null

YABANCI DİL

EĞİTİMİ

Bölümümüzün çok uluslu kadrosu, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamak adına becerilerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bölümümüz çok yönlü yaklaşım ortamı yaratarak her bir öğrencinin içerisinde bulunan akademik yeterliliklerini ortaya çıkartmakta kararlılık göstermektedir. Bu yaklaşım Uluslararası Bakalorya-Orta Yıllar Programı’nı (MYP), Cambridge Sınavları ve DELE gibi çeşitli uluslararası sınav hazırlıklarını da içermektedir. Bu hazırlıklar öğrencilerin eğitimlerine farklı ülkelerde de devam edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bölümümüzün ana hedefi, öğrencilerin tüm soru ve fikirlerinin kabul gördüğü sıcak bir ortamda kendi becerilerini geliştirmelerine imkan vermektir. Öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığımız davranışlar şunlardır:

  • Akademik Dürüstlük
  • Teknolojinin  Stratejik Kullanımı
  • Sorumluluk ve Yönetme Becerileri
  • Analiz ve Araştırma Becerileri
  • Bağımsız Düşünme
  • İşbirlikçi Öğrenme
  • Liderlik Becerileri

Aynı zamanda bölüm olarak öğrencilerimizi, yaratıcılıklarını kullanmaları, yeni kültür ve fikirlerin değerini bilmeleri adına hem İngilizce hem de İspanyolca yapılan uluslararası etkinliklerin bir parçası olmaları yönünde teşvik etmekteyiz. Bölümümüz, öğrencilerimize uluslararası değişim programlarına katılma olanakları da sunmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizi yer alabilecekleri uluslararası deneyimlere hazırlamaktır.