null

ENKA'DA

Uluslararası
Bakalorya

ENKA Okulları, 2003 yılında IB Organizasyonu’ndan onay alarak, geniş çapta kabul gören Uluslararası Bakalorya Programını, Türk müfredatıyla birleştiren Türkiye’deki ilk okullardan biri olmuştur. Yaklaşık on beş yıldan sonra bugün, ilkokulda PYP ve lisede DP tam yetkili programlarla ve ortaokulda adaylık aşamasında olduğumuz MYP ile IB Dünya Okulu ünvanını gururla taşıyoruz. Her program, sadece okul idaresi tarafından değil aynı zamanda IB’de uzun yıllar öğretmenlik tecbrübesine sahip uzmanlar tarafından her programın akademik düzeyine göre denetlenmektedir. Kendi branşlarında sertifikaya sahip ENKA öğretmenleri de, her yıl Türkiye içinde ve dışında sunulan bir takım farklı fırsatlarla IB eğitimi almaya devam etmektedir.

ENKA’nın temelini oluşturan yol gösterici bildirge, IB felsefesiyle tam olarak uyuşmakta ve öğrenci merkezli öğretme ile öğrencilerin derse katılımının olduğu öğrenmeyi güçlü bir şekilde desteklemektedir.

IB MİSYON

Bildirgesi

IB programı; kültürler arası anlayış ve saygıya dayanan, daha barışçıl ve daha iyi bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek ister.

Bu amaçla, IBO okullarla, hükümetlerle ve uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışarak uluslararası eğitim ve kapsamlı değerlendirmeler içeren zorlayıcı programlar oluşturur.

Bu programlar; farklılıkları olan bireylerin de haklı olabileceğini anlayan, daha aktif, istekli ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar.

IB, birbiriyle uyumlu müfredatlardan oluşur. ENKA Okullarında pek çok disiplin bir arada ele alınır ve öğrenen profiline uygun özelliklerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanması sağlanır.

IB öğrenen profili IB Dünya okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve bunlar gibi diğerlerinin birey ve gruplara yerel, ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri olmalarına yardımcı olabileceklerine inanıyoruz.

DUYARLI

Duyarlılık, merhamet ve saygı gösteriyoruz. Hizmete bağlılık gösteriyoruz ve başkalarının hayatında ve etrafımızda olumlu bir fark yaratmak için harekete geçiyoruz.

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden daha fazla dilde ve birçok şekilde öz güvenli ve yaratıcı olarak ifade ediyoruz. Etkin şekilde dayanışma kuruyor, diğer birey ve grupların bakış açılarına dikkatlice kulak veriyoruz.

ARAŞTIRAN – SORGULAYAN

Merakımızı besliyor, sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştiriyoruz. Tek başına ve başkalarıyla nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Hevesle öğreniyor ve hayat boyunca öğrenme sevgimizi koruyoruz.

BİLGİLİ

Kavramsal anlamayı geliştiriyor ve kullanıyor, farklı disiplinler hakkında yeni bilgiler keşfediyoruz. Yerel ve evrensel açıdan anlam ifade eden konular ve fikirlerle ilgileniyoruz.

İLKELİ

Doğruluk, dürüstlük ve adalet duygusu ile her yerde insan hakları ve onuruna saygıyla hareket ediyoruz. Hareketlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alıyoruz.

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe karşı sağduyu ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfederken bağımsız ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında çalışkan ve dayanıklıyız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı ve kendi fikirlerimiz ile tecrübelerimizi düşünceli bir şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenimimizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek üzere güçlü ve zayıf noktalarımızı anlamaya çalışıyoruz.

DÜŞÜNEN

Analiz ederken kritik ve yaratıcı düşünceyi kullanıyor ve karmaşık sorunlara karşı sorumluluk duygusuyla harekete geçiyoruz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürümüzü ve kişisel hikâyelerini, başkalarının değer yargıları ve gelenekleriyle eleştirel olarak takdir ediyoruz. Birden çok bakış açısı arıyor ve değerlendiriyoruz ve tecrübelerimizden ders alıyoruz.

DENGELİ

Kendimiz ve başkalarının refahı için hayatlarımızın zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere farklı yönlerini dengelemenin öneminin farkındayız. Diğer insanlar ve içinde yaşadığımız dünyaya bağlılığımızın bilincindeyiz.

“IB Eğitimi Nedir?” (İngilizce)

“IB ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor?” (İngilizce)

IB ile ilgili genel bilgiler veren ve ENKA Okullarında sunulan üç programın özelliklerini açıklayan videolara aşağıdaki adresten ulaşılabilir