null

Aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenlerle çalışmayı heyecanla bekliyoruz:

• Yaratıcı, yeni fikirlere açık, istekli takım oyuncuları
• İngilizce iletişim kurabilen
• Güçlü iletişim ve sunum becerilerine sahip
• Tercihen Uluslararası Bakalorya (IB) programları konusunda bilgili/deneyimli

İşaretli pozisyonlar için, resmi dili/dillerinden biri İngilizce olan bir ülke pasaportu zorunludur.

Tüm pozisyonlar için, lütfen özgeçmişinizi ve başvuru mektubunuzu buraya gönderiniz.

ENKA Schools is recruiting a High School Visual Arts Teacher for the 2020-2021 academic year. This role may also include Head of Department responsibilities

QUALIFICATIONS:
• Bachelor’s degree in Art Education or Education
• Minimum 5 years relevant teaching experience (HOD experience a plus, IBDP experience a plus but not mandatory)

• Fluent English, Fluent Turkish

SKILLS
• Excellent interpersonal and classroom management skills
• Highly organized
• Technology-literate (can use educational technologies or able to learn)
• Ability to work collaboratively
• Enthusiastic, growth mindset positive thinker, team player

Applicants who possess the above requirements are invited to send their curriculum vitae (that includes minimum 3 referees with full contact details) and a letter of application to istanbul@enka.k12.tr

Istanbul ENKA Schools is recruiting an Editor for its Communications Department with the following qualifications:

 • Bachelor’s degree in a relevant/applicable field
 • Experience or internship in a relevant/applicable field
 • Fluent English with a strong ability to edit for readability
 • Fluent Turkish with a strong ability to edit for readability
 • Technology-literate (able to learn new programs)
 • Attention to accuracy and detail
 • Strong work ethic and sense of responsibility
 • Excellent communication and rapport-building skills
 • Enthusiastic, positive thinker, with a good sense of humor
 • A team player

Applicants who possess the above requirements are invited to send their curriculum vitae (that includes three references with full contact details) and a letter of application to istanbul@enka.k12.tr

İstanbul ENKA Okulları, Bilgi İşlem Personeli aramaktadır.

-Üniversite veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun.
-Bilgisayar donanımlarında, MS işletim sistemlerinde, MS Office yazılımlarında tecrübeli, sorun çözebilecek ve kullanıcı desteği verebilecek.
-Tercihen MacOS işletim sistemini bilen.
-Network, ağ yapılandırma ve kablolama bilgisine ve tecrübesine sahip.
-MS Server servisleri konusunda bilgi sahibi. (Active Directory, DNS, DHCP)
-Okul içerisindeki diğer yazılımlara destek verebilecek.
-İyi derecede ingilizce bilen.
-İnsan ilişkilerinde başarılı.
-Takım çalışmasına ve sonuç odaklı çalışmaya yatkın.
-En az 3 yıl tecrübeli.
-30 yaşını aşmamış.
-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Yukarıdaki özelliklere sahip adayların, 3 referansın detaylı iletişim bilgileriyle dahil olduğu özgeçmişlerini ve başvuru mektuplarını istanbul@enka.k12.tr adresine göndermeleri rica olunur.

ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İŞLETMESİ (ENKA) Veri Sorumlusu olarak; siz Çalışan Adaylarının iş başvuru sürecinde İşletmemiz ile paylaştığı ve/veya İnsan Kaynakları Platformlarında mevcut özgeçmiş ve bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşletmemiz; Çalışan Adayı olarak iş başvurusu yaparken İşletmemize iletmiş olduğunuz ve/veya İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile İşletmemize iletilen, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, eğitim durumunuz, çalışma deneyiminize ilişkin bilgiler, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve ancak ENKA çalışma kriterlerine uygun olmanız ve istihdam gücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen saklanmaktadır.

İş başvurusu sırasında ENKA nezdinde çalışma amacı ile kişisel verileriniz arasında yer alan özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, kişilik testleri, adli sicil kayıtları tarafınızca İşletmemize iletilmekte ya da daha önce verilerinizi paylaşmış olduğunuz başlıca İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile İşletmemize aktarılmaktadır. Çalışan Adayları olarak sizlerin kişisel verileri, söz konusu bilgileri İşletmemize iletme amacınıza paralel olarak İşletmemiz nezdinde açık bulunan ya da ileride açılabilecek pozisyonlara istihdam sağlanması meşru amacı çerçevesinde, sizlerin kişisel hak ve özgürlüklerinize maksimum özen gösterilmek suretiyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Söz konusu veriler ilgili özgeçmişin İşletmemize iletilmesini müteakip 3 yıl boyunca saklanacak, işlenecek daha sonrasında ise silinecektir. İş başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için işletmemize enka.lisesi@hs03.kep.tr, enka.ortaokulu@hs03.kep.tr, enka.ilkokulu@hs03.kep.tr, enka.anaokulu@hs03.kep.tr e-posta adreslerinden başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

ENKA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ENKA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.enka.k12.tr adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ENKA’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.