null

AKADEMİK PROGRAMLAR

ENKA Lisesi verdiği eğitimde her zaman yüksek standartları hedefleyip, öğrencilerini liseden sonraki hayatları için doğru yönlendirecek eğitim programları tasarlar. Okulumuzda bu amaçla lisenin son iki yılında MEB programına ek programlar sunmaktadır. Okulumuz Advanced Placement (AP) ve IB Diploma Programı (IBDP) seçenekleriyle birlikte, çok yönlü bir şekilde yapılandırılmış, yurt içi ve yurt dışı üniversite hazırlık çalışmalarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır.