null

Eğitim
Teknolojileri

Öğrenmenin ulaşılabilir, esnek olması ve farklı biçimlerde sunulması gerektiğine inanan ENKA Okulları, bu hedef kapsamında birçok öğretim uygulamasını dijital araçlar ve teknolojilerin kullanılmasıyla zenginleştirilip desteklemektedir. Bu amaçla, ENKA topluluğu teknolojinin doğru, sorumlu, etkin ve etik bir şekilde kullanımı için istikrarlı bir anlayış geliştirir. Öğrencilerimizin küresel vatandaş olarak araştırma yapmak, öğrenmek ve iletişim kurmak için teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyılda sahip olduğu etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak birincil hedefimizdir.

Etkili ve kalıcı bir öğrenmenin meydana gelmesi için kullanılan her türlü araç ve gereç eğitim teknolojileri kaynağıdır. Bu kaynakların öğretmenler tarafından doğru amaca hizmet edecek şekilde kullanımına dair tasarlanan hizmet içi eğitimler, ENKA Okulları Eğitim Teknolojileri Departmanı tarafından planlanmakta ve verilmektedir. ISTE (International Society for Technology in Education) standartlarına göre hazırlanmış eğitim teknolojileri müfredatı ile anaokulundan liseye öğrencilerimizin kazanması hedeflenen bilgi ve beceriler, Eğitim Teknolojileri departmanı ve branş öğretmenlerimizin iş birliğinde etkin şekilde müfredata entegre edilmektedir.

ENKA Okulları, kablosuz kampüsü ve son teknoloji ile donatılmış bilgisayar ve tasarım laboratuvarları, sınıf içinde yer alan akıllı projeksiyonları, 3B yazıcıları ile en son teknoloji araç ve kaynakların kullanıldığı bir öğrenme ortamını öğrencilerine sunmaktadır. 2014 yılında 1:1 öğrenme modeli kapsamında iPad’ler ile çalışmayı tercih eden okulumuzda, ilkokul dördüncü sınıf ve üzeri seviyelerde okuyan öğrencilerin kendi kişisel cihazını getirerek öğrenme ortamında aktif rol alması beklenmektedir.

iPad

Program

1:1 Dijital öğrenme programı öğrencilerin, öğrenme amaçlı, kendi kişisel cihazlarını okula getirdikleri bir öğrenme modelidir. Öğrenme uygulamalarının çeşitliliği ve etkinliği, interaktif kurs ve kitaplar, erişilebilirlik, mesleki gelişim ve stratejik planlama ve mobil öğrenmenin önemine inanan okulumuz bu kapsamda ihtiyaca en çok hizmet eden platform olarak iOS ile çalışmayı tercih etmiştir. 1:1 iPad programı pilot çalışması 2014 yılında ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda başlamış ve her geçen yıl bir üst seviyeye taşınmıştır. 2017-2018 akademik yılı itibari ile ilkokul 4 ve üzeri seviyelerde okuyan tüm öğrencilerimizin kişisel iPad’lerini okula getirmeleri ve derslerde iPad’le tasarlanmış öğrenme etkinliklerine katılmaları hedeflenmektedir.
Anaokulu ve ilkokul 1-2-3. Sınıf seviyelerinde okulumuzun sahip olduğu sınıf iPad setleri istasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu seviyelerde iPad’ler sorgulama üniteleri ile anlamlı bağlantılar oluşturulacak şekilde, öğrencilerimizin deneyimleyerek öğrenmesi ve pekiştirmesi amaçlanarak farklılaştırmada etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Eğitim Teknolojileri departmanı, iPad ve eğitsel uygulamalarının müfredata entagrasyonunda fakülte öğretmenleri ile yakından çalışmakta ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri düzenlemektedir. 1:1 iPad programının başladığı seviyelerde birimimiz tarafından verilen oryantasyon eğitimleri kapsamında ise öğrencilerimizin cihazları akademik amaçla en etkin şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Eğer öğrencimizin hâlihazırda bir iPad’i yoksa 32 GB veya üzeri saklama alanına sahip;

 • Wifi iPad Pro 10.5 inch
 • Wifi iPad New 9.7 inch

modellerinden herhangi biri tercih edilebilir. Öğrenciler, cihazlarını IT Departmanına onaylattıktan sonra okul kablosuz ağından yararlanarak internete erişebilirler. IT Departmanı, onaylanan cihazların MAC adreslerini kayıt altına almaktadır.

Evet. Öğrencimizin zaten bir iPad’i varsa, o iPad’i kullanabilir. Ancak eğitim amaçlı kullanılacak uygulamalardan bazıları eski iPad modellerini desteklememektedir. Lütfen bu uygulamaları kontrol ediniz.

Öğrencilerimiz saklama alanının yönetiminden sorumludurlar. Cihazın akademik amaçla kullanılmasına engel olacak saklama alanını dolduran içeriklerin iCloud’da eş zamanlı yedeği tutulmalı ve gerektiğinde cihazdan silinmelidir. Öğrencimiz ihtiyaç duyduğunda konuyla ilgili desteği IT biriminden alabilir.

Akademik amaçla kullanmak üzere bir kişisel iPad’e sahip olan öğrencilerimiz bu kapsamda oyun ve benzeri akademik amaç dışında olan tüm özel uygulamaları yüklememelidirler, yüklü ise iPad’lerinden kaldırmalıdırlar. Okulumuz kişisel cihazları uzaktan yönetmemektedir . Öğrenci sözleşmesi kapsamında iPad kullanımına dair gerekli sorumlulukların öğrenciler tarafından alınması beklenmektedir.

Herhangi bir Apple Mağazası’ndan veya online https://www.apple.com/tr/ipad/ satın alabilirler. Üçüncü parti firmalar olan Apple perakendecilerinden de cihaz temin edilebilir.

Evet. iPad’i dikey ve yatay konumda tutmayı destekleyecek bir kılıf satın almalıdırlar. iPad’de yazı yazabilecekleri bir stylus pen, bluetooth klavye ve basit bir kulaklık öğrenme etkinliklerinde etkin katılımlarını destekleyecek önerilen aksesuarlardır. iPad Pro kullanıcısı iseniz Pro için geliştirilen özel kalem ve klavyeyi tercih edebilirsiniz.

Veri yedeklemesi ile ilişki tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Herhangi bir veri kaybında okul sorumlu olmayacaktır. Cihazın kaybolması ve hasar durumlarında sorumluluk yine öğrencidedir. IT birimi cihazın bulunması için gerekli teknik desteği vermekle sorumludur. Eğer isterseniz fiziksel hasarları ve kırık ekranları kapsayan koruma planlarını bireysel olarak satın almayı tercih edebilirsiniz. İlgili sigorta planları için lütfen satın aldığınız yere danışın.

Okulumuz derslerde iPad kullanımlarını verimli hale getirecek uygulamaların listesini akademik yılın başında velilerimize bir bilgilendirme mektubu ileterek paylaşmaktadır. Bu uygulamaların yüklenmesi ve derse hazır gelinmesi öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

İlkokul iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – İlkokul Uygulamalar
Ortaokul iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – Ortaokul Uygulamalar
Lise iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – Lise Uygulamalar

Hayır. ENKA Store’da iPad satışı yapılmamaktadır. Bununla birlikte iPad aksesuarlarının da satışı yoktur.

ENKA Okulları, eğitim teknolojileri gelişim planı kapsamında 4-12.sınıflardaki her öğrencinin sınıfta ve evde kullanılmak üzere bir iPad’e sahip olmasını beklemektedir.

Hayır. ENKA Okulları, dikkatli ve titiz bir araştırma ve tartışma neticesinde Apple tabletinin okulumuzun eğitim ve öğretim vizyonunu destekleyen tek taşınabilir cihaz olduğuna karar vermiştir.

Cihazını evde unutan öğrencilere okulda kullanması için yedek bir cihaz temin edilmez. Öğrenci, kayıp, hasar, tamir gibi sebeplerden dolayı belirli bir süre cihazını okula getiremeyecekse veli tarafından mazeret okul idaresine iletilmelidir. Mazeret bildirimi yapmaksızın cihazını okula getirmeyen veya şarjı olmadığı için derse katılamayan öğrenciler için ders öğretmeni tarafından gerekli değerlendirmeler yapılır.

iPad için ebeveynlerin çocuklarının erişim sağlayacağı sitelere sınır koymalarını sağlayan pek çok internet tarayıcısı vardır. Mobicip bu tarayıcılardan biridir. Daha fazla bilgi almak için https://www.mobicip.com web sitesine bakabilirsiniz.

Ebeveynler iOS cihazlarının iCloud ayarlarına girerek Aile Paylaşımı’nı aktif hale getirebilirsiniz. Aile paylaşımı içerisinden çocuğunuz için oluşturacağınız bir Apple ID’yi kendi Apple ID’nize bağlayarak tanımlayabilirsiniz. Böylece eğer isterseniz çocuğunuzun App Store alışverişlerini kontrol altına alabilirsiniz.

Aile Paylaşımı 

 • Dijital araç ve kaynakları kullanarak 1:1 sınıflarında iş birliği içinde çalışmak, üretmek, paylaşmak ve etkinliklerde aktif katılım sağlamak
 • Cihazı okul içerisinde her zaman etik ve akademik kurallar çerçevesinde kullanmak
 • Çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerin gizliliğine ve güvenliğe önem vermek.

iPad Öğrenci Sözleşmesi – ENKA Okulları Öğrenci Sözleşmesi.pdf ‘ne bakarak öğrencilerimizin diğer sorumlukları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Öğrencinin cihazla gerçekleştirdiği akademik çalışmaları desteklemek
 • Cihazın sorumlu bir şekilde kullanımını teşvik etmek.

 • 1:1 Dijital öğrenme ortamlarında kullanılacak öğretim stratejileri ve uygulanacak öğrenme etkinlikleri hakkında mesleki gelişim eğitimlerine katılmak ve kendini geliştirmek
 • Uygun öğretim pedagojisi, yöntem ve teknikleri kullanarak teknolojinin entegre edildiği öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını yaratmak.
 • İnternet erişim hizmeti ve gerekli yazılımlar konusunda yönlendirme yapmak
 • Öğrencinin okul saatleri içerisinde yaşadığı teknik veya yazılım problemlerine destek vermek
 • Öğretmenlerin IT bilgi ve becerilerini geliştirecekleri mesleki gelişim fırsatları sunmak ve katılımlarını desteklemek
 • Öğrenciler için dijital araç ve kaynakların akademik amaçla kullanımını anlatan IT eğitimlerini planlamak ve vermek
 • Öğrencilere iyi bir dijital vatandaş olmaları için rehberlik yapmak.

Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Celale Esra Arslan ile celale.arslan@enka.k12.tr iletişime geçebilirsiniz.

iPad hakkında detaylı bilgiye doğrudan Apple web sitesinden https://www.apple.com/tr/ipad/ erişebilirsiniz.

iPad ile eğitim hakkında detaylı bilgiye doğrudan Apple web sitesinden https://www.apple.com/tr/education/ erişebilirsiniz.

Dijital

Vatandaşlık

Her geçen gün dijitalleşen dünyada günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı çeşitli bilgi teknolojileri kaynak ve araçlarını kullanarak karşılıyoruz. Öğrencilerimiz evde ve okulda bireysel ve akademik ihtiyaçlardan kaynaklı teknolojik cihazları farklı amaçlarla kullanıyorlar. Öğrencilerimize içinde bulundukları dijital dünyanın kurallarını öğreterek ve teknoloji kullanımından nasıl sorumlu olmaları gerektiğini bildirerek onları iyi bir dijital vatandaş olmaları için hazırlıyoruz. Teknolojinin yanlış kullanımı, istismarla ilgili olarak günümüz sorunlarına odaklanan dijital vatandaşlığın dokuz unsurunu müfredata entegre ederek öğrencilerimizle birlikte bu konuları titizlikle çalışıyoruz. Erişim, ticaret, iletişim, okuryazarlık, etik, kanun , haklar ve sorumluluklar, sağlık ve güvenlik konuları Rehberlik Biriminin desteği ile birlikte IT dersi müfredatının yanı sıra farklı disiplinler içinde de entegre edilerek veriliyor.