null

ENKA Okulları’nda işe alımlar yıl boyu devam eder. Her branştan yetenekli öğretmenlerin başvurularını bekliyoruz.

Aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenlerle çalışmayı bekliyoruz:

• Yaratıcı, yeni fikirlere açık, istekli takım oyuncuları
• İngilizce iletişim kurabilen
• Güçlü iletişim ve sunum becerilerine sahip
• Tercihen Uluslararası Bakalorya (IB) ve/veya Advanced Placement (AP) programları konusunda bilgili/deneyimli

Kriterlere uygun adayların özgeçmişlerini istanbul@enka.k12.tr adresine, başvurduğu branşı konu bölümüne yazarak göndermeleri gerekmektedir.

Bir okulun ilk ve en önemli amacı, çocuklar için güvenli bir ortam sunmaktır. İstanbul ENKA Okulları, işe alım süreçlerinde çocuk koruma bağlamında en yüksek standartları sağlamaktadır. Uluslararası Çocukları Koruma Birliğinin önerileri ekseninde, İstanbul ENKA Okulları çalışanları okulun  Etik ve Davranış KurallarınaBirleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesine ve Council of International Schools’un Çocukları Koruma standartlarına bağlı kalmaktadır.

Bu pozisyona başvuran adaylar, aşağıda yer alan maddeleri tanıdığını ve kabul ettiğini beyan eder:

-aday daha önce hiç çocuk istismarı ile alakası bir suç işlemedi;
-aday daha önce hiç çocuk istismarı kabul edilebilecek bir olaya dahil olmadı veya bir olayla suçlanmadı;
-adaylar benzer bir suça hiç dahil olmamış veya bilinen bir istismar olayını gizlemede suç ortaklığı yapmamıştır.

ENKA Okulları sigarasız bir kampüs alanıdır. Sigara kullanmayan adayların başvuru yapmasını önemle rica ederiz.

Tüm pozisyonlar için, lütfen buraya başvurunuz.

Okulları mükemmel yapan, mükemmel öğretmenlerdir.

ENKA Okulları her zaman yetenekli öğretmenler aramaktadır.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için tüm branşlardan kendini mesleğine adamış öğretmenler başvuruda bulunabilir. Lütfen CV’nizi istanbul@enka.k12.tr adresine gönderiniz.

ANAOKULU
• Sınıf Öğretmeni
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni

İLKOKUL
• Stajyer Sınıf Öğretmeni
• Müzik Öğretmeni

ORTAOKUL
• Matematik Öğretmeni
• Sosyal Bilgiler Öğretmeni
• Fen Bilgisi Öğretmeni
• Türkçe Öğretmeni
• İspanyolca Öğretmeni
• Almanca Öğretmeni

LİSE
• IBDP Koordinatörü
• Matematik Öğretmeni
• IBDP/AP Psikoloji Öğretmeni
• Bilgisayar Öğretmeni (IBDP Digital Society, deneyimli adaylar tercih edilir)

Özellikler
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
• Pedagojik formasyon
• En az 3 sene tecrübeli
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

Yetkinlikler
• İyi derecede İngilizce bilen
• Eğitim teknolojilerini, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aktif ve yaratıcı şekilde kullanabilen
• Akademik mükemmelliği teşvik eden ve yüksek standartları koruyan
• İnsan ilişkilerinde başarılı ve sınıf yönetiminde yetkin
• Farklı ihtiyaçta öğrencilerle çalışmaya yatkın
• Gelişime açık, pozitif düşünen ve takım oyuncusu olabilen

İstanbul ENKA Okullarında kadrolu çalışmak üzere MEB Mevzuat Danışmanı aranıyor.

Ankara veya İstanbul il / ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nde çalışma deneyimi olan, Okulların Milli Eğitim Bakanlığı iş ve işlemlerinden sorumlu olacak, deneyimli MEB Mevzuat Danışmanı aranıyor.

Yukarıdaki şartlara sahip olan adayların özgeçmişlerini mebbasvuru@enka.k12.tr adresine göndermeleri rica olunur.

ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İŞLETMESİ (ENKA) Veri Sorumlusu olarak; siz Çalışan Adaylarının iş başvuru sürecinde İşletmemiz ile paylaştığı ve/veya İnsan Kaynakları Platformlarında mevcut özgeçmiş ve bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşletmemiz; Çalışan Adayı olarak iş başvurusu yaparken İşletmemize iletmiş olduğunuz ve/veya İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile İşletmemize iletilen, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, eğitim durumunuz, çalışma deneyiminize ilişkin bilgiler, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve ancak ENKA çalışma kriterlerine uygun olmanız ve istihdam gücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen saklanmaktadır.

İş başvurusu sırasında ENKA nezdinde çalışma amacı ile kişisel verileriniz arasında yer alan özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, kişilik testleri, adli sicil kayıtları tarafınızca İşletmemize iletilmekte ya da daha önce verilerinizi paylaşmış olduğunuz başlıca İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile İşletmemize aktarılmaktadır. Çalışan Adayları olarak sizlerin kişisel verileri, söz konusu bilgileri İşletmemize iletme amacınıza paralel olarak İşletmemiz nezdinde açık bulunan ya da ileride açılabilecek pozisyonlara istihdam sağlanması meşru amacı çerçevesinde, sizlerin kişisel hak ve özgürlüklerinize maksimum özen gösterilmek suretiyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Söz konusu veriler ilgili özgeçmişin İşletmemize iletilmesini müteakip 3 yıl boyunca saklanacak, işlenecek daha sonrasında ise silinecektir. İş başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için işletmemize enka.lisesi@hs03.kep.tr, enka.ortaokulu@hs03.kep.tr, enka.ilkokulu@hs03.kep.tr, enka.anaokulu@hs03.kep.tr e-posta adreslerinden başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

ENKA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ENKA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.enka.k12.tr adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ENKA’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.