null

YABANCI DİL

EĞİTİMİ

Ortaokul Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimize İngilizceyi ve ikinci yabancı dil olarak İspanyolcayı en etkin şekilde kullanmalarını, yaşam boyu öğrenme süreci içinde sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeye devam edebilmelerini, iyi birer iletişimci olup dengeli bireyler olmalarını sağlamaktır. Kendi kültürünü unutmadan diğer kültürleri tanıyan ve farklılıklara saygı duyan, açık fikirli dünya vatandaşları yetiştirmek en önemli amacımızdır.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) MYP programını, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programıyla (CEFR) harmanlayarak oluşturduğumuz dil programlarımız, her seviyede kullanılan ders kitapları, dijital okuma platformları, seviyelere uygun seçilmiş hikaye ve romanlar ile öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Akademik kadromuzda farklı ülkelerden gelen öğretmenlerimizin de her seviyede derse girmesi ise, öğrencilerimizin İngilizce ve İspanyolca’yı küresel diller olarak algılayıp, farklı kültürlerle iletişimi birebir deneyimlemelerini mümkün kılmaktadır.

Okulumuzda 5. Sınıf haftalık programda 18 saat İngilizce ve 2 saat İspanyolca öğretimiyle bir hazırlık yılı olmaktadır. Program tüm becerileri içeren “Main Course” dersi, okuma becerisini geliştirme amaçlı “Reading” dersi, yazma becerisi için ayrı” Writing “dersi ve “Speaking” konuşma becerisi dersi olarak dizayn edilmiştir.

6. sınıfta haftada 10 saat İngilizce; tüm becerileri içeren “Main Course”dersi, okuma ve yazma becerisi ağırlıklı “Skills” dersi ve dilbilgisi içerikli ”Grammar”dersi şeklinde planlanmıştır. Haftada 2 saat İspanyolca öğretimi yapılmaktadır.

7. sınıfta haftada 9 saat İngilizce;  tüm becerileri içeren “Main Course”dersi, okuma ve yazma becerisi ağırlıklı “Skills” dersi şeklinde planlanmıştır. Haftada 2 saat İspanyolca öğretimi yapılmaktadır.

8.sınıfta haftada 8 saat İngilizce;  tüm becerileri içeren “Main Course”dersi, okuma ve yazma becerisi ağırlıklı “Skills” dersi ve “TEOG İngilizce dersi” şeklinde planlanmıştır. Haftada 2 saat İspanyolca öğretimi yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz kazandıkları dil becerilerini sadece girdikleri uluslararası sınavlarda değil, JMUN (Küçük Model Birleşmiş Milletler), FPSPI( Gelecek Problemleri Çözme Uluslararası Programı), ISTA İngilizce Tiyatro festivalleri, TEDX Public Speaking Club (TEDX- toplum önünde konuşma) gibi kulüp faaliyetleriyle de geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. İspanyolca kulüp faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerimiz yarışmalara da katılmaktadırlar. Dönem sonlarında gerçekleşen öğrenci portfolyo sunumları Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak yapılmaktadır. Önemli günleri kutlama ve anma programlarında çeşitli performanslarla yine dil becerilerini desteklerler.