null

SANAT VE

SPOR

ENKA Okulları’nda sanat eğitimi, öğrencilerin kendi yaşantılarını, amaçlı ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir.

Sanat eğitimi bireyin estetik duyarlılık, karşı görüşlere saygı, farklı kültürlere değer verme, sanat eserlerini koruma bilinci kazanma ve evrensel ortak bir değeri paylaşma gibi davranışları kazanmasını sağlar.

Kültür ve uygarlığın sanat eğitimi yoluyla ölümsüzleştirilmesi; sanatın halk kültürünün ve günlük yaşamın zengin estetik birikimiyle beslenmesine, çocuk yaşta sanat sevgisine ve sanat bilincine dönüştürülmesinden geçer.

Okulumuzda spor eğitiminin temel amacı; öğrencinin beden sağlığını ve kas beyin koordinasyonunu geliştirmektir. ENKA Ortaokulu Beden Eğitimi Bölümü dengeli bireyler yetiştirerek; öğrencilerin temel öz bakımlarını  hijyen kurallarına uygun  yerine getirmesini sağlamaktadır.

Öğrenciler, doğru beslenme alışkanlığı kazanarak, ilkyardım  ve basit  tedavi yöntemlerini uygulayacak bireyler haline gelirler. Öğrencilerimiz dört yılın sonunda dönüşümlü düşünen,  sporun olumlu etkilerinin neler olduğunu özümseyebilen, okul takımlarında yer alarak işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun farkındalığına varan, iletişim becerileri üst düzeyde olan ve estetik algısı taşıyan bireyler olarak yetişmektedir.