null

REHBERLİK

HİZMETLERİ

Rehberlik, bireyin varoluş sürecini anlayabilmesi, üstüne düşünebilmesi, çeşitli yol haritaları belirlemesi ve bunların sonuçlarında sorumluluk alabilmesine yardımcı olma sürecidir. Bu süreçte öğrenci ile geliştirilen terapötik bağ tüm bunlara yardımcı olur. Temel anlayış öğrenci gizliliğine dayanır, güvenli bir aktarım vardır ve ancak çocuğun yararı ve isteği gözetilerek paylaşımlarda bulunulabilir. Öğrenciler diledikleri zaman randevu alarak rehber öğretmenleriyle görüşme yapabilir. Rehberlik servisi öğrencinin sosyal, duygusal, akademik süreçlerini gözlemleyerek takip eder.

Adapazarı Özel ENKA Okulları Rehberlik Servisi’nin amacı, bireyin akademik motivasyonunu artırmak ve bireysel gelişimine katkı sağlamaktır.