null

YABANCI DİL

EĞİTİMİ

Dünyada geçerli ek bir dil öğrenmenin önemine inanan Adapazarı ENKA Lisesi, Yabancı Diller Bölümü çok uluslu kadrosuyla İngilizce ve İspanyolca derslerini beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının yer aldığı bir programla yürütmektedir.

Dil eğitiminin ana hedefi, zihinsel esnekliği ilke edinerek tüm fikirlerinin kabul gördüğü, özgürce sorgulayabildikleri pozitif bir ortamda farklı dillere, kültürlere açık, hoşgörülü ve saygılı bireyler yetiştirmektir.

Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerimizin İngilizce ve İspanyolca dillerinde bilgiyi analiz etmek, mevcut ve yeni bilgileri sentezleyip özgün bir anlayış oluşturmak gibi eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Hazırlık sınıflarımıza haftalık 20 saat İngilizce ve 4 saat İspanyolcadan oluşan yoğun bir program uygulanmaktadır. Aynı zamanda Yabancı Diller Bölümünün yürüttüğü kulüpler ile öğrencilerimize İngilizce ve İspanyolca dillerinde öğrendikleri bilgiyi işleyebilecekleri, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanabilecekleri, inisiyatif alarak girişimcilik ruhlarını ve iş birliği becerilerini geliştirebilecekleri platformlar oluşturulmaktadır.

Bu çalışmaların yanı sıra, öğrencilerimizi ileriki eğitim hayatları ve kariyerlerinde önemli kilometre taşı olabilecek uluslararası sınavlara hazırlamakta ve yurt dışı değişim programları için danışmanlık da sunulmaktadır.

Kurumumuz, öğrencilerimizin tüm bu çalışmalarını teşvik ve başarılarını takdir etmek adına, yıl sonu akademik ortalamaları dikkate alarak her yıl başarılı öğrencilerimizi dört haftalık İngiltere Yaz Kampına göndermektedir.