null

Amaçlar ve Organizasyon Yönergeleri

Çalışanlar Komitesinin misyonu çalışanlar, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu arasındaki anlayışı geliştiren bir iletişim kanalı görevi görmektir. Yönetim yapısından bağımsız olan Çalışanlar Komitesi, ayrıca hem öğretmenlerin kendi aralarında hem de öğretmenler, destek takımı, işletme ofisi ve okul yönetimi arasında olumlu ilişkiler geliştirmek için çalışır.

2018 – 2019 Çalışanlar Komitesi tarafından, kendi deneyimleri ve meslektaşlarının tavsiyeleri doğrultusunda İcra Kurulu Başkanı ile iş birliği içinde hazırlanan bu belge, Çalışanlar Komitesinin mesleğe, meslektaşlara ve işverene karşı sorumluluk ve görevleri ile komitenin başlıca prosedürlerini içermektedir.

1. AMAÇLAR

ENKA Okulları Çalışanlar Komitesinin amaçları:

 • İcra Kurulu ve Yönetim Kurulunun, öğretmenler için önem taşıyan mesleki, sağlık ve sosyal alanlarda yapacakları çalışmalarda, bilgilendirme ve geliştirmede bir iletişim kanalı görevi görmek
 • Sorunların çözümünde kişilerin ve konuların gizliliğini sağlamak ve desteklemek
 • ENKA Okullarının misyonunun en iyi şekilde gerçekleşmesi için destek olmak.

2. GENEL FAALİYETLER

Çalışanlar Komitesi bu amaçları aşağıdaki faaliyetlerle gerçekleştirir:

 • Çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek sosyal etkinliklerin işleyişini kontrol eder ve gelişimine katkı sağlar
 • Çalışanların yeteneklerini geliştirmelerini ve hobilerini yaşamalarını sağlayacak, okul içinde veya dışında ortamlar oluşması için çalışır.

3. TOPLANTILAR

Çalışanlar Komitesi şu toplantılara katılır:

 • Komite düzenli olarak ayda bir kez toplantı düzenler.
 • Aylık yapılan toplantılarda konuşulan konuları aktarmak üzere komite olarak her ayın ayın 1. pazartesi günü İcra Kurulu Başkanı ile görüşür
 • Komite üyeleri komite amaçlarına uygun davranır ve kendilerine aktarılan konularda gizliliği korumayı amaçlar.

4. SEÇİMLER

 • Komitede görev almak isteyen çalışanlar Ağustos SITE’ının ilk haftasının sonunda adlarını kendi birimlerinde ve okullarında aday listesine yazdırırlar
 • Seçimler her okulda ve işletme biriminde uygun görülen şekilde ve her okuldan ve işletme biriminden birer kişi seçilmek üzere yapılır
 • Komitede okulun her kısmının (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve İşletme Birimi) temsil edilmesi ve en az bir uluslararası öğretmenin yer alması şarttır
 • Komite bir yıllığına seçilir.