null

OKUL

AİLE BİRLİĞİ

Okul, aile ve öğrenci; eğitim sistemlerinin yapı taşları, temel dinamikleridir. Öğrencilerin başarılı ve mutlu bireyler olmaları, bu yapı taşlarının sağlıklı iletişimi ve iş birliği ile mümkündür.

ENKA Okullarında veliler ve okul yönetimi arasında köprü görevi üstlenen Okul Aile Birliği, çalışmalarını MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve okulumuzun felsefesine uygun şekilde sürdürür. OAB Yönetim Kurulu, eğitim yılı başında seçimle belirlenen asil ve yedek üyelerden oluşur.

Okul Aile Birliği; öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle işbirliği yapar. Okul ile aile arasında bütünleşmeyi destekler. Veliler ve öğretmenleri yakınlaştıran “Yeni Döneme Merhaba”, “Yaza Merhaba” yemekleri, Öğretmenler Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, yılbaşı kutlamaları düzenler. Okulumuzun çevresini güzelleştirmek için uzun soluklu çalışmalar yürütür. Bu çalışmalardan biri 20 Mayıs 2019 tarihinde açılışı yapılan Şarık Tara Hatıra Korusu’dur. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı nefesler miras bırakmayı amaçlayan Okul Aile Birliğimiz aynı zamanda okulumuzun kurucusu, Sevgili Şarık Tara’nın adını ölümsüzleştirmiştir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Adapazarı ENKA Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı 21.10.2021 Perşembe günü yapılan seçimle Sayın Tekin AYDEMİR olmuştur. Okul Aile Birliği’nin üyeleri ve üyelerin e-posta adresleri aşağıdaki gibidir:

Okul Aile Birliği, destek ve önerilerinizi beklemektedir. Görüş ve önerilerinizi aydemirtekin@hotmail.com  mail adresine gönderebilirsiniz.

No Veli Adı Soyadı E-Posta
1 TEKİN AYDEMİR aydemirtekin@hotmail.com
2 NURHAN ÖZTOPALOĞLU noztopalogluu@gmail.com
3 ELİF ÖZCAN elifzeynepozcan@hotmail.com
4 ŞENİZ ATAN shuseniz@hotmail.com
5 HAKAN SARI hakan.sari79@hotmail.com
6 MERAL DEMİRCİOĞLU cdemirciogluenka@gmail.com
7 ŞİRİN SERTOK sirin-safamurat@hotmail.com
8 EŞİN SÖNMEZ esinsonmez@gmail.com
9 MELİS ÇAKAN drmeliscakan@gmail.com