null

Eğitim
Teknolojileri

Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri Bölümü, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmayı, karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçlarına yaratıcı ve etkili dijital çözümler üretmelerini sağlamayı hedefler. Öğrencilerimizin küresel vatandaş olarak araştırma yapmak, öğrenmek ve iletişim kurmak için teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyılda sahip olduğu etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak birincil hedefimizdir.

Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren algoritmik düşünme ve teknoloji eğitimi almalarını önemsiyoruz. ENKA Okullarında tüm seviyelerde Bilgisayar Öğretimi konusunda yaptığımız çalışmaları aşağıda bulabilirsiniz.

Etkili ve kalıcı bir öğrenmenin meydana gelmesi için kullanılan her türlü araç ve gereç eğitim teknolojileri kaynağıdır. Bu kaynakların öğretmenler tarafından doğru amaca hizmet edecek şekilde kullanımına dair tasarlanan hizmet içi eğitimler, ENKA Okulları Eğitim Teknolojileri Departmanı tarafından planlanmakta ve verilmektedir. ISTE (International Society for Technology in Education) standartlarına göre hazırlanmış eğitim teknolojileri müfredatı ile anaokulundan liseye öğrencilerimizin kazanması hedeflenen bilgi ve beceriler, Eğitim Teknolojileri departmanı ve branş öğretmenlerimizin iş birliğinde etkin şekilde müfredata entegre edilmektedir.

Anaokulunda,

Kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedir. Ayrıca kodlama aktivitelerinde karşılarına çıkan problemlerle uğraşırken problem çözme becerilerini geliştirirler. Zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri, onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Belli bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları bulmaları ve bunları adım adım işletmeleri algoritmik düşünme becerisinin altında yatan bir olgudur. Kodlama derslerimizle öğrencilerimiz algoritmik düşünme becerilerini geliştirirler.

İlkokulda,

Okulumuzun içerisinde bulunduğu IB Organizasyonunda PYP seviyesinde ICT dersleri verilmektedir. ICT – Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi kapsamında temel bilişim teknolojileri becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra dijital vatandaşlık ve algoritmik düşünme & kodlama konularına odaklanılır. İlkokul yılları boyunca çalışmalarında hazırladığı dijital ürünlerin tasarım ilkelerine uygun olarak geliştirilmesine, araçların amacına uygun olarak kullanılmasına dikkat edilir. Araştırmalarını yaparken güvenilir kaynaklardan akademik dürüstlüğe dikkat edilerek bilgiler bulma ve bulunan bilgileri düzenleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerimiz çevrimm içi  ortamlarda işbirliğini destekleyen grup çalışmaları yapması konusunda desteklenir. İyi bir dijital vatandaşın sahip olması gereken özelliklerini bilmesi ve buna uygun olarak davranması için çalışmalar yapılır.  Ayrıca algoritmik düşünme ve kodlama becerilerinin ileri düzeye taşınması üzerine hem blok tabanlı kodlama platformlarında hem de robotik araçlarla çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz bulunduğu sınıf seviyesinde kendi düzeylerine uygun olarak geliştirilmiş müfredat çerçevesinde eğitimini alırken, ilerleyen sınıf seviyelerinde gördüğü konuların düzeyi artarak devam eder.

Ortaokulda,

İlkokulda öğrenmiş oldukları ICT –  Bilgi ve İletişim Teknolojileri kavramları, Dijital Vatandaşlık, algoritmik düşünme & kodlama konuları üzerine gelişimleri devam ederken, MYP Tasarım dersi kapsamında tasarım çemberini kullanarak projeler geliştirmeye başlarlar. Bu projelerde temel tasarım ilkelerini, algoritmik düşünce, problem çözme becerilerini kullanırlar. Blok tabanlı kodlama projelerine devam ederken, ileri yıllarda alacakları metin tabanlı kodlama eğitim ve projelerine altyapı sağlarlar. İlerleyen yıllarda tasarım çemberinin aşamalarını takip ederek 3 boyutlu ürün tasarımları ve sanal dünyalarda günümüz problemlerine çözüm üretirler. Bu yapmış oldukları projeleri uygun sunum becerileri eğitimleri destekleyerek, tasarım-üretim-sunum üçgeninde geliştirirler.

Lisede,

Öğrencilerimiz, farklı seviyedeki proje ve eğitimlerle Bilgisayar Bilimleri konusundaki becerilerini geliştirirler. Hazırlık yılında tüm öğrencilerimiz Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım dersini almaktadır. Bu ders kapsamında Bilgisayar Bilimi alanına yönelik temel kavramları, bilgisayar tarihi ve çalışma prensibi, tasarım ve bilgi işlem teknolojileri konularında temel bilgi alırlar. Öğrendikleri bilgileri güncel problemlere çözüm bulmak adına kullanırlar.

BYOD

Program

Değerli Velimiz,

Eğitim sistemleri ve öğretim yöntemlerimiz, öğrencilerin öğrenmelerine ilham verebilmek, onların bireysel öğrenebilmeyi ve eleştirel düşünceyi desteklemek adına mobil cihazların gücünden yararlanmak üzere gelişmekte. Mobil cihazların ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en efektif bir biçimde yararlanmak için BYOD projeleri dünyada etkinliği kanıtlanmış projelerdendir. BYOD, öğrencilerin kişisel bilgisayarlarını ve  tabletlerini eğitimsel uygulamaları kullanmak üzere okula getirmeleri anlamına geliyor. Öğrencilerin sınıflara kendi cihazları ile katılması, okul zamanı dışında harcanan boş zamanı avantaja çevirmek, sınıf içerisinde işbirliği ve etkileşimi arttırmak, dünyanın farklı bölgelerinden sunulan kaynaklara hızlı erişim sağlanarak; eleştirel düşünme, araştırma ve yaratıcılık becerisi gibi bir çok alanda fayda sağlayabiliyor. 

Öğretmenlerin en önemli hedeflerinden biri öğrencileri geleceğe hazırlamaktır. BYOD bu noktada bu çabayı zenginleştirir. Yüksek öğrenim ve iş hayatında hali hazırda kullanılan kişiselleştirilmiş cihazlar, okullarda farklı ihtiyaçları olan öğrencilere yaşam boyu öğrenen olma konusunda da katkı sunmaktadır. Pandeminin kötü etkilerinin yanında, doğru teknoloji kullanımı konusunda öğrencilerin becerilerini arttırdığını söyleyebiliriz. Buradan doğan avantajı sınıflarımıza da taşımak ve ilerleyen yıllarda çevrim içi ortamlarda daha sorumlu ve daha dikkatli bireyler yetiştirmek için kullanabiliriz.

Aşağıda bulunan sanal öğrenme ortamları Teknoloji Kullanımı Veli Sözleşmesini sistem üzerinden en geç 26 Eylül 2022 tarihine kadar onaylayınız.

Sık Sorulan Sorular

Eğer öğrencimizin hâlihazırda bir iPad’i yoksa 32 GB veya üzeri saklama alanına sahip;

 • Wifi iPad Pro 10.5 inch
 • Wifi iPad New 9.7 inch

modellerinden herhangi biri tercih edilebilir. Öğrenciler, cihazlarını IT Departmanına onaylattıktan sonra okul kablosuz ağından yararlanarak internete erişebilirler. IT Departmanı, onaylanan cihazların MAC adreslerini kayıt altına almaktadır.

Evet. Öğrencimizin zaten bir iPad’i varsa, o iPad’i kullanabilir. Ancak eğitim amaçlı kullanılacak uygulamalardan bazıları eski iPad modellerini desteklememektedir. Lütfen bu uygulamaları kontrol ediniz.

Öğrencilerimiz saklama alanının yönetiminden sorumludurlar. Cihazın akademik amaçla kullanılmasına engel olacak saklama alanını dolduran içeriklerin iCloud’da eş zamanlı yedeği tutulmalı ve gerektiğinde cihazdan silinmelidir. Öğrencimiz ihtiyaç duyduğunda konuyla ilgili desteği IT biriminden alabilir.

Akademik amaçla kullanmak üzere bir kişisel iPad’e sahip olan öğrencilerimiz bu kapsamda oyun ve benzeri akademik amaç dışında olan tüm özel uygulamaları yüklememelidirler, yüklü ise iPad’lerinden kaldırmalıdırlar. Okulumuz kişisel cihazları uzaktan yönetmemektedir . Öğrenci sözleşmesi kapsamında iPad kullanımına dair gerekli sorumlulukların öğrenciler tarafından alınması beklenmektedir.

Herhangi bir Apple Mağazası’ndan veya online https://www.apple.com/tr/ipad/ satın alabilirler. Üçüncü parti firmalar olan Apple perakendecilerinden de cihaz temin edilebilir.

Evet. iPad’i dikey ve yatay konumda tutmayı destekleyecek bir kılıf satın almalıdırlar. iPad’de yazı yazabilecekleri bir stylus pen, bluetooth klavye ve basit bir kulaklık öğrenme etkinliklerinde etkin katılımlarını destekleyecek önerilen aksesuarlardır. iPad Pro kullanıcısı iseniz Pro için geliştirilen özel kalem ve klavyeyi tercih edebilirsiniz.

Veri yedeklemesi ile ilişki tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Herhangi bir veri kaybında okul sorumlu olmayacaktır. Cihazın kaybolması ve hasar durumlarında sorumluluk yine öğrencidedir. IT birimi cihazın bulunması için gerekli teknik desteği vermekle sorumludur. Eğer isterseniz fiziksel hasarları ve kırık ekranları kapsayan koruma planlarını bireysel olarak satın almayı tercih edebilirsiniz. İlgili sigorta planları için lütfen satın aldığınız yere danışın.

Okulumuz derslerde iPad kullanımlarını verimli hale getirecek uygulamaların listesini akademik yılın başında velilerimize bir bilgilendirme mektubu ileterek paylaşmaktadır. Bu uygulamaların yüklenmesi ve derse hazır gelinmesi öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

İlkokul iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – İlkokul Uygulamalar
Ortaokul iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – Ortaokul Uygulamalar
Lise iOS Uygulamaları Bilgilendirme Mektubu – 2017-2018 Veli Mektubu – Lise Uygulamalar

Hayır. ENKA Store’da iPad satışı yapılmamaktadır. Bununla birlikte iPad aksesuarlarının da satışı yoktur.

ENKA Okulları, eğitim teknolojileri gelişim planı kapsamında 4-12.sınıflardaki her öğrencinin sınıfta ve evde kullanılmak üzere bir iPad’e sahip olmasını beklemektedir.

Hayır. ENKA Okulları, dikkatli ve titiz bir araştırma ve tartışma neticesinde Apple tabletinin okulumuzun eğitim ve öğretim vizyonunu destekleyen tek taşınabilir cihaz olduğuna karar vermiştir.

Cihazını evde unutan öğrencilere okulda kullanması için yedek bir cihaz temin edilmez. Öğrenci, kayıp, hasar, tamir gibi sebeplerden dolayı belirli bir süre cihazını okula getiremeyecekse veli tarafından mazeret okul idaresine iletilmelidir. Mazeret bildirimi yapmaksızın cihazını okula getirmeyen veya şarjı olmadığı için derse katılamayan öğrenciler için ders öğretmeni tarafından gerekli değerlendirmeler yapılır.

iPad için ebeveynlerin çocuklarının erişim sağlayacağı sitelere sınır koymalarını sağlayan pek çok internet tarayıcısı vardır. Mobicip bu tarayıcılardan biridir. Daha fazla bilgi almak için https://www.mobicip.com web sitesine bakabilirsiniz.

Ebeveynler iOS cihazlarının iCloud ayarlarına girerek Aile Paylaşımı’nı aktif hale getirebilirsiniz. Aile paylaşımı içerisinden çocuğunuz için oluşturacağınız bir Apple ID’yi kendi Apple ID’nize bağlayarak tanımlayabilirsiniz. Böylece eğer isterseniz çocuğunuzun App Store alışverişlerini kontrol altına alabilirsiniz.

Aile Paylaşımı 

 • Dijital araç ve kaynakları kullanarak 1:1 sınıflarında iş birliği içinde çalışmak, üretmek, paylaşmak ve etkinliklerde aktif katılım sağlamak
 • Cihazı okul içerisinde her zaman etik ve akademik kurallar çerçevesinde kullanmak
 • Çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerin gizliliğine ve güvenliğe önem vermek.

iPad Öğrenci Sözleşmesi – ENKA Okulları Öğrenci Sözleşmesi.pdf ‘ne bakarak öğrencilerimizin diğer sorumlukları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Öğrencinin cihazla gerçekleştirdiği akademik çalışmaları desteklemek
 • Cihazın sorumlu bir şekilde kullanımını teşvik etmek.

 • 1:1 Dijital öğrenme ortamlarında kullanılacak öğretim stratejileri ve uygulanacak öğrenme etkinlikleri hakkında mesleki gelişim eğitimlerine katılmak ve kendini geliştirmek
 • Uygun öğretim pedagojisi, yöntem ve teknikleri kullanarak teknolojinin entegre edildiği öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını yaratmak.
 • İnternet erişim hizmeti ve gerekli yazılımlar konusunda yönlendirme yapmak
 • Öğrencinin okul saatleri içerisinde yaşadığı teknik veya yazılım problemlerine destek vermek
 • Öğretmenlerin IT bilgi ve becerilerini geliştirecekleri mesleki gelişim fırsatları sunmak ve katılımlarını desteklemek
 • Öğrenciler için dijital araç ve kaynakların akademik amaçla kullanımını anlatan IT eğitimlerini planlamak ve vermek
 • Öğrencilere iyi bir dijital vatandaş olmaları için rehberlik yapmak.

Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Celale Esra Arslan ile celale.arslan@enka.k12.tr iletişime geçebilirsiniz.

iPad hakkında detaylı bilgiye doğrudan Apple web sitesinden https://www.apple.com/tr/ipad/ erişebilirsiniz.

iPad ile eğitim hakkında detaylı bilgiye doğrudan Apple web sitesinden https://www.apple.com/tr/education/ erişebilirsiniz.

Dijital

Vatandaşlık

Her geçen gün dijitalleşen dünyada günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı çeşitli bilgi teknolojileri kaynak ve araçlarını kullanarak karşılıyoruz. Öğrencilerimiz evde ve okulda bireysel ve akademik ihtiyaçlardan kaynaklı teknolojik cihazları farklı amaçlarla kullanıyorlar. Öğrencilerimize içinde bulundukları dijital dünyanın kurallarını öğreterek ve teknoloji kullanımından nasıl sorumlu olmaları gerektiğini bildirerek onları iyi bir dijital vatandaş olmaları için hazırlıyoruz. Teknolojinin yanlış kullanımı, istismarla ilgili olarak günümüz sorunlarına odaklanan dijital vatandaşlığın dokuz unsurunu müfredata entegre ederek öğrencilerimizle birlikte bu konuları titizlikle çalışıyoruz. Erişim, ticaret, iletişim, okuryazarlık, etik, kanun , haklar ve sorumluluklar, sağlık ve güvenlik konuları Rehberlik Biriminin desteği ile birlikte IT dersi müfredatının yanı sıra farklı disiplinler içinde de entegre edilerek veriliyor.