null

REHBERLİK

HİZMETLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz, günümüzün eğitim anlayışını takip eden, önleyici ve gelişimsel temelli çalışmalar sürdürmektedir. Öğrencilerin ergenlik dönem özelliklerini önemseyip, yaratıcılıklarını destekleyerek, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bölümümüz sadece problem odaklı çalışmayıp gelişimsel dönem ihtiyaçlarına göre her öğrenciye dokunmaya özen göstermektedir. Öğrencilerin birey olarak farklılıklarını dikkate alarak, kendini tanıyan, yaşam boyu öğrenen, değişimlere ayak uydurabilen, sorgulayan, uyumlu akran ilişkileri kurabilen, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak gelişmelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp veli ve öğretmenleri de kapsamaktadır.