null

OKUL

İSTANBUL ENKA OKULLARI VİZYON ve MİSYONU

VİZYON
Daha iyi bir gelecek için eğitim.

MİSYON
Misyonumuz, öğrencilerin bilgi, düşünce ve davranış temellerini güçlendirerek yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmalarına hem imkan yaratmak hem de onları teşvik etmek ve onların zihinsel beceri ve ahlaki alışkanlıklarını düşünce ve eylem özgürlüğü için kullanan öncü dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.

FELSEFE
ENKA Okullarının var oluş amacı öğrencilerin ahlaki, fiziksel ve düşünsel gelişimini desteklemektir. Eğitim programımız; öğrenci merkezlidir ve bağımsız öğrenmeyi destekler, öğrencileri meraklı bireyler olmaya teşvik eder. Bu program öğrencilerin, sorgulama yoluyla, bilgi ile desteklenen düşünme disiplini edinmelerini sağlar. Onlara, eylemlerinin sorumluluğunu almayı ve hür fikirli öğrenenler olmayı öğretir. Merakı, araştırmayı ve yaratıcılığı destekleyen bir öğrenme ortamı yaratırız. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulun misyonunu ve okul hayatını desteklemeye teşvik edilerek, hayat boyu öğrenme ve topluma hizmeti esas alan bir topluluk oluşturulur.

İLKELER
Öğrenme Topluluğunu Geliştirmek İçin
• Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya
• İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna inanırız.

Bireyi Geliştirmek İçin
• Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna ve
• Her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarabilmesi için kendimizi adamaya inanırız.

Yerel ve Küresel Toplumda Yaşam İçin
• Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız.
• Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız.
• Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız.
• Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci artırmaya büyük önem veririz.
• Çok dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.

DEĞERLER
EŞİTLİK
ENKA Okulları dini, etnik ve coğrafi köken veya sosyo-ekonomik statü ayrımı yapmaksızın her öğrenciye kayıt olma hakkı tanır.

ZORLAYICILIK
ENKA Okulları, her öğrenciye zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan potansiyelini aşmanın, disiplin, titizlik ve azim yoluyla mümkün olduğunu öğretir. Öğrencilere entelektüel arayışın, gelişimin ve saygı çerçevesinde tartışmanın gerekliliğini aşılar.

MÜKEMMELİYET
ENKA Okulları, öğrenciyi farklı alanlarda araştırma ve sorgulama yapmaya teşvik eden, her öğrencinin öğrenmenin öznesi olarak akademik, sosyal ve duygusal gelişimini sağlayan, öğrenciyi en güçlü ilgi alanında derinleştiren bir müfredat sunar.

İŞ BİRLİĞİ
ENKA Okulları, öğrencilerinin bulundukları topluluğa katkı sağlayan, sorumluluk sahibi ve saygılı dünya vatandaşları ve olumlu etki, fikir ve eylemlerle toplumda öncü olmaları için velilerle iş birliği yapar.

Bütün bu ilkeler ışığında ENKA Okulları:
• Bir meslek sahibi olmanın yaşamın vazgeçilmez bir koşulu olduğunun bilincinde,
• En iyisi olmak şartı ile kendi meraklarının peşinden giden,
• Kendine güvenini yapılamaz denilen işleri sahiplenerek ispatlayan,
• Entelektüel birikimini sürekli artıran,
• Dünya vatandaşlığını, önce yakın coğrafyası içinde etnik, dini ve kültürel sınırlarda yaptığı vazifelerle ortaya koyan,
• İçinde büyüdüğü ENKA Ailesinin her zaman bir üyesi olmanın sorumluluğunu alan bireyler yetiştirir.