null

ENKA Okulları eğitim ve öğretim programında kulüp ve okul sonrası çalışmaları, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüp ve okul sonrası çalışmalarının amacı öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

Kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmalarının temel felsefesi şu varsayımlara dayanmaktadır:

  • Eğitim yaşamı boyunca yapılan etkinliklerimiz, öğrencilerimizin bilgilerinin deneyime dönüştürmesini sağlayarak, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler
  • Eğitimin evrensel olduğunu ve öğrencide dil, din, ırk ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan engelleri aşacak tutum ve değerleri yaratmayı amaçlar
  • Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimine katkıda bulunur.

Okul sonrası ve kulüp etkinlikleri adı altında yürütülen ders dışı etkinlikler, ENKA Okulları ve ENKA Spor Kulübü işbirliği ile yürütülen çalışmalardır. Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri göz önünde bulundurulur, kendi yeteneklerini bilen ve geliştiren, özgüvenli, başkalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.

Öğrencilerimiz belirlenen günlerdeki okul ders saatleri içerisinde seçtiği alanlarda haftada iki ders saati eğitim almaktadır. Alanında profesyonel antrenörlerimiz tarafından sürdürülen kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz, çok farklı alanlarda deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır.

İlkokul kulüp çalışmalarımız 1. ve 2. sınıflar ile Cuma günleri, 3. ve 4. sınıflar ile Pazartesi günleri, Ortaokul kulüp çalışmalarımız Salı günleri ve Lise kulüp çalışmalarımız ise Perşembe günleri 14.00-15.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Okul sonrası çalışmalarımız, sene başında seviyelere göre belirlenen günlerde, okul sonrasında yapılmaktadır. Öğrencilerimiz seçtikleri spor branşlarında okul sonrası kalarak haftada 2 ders saati çalışmalarına devam etme fırsatı bulmaktadır.

1. ve 2. sınıflar okul sonrası çalışmaları Pazartesi günleri, 3 ve 4. sınıflar okul sonrası çalışmaları Salı; Ortaokul ve Lise okul sonrası çalışmalarımız ise Perşembe günleri 15.30-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır.