null

REHBERLİK

HİZMETLERİ

Bireye yardım etmenin özünü oluşturan Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri öğrencinin kendini tanıması ve anlaması, kararları konusunda sorumluluk alabilmesi, çevresindeki olanakları fark etmesi, kendi olanakları içerisinde doğru tercihler yapabilmesi, yaşadığı problem durumlarına farklı bakış açıları geliştirebilmesi, kendini gerçekleştirmesi için öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle hareket eden sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Adapazarı ENKA Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin amaçları;

-Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek,

-Bireyin kendini tanımasını sağlamak,

-Problem çözme becerisini geliştirmek,

-Çevresiyle olumlu iletişim kurabilmesine yardımcı olmak,

-Üretken ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Adapazarı ENKA Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin temel ilkeleri;

-Bireysel farklılıklara saygı,

-İş birliği,

-Bireye ve topluma karşı sorumluluk,

-Bilimsellik,

-Öğrenci merkezli bütüncül bir yaklaşım,

-Gönüllülük,

-Dönüşümlü düşünme,

-Gizlilik politikasını önceleyen bir hizmet sunmaktır.

Adapazarı ENKA Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin hizmet alanları;

-Psikolojik danışma,

-Bireyi tanıma çalışmaları,

-Oryantasyon,

-Yayın hazırlama,

-Koruyucu ve önleyici çalışmalar,

-Eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarıdır.

Destekleme sürecinde izlenilen yöntem; tavsiye vermek, akıl öğretmek, öğrenciyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzını benimsetmek ve uygulatmak yerine kendi yaşam koşullarında var olan seçeneklerini tanıması, kendisi için uygun olanı seçebilmesi noktasında gerekli değerlendirmeyi yapabilecek bir birey olmasını sağlamaktır.