi ve dışı etkinlikleri, öğrencilerimizin kaleminden çıkan yazılarla okul toplumu ve çevresiyle buluşturur. Kulübümüz, farklı edebi türlerdeki yazılarıyla- röportaj, gezi yazısı, deneme, mülakat, eleştiri- okurlarına keyifli okumalar sunacak çalışmalar yapar. Her yıl haziran ayında çıkarılan
Yazadurmak, Bilim, Sanat, Spor ve Edebiyat dergisi; sanat, edebiyat, siyaset dünyasından pek çok ünlü ismi, okurları ile buluşturur. Kulüp öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Öğrencilerimizin Temel Bilimlerde çalışmalar yapmasını özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Bilgisayar dalında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.
Bugünün çocuklarının büyüdüklerinde, uzun zamandır depolanan ‘büyük veri’ ile uğraşması ve her alanda doğru kararlar verebilmek için o büyük veriyi analiz edip anlamlı sonuçlara ulaşması gerekiyor. Büyük veriyle uğraşmasını beklediğimiz yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel araçlardan birisi kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisi olacak. Bir anlamda, kodlama becerisi, çocuklarımıza etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları ile iletişime geçmelerini, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilmelerini ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi olacak.
Bilgisayar olimpiyatları gelecekte hangi meslek olursa olsun mesleğinde bir adım önde olmayı hedefleyen bireylerin gelişimi destekler. Türkiye’ de bu desteği veren ve çeşitli olanaklar tanıyan organizasyonun adı TÜBİTAK’ın düzenlediği Ulusal Bilim Olimpiyatları’dır. Bu çalışmaları yapan öğrenciler, olimpiyata katıldıkları alanlarda akranlarına göre üniversite sınavında daha avantajlı olacaklardır. Olimpiyatlarda madalya kazanmanız sonucu üniversite sınavında ek puan alırsınız. Burada madalya alırsanız üniversiteye sınavsız geçiş hakkına ve dünya çapında geçerli bir referansa sahip olursunuz. Ayrıca katıldığınız organizasyonlarda başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir sosyal çevre edinme fırsatı bulursunuz.

Matematik, “insan aklının sembolik dili” dir ve tüm bilimlerin temelidir.
Matematik, insanların doğayı anlamak ve anlamlandırmak için ürettiği
semboller, bu sembollerle kurulan yapılar ve bunların yorumudur.
Özünde matematik, doğanın karmaşık yapısını insan aklının kavraması
için basitleştirmeye yarayan çalışmaları destekleyen bir araçtır.

Doğru düşünmek, analiz edebilmek ve doğru açıklamalar yapabilmek için
matematik bir gerekliliktir. Hızla değişen zamana ayak uydurabilmek
ancak bilimsel gelişmeleri anlayabilmek, yorumlayabilmek ve var olanı
matematik temelinde bir adım daha ileri götürebilmekle mümkündür.
Ulusal ve Uluslararası Matematik olimpiyatları ise bir öğrencinin bu yolda
atacağı en büyük adımlardan biridir. Çünkü bu alanda yetişen öğrenciler
hem lise matematiği konusunda yetkinlik kazanırken, diğer taraftan ileri
matematik konularına da adım atarak matematikte derinlik kazanırlar.
Üniversiteye giriş sınavı için de avantaj elde etmiş olurlar. Bu organizasyon
ülkemizde TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları adı altında düzenlemektedir.
Bu olimpiyatlarda birinci aşama sınavında başarılı bulunan öğrenciler yaz
okuluna çağrılır ve ikinci aşama sınavına hazırlık amaçlı kampa alınır.
2. aşama sınavında başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından
ulusal düzeyde madalya başarı belgesi ve para ödülü verilir. Türkiye
genelinde dereceye giren öğrenciler katıldıkları ilk üniversite giriş sınavında
bir defaya mahsus olmak üzere aldıkları dereceye göre ek katsayı
uygulamasından veya sınavsız yerleştirme hakkından yararlanırlar.

Yoga çalışmaları bedeninizi güçlendirmenize, zihninizi sakinleştirip daha uzun süre odaklanmanıza, kendinizle ilgili farkındalığınızı arttırmanıza yardımcı olur. Kendi sınırlarınızı keşfederken zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak dengede kalabilmenin yollarını öğrenirsiniz. Matınıza oturduğunuz an, kendiniz için ayırdığınız özel zaman diliminiz başlar… Yoga size böylesi eşsiz bir yolculuk ve deneyim sunarken, bu özel zaman diliminin tüm yaşamınızı pozitif olarak nasıl etkilediğine tanık olmak ister misiniz?

Kodlama eğitimsel olarak kullanımı 60’lı yıllarda Logo programlama dilinin kullanımı ile başlamıştır. Günümüzün popüler programlama dili olan Python nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil olduğu için öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Yapılmak istenen işler hızlı bir şekilde daha az kod satırıyla yapılabilir.

Desteklendiği platformlar oldukça fazladır. Unix, Linux, Mac, Windows, Symbian gibi birçok işletim sistemiyle uyumludur. Python oldukça genel bir programlama dilidir. Kullanım alanlarının genişliği de tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Python, mühendislikten finansa kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Python programlama dilinin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Web Uygulamaları Geliştirme
Python bilimsel ve numerik hesaplamaları
Yapay zekâ uygulamaları
Nesnelerin İnterneti
Veri Madenciliği (Data Mining) uygulamaları
Görselleştirme uygulamaları
Masaüstü uygulamaları vb.

Matematik, “insan aklının sembolik dili” dir ve tüm bilimlerin temelidir.
Matematik, insanların doğayı anlamak ve anlamlandırmak için ürettiği
semboller, bu sembollerle kurulan yapılar ve bunların yorumudur.
Özünde matematik, doğanın karmaşık yapısını insan aklının kavraması
için basitleştirmeye yarayan çalışmaları destekleyen bir araçtır.

Doğru düşünmek, analiz edebilmek ve doğru açıklamalar yapabilmek için
matematik bir gerekliliktir. Hızla değişen zamana ayak uydurabilmek
ancak bilimsel gelişmeleri anlayabilmek, yorumlayabilmek ve var olanı
matematik temelinde bir adım daha ileri götürebilmekle mümkündür.
Ulusal ve Uluslararası Matematik olimpiyatları ise bir öğrencinin bu yolda
atacağı en büyük adımlardan biridir. Çünkü bu alanda yetişen öğrenciler
hem lise matematiği konusunda yetkinlik kazanırken, diğer taraftan ileri
matematik konularına da adım atarak matematikte derinlik kazanırlar.
Üniversiteye giriş sınavı için de avantaj elde etmiş olurlar. Bu organizasyon
ülkemizde TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları adı altında düzenlemektedir.
Bu olimpiyatlarda birinci aşama sınavında başarılı bulunan öğrenciler yaz
okuluna çağrılır ve ikinci aşama sınavına hazırlık amaçlı kampa alınır.
2. aşama sınavında başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından
ulusal düzeyde madalya başarı belgesi ve para ödülü verilir. Türkiye
genelinde dereceye giren öğrenciler katıldıkları ilk üniversite giriş sınavında
bir defaya mahsus olmak üzere aldıkları dereceye göre ek katsayı
uygulamasından veya sınavsız yerleştirme hakkından yararlanırlar.

 

Tiyatro kulübü öğrencileri, klasik ve modern tiyatro eserlerini okuyup inceleyerek bu alandaki bilgi ve kültür seviyelerini arttırır. Aldıkları; oyunculuk, sahneleme, dekor ve kostüm eğitimleriyle sergileyecekleri performansın alt yapısını oluşturur. Geniş seyirci kitlelerinin karşısında, sahneledikleri oyunun diliyle kendilerini ifade etme fırsatı elde ederek psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlarlar.

İngilizce Dart kulübü öğrencilerin İngilizce dil seviyesini ve dart sporunun oyuncuya sağladığı disiplinleri arttırmayı amaçlamaktadır.
Oyuncu sabır, göz-el koordinasyonu, taktik ve aritmetiksel becerilerini geliştirebilir. Potansiyel sergileyen öğrenciler başarılı okul takımına katılabilir ve Sakarya Finallerinde yarıştıktan sonra Marmara ve Türkiye Milli Şampiyonalarına ilerleyebilirler.

Kulüp öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarına hazırlanır.
Yazdıkları makaleler ile proje çalışmaları akademik açıdan gelişmelerini sağlar.
Bilgiyi araştırma ,organize etme ve sunum yapma becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Biyoloji, birçok pozitif bilimin temelini oluşturan, bilimsel düşünme, hayatı anlamlandırma, öğrenme ve akıl yürütmeyi amaçlayan bilimin adıdır. Bu bağlamda Biyoloji Proje Kulübü biyolojiyi seven, bilimsel okuryazarlık ve küresel hedefleri önemseyen çevreye ve canlılara duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası biyoloji yarışmalarına hazırlanırken, birçok bilim insanı ile tanışacak, ekolojik çalışmalar yürüteceklerdir. Gençler bilinmeyeni öğrenme yolculuğunda “bilim sizi çağırıyor”.

Öğrencilerimizin içinde bulundukları zaman diliminde Kimya bilimine karşı duydukları ilgiyi uyandırmak, onları bir üst öğretim kurumuna hazırlarken bilimsel bilgilerle donatmak ve yaşadığımız toplumda öğrencilerimizi bilimsel okur- yazar düzeyinin en üst noktasında yerlerini almış olarak görmek istiyoruz. Ayrıca TÜBİTAK proje olimpiyatlarına yönelik çalışmalar yapılarak başarı yakalanması ve bu imkan ile üniversite sınavındaki avantajını kullanma şansı yakalamak istiyoruz. Kimya bilimine karşı ilgi duyan öğrencilerimizi bekliyoruz.

Kulübümüz astronomi meraklılarını bir araya getirmek ve Fizik temel bilimlerine ait TÜBİTAK projelerinin yapılacağı kulüptür. Kulübün amacı, Fizik ve Astronomi alanında TÜBİTAK projeleri yapmak, öğrencilere araştırma fırsatları sunmak, teleskopla gece ve gündüz gözlemleri yaparak Gök cisimleri ve gök cisimlerinin fiziği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Astronomi ve fiziğe ilgisi olan herkesi kulübümüze bekliyoruz.

Kulüp öğrencileri çevrelerinde karşılaştıkları sorun alanlarıyla ilgili çözüm önerilerini paylaşır. Tasarlanan çözüm önerilerinin uygulamaya dönüştürülmesi süreci bir proje dahilinde devam eder. Proje kapsam ve modeli TÜBİTAK 2204A ve benzeri formundadır.
Kulüp çerçevesinde öğrenenler, 21. Yüzyıl becerilerinden olan problem çözme, iletişim kurma, yazma, sözlü ifade, sunum hazırlama ve sunma, sosyal ve öz yönetim, bilimsel yöntem kullanma, araştırma gibi birçok beceriye sahip olur.

Kulübümüzde, programlama bilgi ve becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak olup öğrencilerin senaryolaştırılmış içeriklere bağlı oyunlar üretmeleri ve içerik geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Süreçte; programlama, modelleme, çizim, oyun geliştirme konularında öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir takım oluşturulacaktır ve çalışmalar görev dağılımı yapılarak tamamlanacaktır. Takım üyeleri, Unity oyun motoru ile programlama becerilerini kullanarak bilgisayar, konsollar ve mobil cihazlar için video oyunları ve simülasyonları geliştirecektir. Eğitim sonunda proje aşamasına geçilerek öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanmaları ve proje geliştirmeleri sağlanacaktır.

Çizgiden renge kulübü öğrencileri, sanatsal kimliklerini keşfederken, bireysel becerilerini özgün ve özgür düşünce ile birleştirip sanatı hayatlarında bir anlam haline getirirler.
Aldıkları eğitimlerle, yaratıcılığa ilişkin duygu ve düşüncelerini estetik anlayışla birleştirebilen, yeniliklere ve farklılıklara açık, merak duygusu gelişmiş bireyler olma imkanı bulurlar. İş birliği ve organizasyon becerilerini kullanarak yıl sonunda yaptıkları ürünleri sergilerler.