null

Okul Sağlık Birimi; bir doktor, iki hemşire ile öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık, acil tedavi ve poliklinik hizmeti vermekte, öğrencilerimizin gerektiğinde sağlık sorunları ile ilgili velilerimizi bilgilendirmekte ve uygulanan tedavi hakkında paylaşımda bulunmakta, bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlamakta, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen zorunlu aşılama programları ve her türlü tarama programlarını organize etmekte, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul idaresini, öğrenci ve velilerimizi çeşitli kanallarla bilgilendirmekte, okul menü komitesinin aylık toplantılarında görüş bildirmekte, okulda gıda işiyle ilgili tüm çalışanların sağlık durumlarını ve okul mutfaklarını denetlemekte, kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını koordine etmekte, okul çalışanlarına sertifikalı ya da seminer şeklinde ilk yardım eğitimi vermekte ve büyük organizasyonlarda sağlık desteği için hazır bulunmaktadır.

Sağlık Birimimiz, muayene ve müdahale odası, iki yataklı gözlem odası ve hasta kayıt bölümlerinden oluşmakta ve muayene, acil müdahale ve klinik gözlem için gerekli tıbbi donanımı bulunmaktadır.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eş zamanlı kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz, gerek personelin sağlığından gerekse eğitim ve diğer faaliyetlerde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu, önleyici ve düzeltici çalışma ortamı gözetiminden sorumludur.

Bununla birlikte, mutfak ve okul genelinde kendi hijyen denetimleri dışında bağımsız bir firma ile yapılan sözleşme ile bina ve mutfak hijyen denetimleri yaptırılmakta ve sonrasında olumsuzlukların düzeltilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır.

Okulumuz genelindeki içilebilir suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizi üç ayda bir Hıfzıssıhha Merkezi, ayda beş kez olmak üzere ise bağımsız bir şirket tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca yapılan sözleşme ile her hafta sağlık birimimizden tıbbi atıkların toplanması sağlanmaktadır.

SAĞLIK

Güvencesi

Tüm öğrencilerimiz okul saatlerinde ve okulla ilgili aktiviteler esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara karşı “ferdi kaza” sigortası, okul servislerinde bulundukları esnada meydana gelebilecek kazalara karşı “koltuk” sigortası, yemekhanelerde meydana gelebilecek kazalara karşı ise “mali mesuliyet” sigortası kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda, oluşabilecek acil durumlar için profesyonel bir ambulans şirketi ile yıllık anlaşmamız bulunmaktadır.

SU ANALİZ SONUÇLARI

Istanbul Halk Sağlığı Merkezi Analiz Sonuçları

23.10.2020

16.07.2020

SU ANALİZ SONUÇLARI

Özel A & T Laboratuvar Sonuçları

03.11.2020

21.10.2020

MUTFAK GIDA & SU ANALİZ SONUÇLARI

Yemekhane Firması Laboratuvar Sonuçları

11.11.2020

10.11.2020

OKUL DOKTORU

Dr. Ali LAYIK

Direkt hat: +90 (212) 705 6515
E-mail: ali.layik@enka.k12.tr

HEMŞİRE

Oya DİKMEN YILMAZER

Direkt hat: +90 (212) 705 6515
E-mail: oya.yilmazer@enka.k12.tr

HEMŞİRE

Hatice KÖREKEN

Direkt hat: +90 (212) 705 6515
E-mail: hatice.koreken@enka.k12.tr