null

ENKA

Okulları Genel

Okulumuz 1996 yılında, özel bir vakıf okulu olarak kurulmuş ve ülkemizin kültür başkentinde, mükemmel bir eğitim merkezi olarak hem Türkiye hem de uluslararası eğitim camiası için bir örnek teşkil etmiştir.

ENKA Okulları, Türkiye’nin İstanbul ilinde bulunan ve içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olan karma bir gündüz okuludur. Öğrencilerimizin çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve yaklaşık %10’unun çift vatandaşlığı vardır. Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ilke ve yönetmeliklerine tabidir. Bütün öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması alırlar. Buna ek olarak, ENKA Okulları; Uluslararası Okullar Konseyi (CIS), ve New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC) akreditasyonlarına sahiptir. Ayrıca, ENKA Okulları’nın, IB İlk Yıllar (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP) ve Diploma Programı (DP) otorizasyonları bulunmaktadır.İlk lise mezunlarımız 2008 yılında mezun olmuştur. Mezun olan tüm öğrencilerimiz üniversiteye gitmektedirler; ve yaklaşık %80 ila %90’ı üniversite eğitimlerini yurt dışında almaktadırlar.

ENKA OKULLARI'NDA

Eğitim – Öğretim

Anaokulundan liseye kadar devam eden eğitimimiz, öğrencilerimizin küresel farkındalıklarını güçlendirmeyi, akademik mükemmelliği, ve küresel bir bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin liderlik ve sorumluluk becerilerini geliştirir. Eğitim dili, bazı derslerde İngilizce; bazı derslerde ise Türkçedir. Ayrıca, öğrencilerimiz ortaokul ve lise yılları boyunca üçüncü bir dil daha okurlar. Okulumuzda, çalışan topluluğunda da çift dillilik desteklenmektedir. ENKA Okulları, öğretme ve öğrenme konusunda IB ilke ve uygulamalarına bağlıdır. Okulumuz, Türkiye’de IB PYP otorizasyonunu alan ilk okuldur . İlkokulda okuyan öğrencilerimiz hem PYP hem de Türk Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını okurlar.

ENKA Lisesinden mezun olan tüm öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması alırlar. Lisede okuyan öğrencilerimiz, tüm sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığı gerekliliklerini yerine getirirler. Lisede, Matematik ve Fen dersleri İngilizce okutulur.

ENKA Lisesi, öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı Diplomasının yanında; tüm Dünyada tanınırlığı olan Uluslararası Bakalorya (IBDP) Diploması imkanı sunmaktadır. 11. ve 12. Sınıflarda okuyan tüm öğrenciler 6 tane IB dersi seçerler. Tam kapsamlı bir IB Diploması almak isteyen öğrencilerin 3 tane Standart Seviye, 3 tane de Yüksek Seviye ders alması gerekmektedir. IB Sertifika öğrencileri ise çeşitli Standart ve Yüksek Seviye dersler alırlar. İki yıllık IB programı, öğrencilere zorlayıcı ve etkileşimli bir müfredat sunar. Öğrenciler, araştırma ve sorgulama ile eleştirel düşünme becerileri geliştirirler ve analitik becerilerini güçlendirirler. Öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı gerekliliklerinin tümünü yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, öğrenciler, Bilgi Kuramı ve 6 IB dersine ek olarak MEB müfredatı dersleri de alırlar. Öğrenciler, IB derslerini ders programı koşullarına göre alırlar. ENKA Okulları’nda verilen IB dersleri şu şekildedir: Türkçe A, İngilizce A, İngilizce B, Fransızca B, Almanca B, İspanyolca Başlangıç, SBS SL, Ekonomi, ITGS, Psikoloji, Küresel Politika, Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Toplumlar SL, Spor Egzersiz ve Sağlık, Matematik, Matematik Çalışmaları, Görsel Sanatlar, Müzik.

Lisede tüm notlar 100 üzerinden verilir. Öğrencilere, notları dönem sonunda ve eğitim öğretim yılının sonunda (iki dönemin ortalaması olarak) verilir. Ağırlıklı not ortalaması ise ders saatinin not ile çarpılmasıyla hesaplanır. IB derslerinin ağırlıklı puanı alınmaz ve bu dersler de 100 puanlık MEB ölçeğine göre notlandırılır. Takdir almak için 85 puan gerekir; ve takdir alan öğrenci sayısı azdır. Teşekkür almak için ise 70 puan gerekir. Geçme notu ise 50’dir. ENKA Okulları öğrencileri başarılarına göre sıralandırmaz.

KAMPÜSÜMÜZ

ENKA Okulları kampüsü, İstanbul’un kalbinde bulunur. İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan okulumuz, Boğaz’a yakın bir konumdadır ve Enka Sadi Gülçelik Spor Sitesinin içinde 50.000 m²’lik alanda kurulmuştur. Tesislerimizin çeşitliliği, ENKA Okulları’nın modern eğitime, spora ve sanata verdiği önemi ortaya koyar. Okulumuzda, üç adet Fen laboratuvarı, bir tane oditoryum, 3 kütüphane (toplamda 40.000 kitap), bilgisayar laboratuvarları, bir tane multimedya odası ve modern, amacına uygun sınıflar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, okulumuzda; bir tane amfi tiyatro, bir tane sergi alanı, bir tane müzik salonu, bir tane sanat galerisi, iki tane kapalı yüzme havuzu ve bir tane olimpik yüzme havuzu, 12 tane tenis kortu, bir tane tam donanımlı fitness merkezi ve bir de uluslar arası standartlarda bir atletizm pisti bulunmaktadır.

DERS DIŞI

Aktiviteler

Ders dışı aktiviteler, ENKA Okulları’nın eğitim programında önemli bir rol oynar. Öğrencilere yaklaşık 70 kulüp ve 30 tane de okul sonrası aktivite imkanı sunulmaktadır. Bu aktivitelere örnek olarak; Duke of Edinburgh Programs, YGA , Lego Robotik, Yemek Pişirme, İngilizce Drama, Seramik, Uçurtma, Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik Forumu, Uluslararası Farkındalık Zinciri, Drama, Okul Dergisi, Fransızca Yemek Pişirme, Sinema, Dans, Yoga, Yüzme, Istanbul’u Keşfetme, Doğal Çevre, ve Topluma Hizmet verilebilir. Okulumuz ve öğrencilerimiz, her yıl pek çok önemli etkinlik düzenlemektedirler. Bunlara örnek olarak Dans Festivalini, Film Festivalini, ve MUN Konferansını sayabiliriz. Öğrencilerimiz; PYP Sergisi, Türkçe ve İngilizce drama çalışmaları, yıl sonu performansları, konserler, yerel ve uluslararası kutlamalar, ve festivaller gibi etkinliklerde kendilerini ifade etme imkanı bulurlar.

Pek çok öğrencimiz, ENKA Okulları’nın kendilerine sunduğu spor, sanat, performans sanatları ve müzik çalışmalarıyla kendilerini bu alanlarda geliştirme imkanı bulurlar. ENKA öğrencileri hem Türkiye’de hem de dünyada çeşitli spor, müzik ve sanat aktivitelerine, yarışmalara, sergilere ve takımlara katılırlar ve yüksek başarılar gösterirler. Öğrencilerimizden bazıları uluslararası müsabakalarda yüksek başarılar elde etmişlerdir. Bunların yanında, okulumuz, 10’dan fazla spor dalında okul ve kulüp çalışmaları sunmaktadır. Sanatla ilgilenen öğrencilerimiz ise çeşitli kulüplere ve aktivitelere katılırlar. Bunlara örnek olarak; tiyatro, okul oda orkestrası, çeşitli müzik grupları, film çekme ve film festivali, sanat kulübü ve Türkiye’de bulunan müzelerde sanat projeleri çalışmalarını verebiliriz.

TOPLUMA

Hizmet

Topluma Hizmet, ENKA Okulları’nın Misyonunda önemli bir yere sahiptir ve anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerimiz topluma hizmet çalışmalarına katılırlar. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin belirli bir saat topluma hizmet çalışmasını tamamlamaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz İstanbul’da, Türkiye’de ve Dünyada çeşitli topluma hizmet çalışmaları yapmaktadırlar. Baksı Projesi, Finike Projesi, ve Nepal Projesini bunlara örnek olarak verebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda, öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber, Türkiye’de ve dünyada gelişmemiş bölgeleri ziyaret etmişler ve kendileri kadar şanslı olmayan çocuklara yardım etmişlerdir.