null
Proje Listesi

Round Square, 1966 yılında Kurt Hahn tarafından kurulmuş, dünyanın 40 ülkesinde 160 okulun dahil olduğu, eğitim amaçlı, uluslararası bir organizasyondur. Round Square’in amacı, dünyanın her yerinden olan öğrenci ve yetişkinlerin, kültürler arası etkileşim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak ve edindikleri tecrübeleri paylaşabilmeleri için onlara fırsat sunarak okulların gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Okulumuzun 2011 yılında üyesi olduğu, dünyanın çeşitli ülkelerinden okulların daha yaşanılır bir dünya için aktif olarak çalıştığı bu organizasyonda her yıl uluslar arası pek çok konferans düzenlenmektedir. Bu konferanslarda ders dışı çalışmalarla öğrencilerdeki uluslararasıcılık, demokrasi, çevre bilinci, liderlik ve topluma hizmet gibi değerleri geliştirmek hedeflenmektedir.

Round Square ayrıca üye okullara, öğrenci değişim programları ve uluslararası topluma hizmet projeleri gibi öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimi için faydalı fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle ENKA öğrencilerimizin bu konferans, proje, topluma hizmet etkinlikleri ve öğrenci değişim programlarına aktif olarak katılımını destekliyoruz. ENKA Lisesi olarak şu ana kadar dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası konferanslara katıldık ve diğer Round Square üyesi olan okul öğrencilerini değişim programı kapsamında okulumuzda misafir ettik.

Round Square hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.roundsquare.org/ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1516-Round-Square-logo

Proje çalışmaları, okulumuzda bilimsel çalışmaları teşvik etmek, öğrencilerin bu alanda yeteneklerini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, danışman öğretmenlerin desteğiyle Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Sosyoloji ve Psikoloji gibi hem temel hem de sosyal bilimler alanlarında projeler geliştirmektedir. Tamamlanan projelerle ulusal ve uluslararası proje yarışma ve sergilerine katılım sağlanmaktadır. TÜBİTAK, MEF, İstek Okulları, DOESEF, Genious Olympiads, I-Sweep, First Step to Nobel Prize gibi organizasyonlarda proje çalışmalarını sunan, derece alan öğrencilerimiz, bu süreçte akademik, sosyal, kültürel ve bireysel becerilerini geliştirmekte ve gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlamaktadırlar.

ECIS Matematik Yarışması

Her yıl Nisan ayında dünyanın her yerinden ECIS’e üye okulların katılımıyla ECIS Matematik Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya 12 yaşından gün almamış 5 ve 6. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmanın amacı farklı kültürlerdeki öğrencileri bir araya getirerek onların matematiğe karşı ilgi ve motivasyonlarını arttırmak, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ev sahibi okulun öğrencilerinin evlerinde konuk edilmektedir.

Yarışma bireysel, takım, yaratıcılık ve sahada matematiği kullanma kısımlarından oluşur.

ENKA Okulları 2012 yılından itibaren bu yarışmaya katılarak Türkiye’yi temsil etmektedir. Daha önceki yıllarda Paris, Oslo, Berlin, Barcelona’da ve bu yıl da Stockholm’de düzenlenecek yarışma 2019 yılında İstanbul’da ENKA Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Her yıl Ekim ayında okulumuzda bu yarışmaya katılmak isteyen 5-6. sınıf öğrencileri arasında bir seçim sınavı yapılır ve seçilen takımla birlikte okul sonrası çalışmalar yapılarak yarışmaya hazırlanılır.

Bu yıl, okulumuzu ve ülkemizi 26-29 Nisan tarihlerinde Stockholm International School’da temsil edecek olan Orhan Özgür, Efe Danışman, Korel Ünlüer ve Ömer Özsaruhan adlı öğrencilerimizle danışman öğretmenlerimiz Ayşegül Yıldırım ve Özge Gültekin’e başarılar dileriz.

CAS ( yaratıcılık, fiziksel aktivite ve toplumsal sorumluluk) IBDP programını ifade eden altıgenin ortasında yer alır. IB Diploması alabilmek için de CAS çalışmalarının tamamlanması zorunluğu vardır.
IB Diploma programının 1. ve 2. yıllarında, öğrenciler, yaptıkları CAS aktivitelerini kaydetmek,
delillerini sıralamak ve bu etkinlikleri yerine getirme sırasında geçirdikleri değişim sürecini gözden geçirerek kazanımlarının öz değerlendirmesini (düz yazı, karikatür, web sitesi linki, vb) yazmak zorundadırlar. Yapılan çalışmalar on sekiz ay gibi bir süreyi kapsamalıdır. Bu etkinliklerin yanısıra IB öğrencilerden en az bir ay süreli bir de proje yapmalarını istemektedir.

ENKA Lisesinde, CAS, 11.senenin ilk günü başlar ve 12.senenin ortalarında tamamlanır. Bu çalışmalar, “Managebac” adlı bir yazılım üzerine kaydedilir. Bu yazılımın kullanış şekli sene başında IBDP koordinatörü tarafından öğrencilere gösterilir. CAS çalışmalarının en önemli yanı öğrencinin başta seçtiği IB kazanımlarına yönelik yazacağı öz değerlendirmedir (örneğin: öğrencinin kuvvetli yanları ve geliştirilmeye açık yönlerinin ortaya konması, gözlenen zorluklar, küresel önemi olan konular, etik değerlere ilişkin sorunların göz önünde bulundurulması…)

11.sınıfın başında CAS koordinatörü öğrencilere CAS’in amacını ve yapılması gereken adımları anlatır ve IB’in önerdiği yönlendirmelere göre hazırlanmış olan CAS kitapçığını öğrencilere dağıtır.

Her sekiz öğrenciye atanan CAS danışman öğretmenleri öğrencileri ile  bir yıl içinde en aşağı üç kez takip toplantısı yapar. Managebac yazılımı üzerindeki eksik noktaları öğrencilerle bireysel olarak paylaşır.

Ayrıca CAS danışmanları , 12.sınıf öğrencilerinin, CAS programındaki durumlarını, her çeyrek dönem sonunda veliye gönderilen IB karnesi ile  bilgilendirir. 11.sınıf öğrencilerinin veli bilgilendirmesi ise 1.dönem sonu ve yıl sonunda, veliye gönderilen IB karnelerinde yapılır.

Diğer taraftan, CAS koordinatörü, CAS danışman öğretmenleri ile düzenli toplantılar yaparak onlara yeni değişiklikleri duyurur.

CAS koordinatörü, bilgi alış verişi için daima IBDP koordinatörü ile iletişim halindedir.

ENKA Lisesi, tüm IB öğrencilerini(Diploma öğrencilerive de Sertifika öğrencilerini) CAS programını tamamlamaktan sorumlu tutar.

EYP NEDIR?

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) tüm Avrupa’daki geçleri bir araya getiren ve gündemdeki konuları parlamento ortamında tartışmalarını sağlayan eşsiz bir eğitim programıdır.

OTURUMLARI NEDEN DÜZENLİYORUZ?

 • Avrupa ile ilgili konularda bilinç oluşturmak, aktif vatandaşlığa teşvik etmek ve gençleri politikayla ilgilenmek için motive etmek
 • Uluslararası anlayış, kültürler arası diyalog ve fikirlerin ve uygulamaların çeşitliliğinin geliştirilmesini sağlamak
 • Kişisel gelişime katkıda bulunmak
 • Gençlerin kendi fikirlerini, rol yapmadan ifade edecekleri bir forum gerçekleştirmek.

ENKA GENÇLİK FORUMU 2019

Okulumuzun JEYP Kulübü olarak, 1-2 Mart 2019 tarihleri arasında 3. ENKA Gençlik Forumunu düzenleyeceğiz. Forum 2 gün sürecek . İlk gün, oryantasyon günü olacak ve katılımcılar arkadaşça bir ilişki geliştirmek için tanışma aktiviteleri yapacaklar. İkinci gün ise okul müdürümüz Dr. Özlem Mecit ‘in konuşmasıyla başlayacak. Komiteler çalışırken, basın ekibi çeşitli fotoğraflar, videolar çekecek ve gazeteler hazırlayacak ve bu etkinliği unutulmaz kılacak. İkinci günün sonunda ise Genel Kurul günü  olacak ve komitelerin çözüm önerileri tartışılacak ve oylanacak.

KATILDIĞIMIZ KONFERANSLAR

19. Ulusal Seçim Konferansı

23 – 27 Kasım tarihleri arasında beş EYP Kulüp öğrencimiz Talu Kragöz, Doğan Tamer, Arman Fidanoğlu, Ezmira Deniz ve İlayda Uzun Robert Koleji’nde düzenlenen 19. Ulusal Seçim Konferansına katıldılar. Oturum beş gün sürdü. İlk gün, takım oluşturma aktiviteleri yapıldı. Komiteler ve delegeler çeşitli oyunlar oynayarak birbirlerini tanıdılar. İkinci gün ise resmi olarak konferans başladı. Açılış töreninin ardından komiteler çalışmaya başladı. Bir gün daha komiteler çalıştıktan sonra, Genel Kurul, dördüncü ve beşinci günlerde gerçekleşti. 12 komitenin çözüm önerileri sunuldu ve oylandı. Ayrıca, İlayda Uzun konferansa gazeteci olarak da katıldı. Delegeler çözüm önerileri üzerinde çok çalıştılar hatta bazı geceler uyumadılar. Ancak, bu organizasyon sayesinde pek çok yeni arkadaş edinip aynı zamanda da eğlendiler. Birkaç gün önce açıklanan sonuçlara göre Doğan Tamer Norveç’te yapılacak olan 84. Uluslararası EYP oturumuna davet edildi.

2. ÜALEF Konferansı

Okulumuzun EYP Kulübü olarak 4-7 Kasım 2016 tarihleri arasında, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde düzenlenen ikinci ÜALEF Konferansı’na katıldık. Alptuğ Karapür, İlayda Uzun, Ela Köksal, Doğan Tamer, Yavuz Kerem Erkal, Berfin Gümüş, Defne Akıman, Karla Akpınar, Mert Emir Şahin ve Talya Sayımer konferansa katılan öğrencilerimizdi. Konferansın ilk gününde, komitemizle tanıştık ve takım kurma oyunları oynadık. İkinci ve üçüncü günler ise çok yoğun geçti. Komitelerimizle çalışarak bize verilen sorunlara çözümler bulmaya çalıştık. On tane komite konusu bulunuyordu: Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu, İngiltere’nin AB’den ayrılma tasarısının Türkiye’nin AB üyeliğine etkisi, ve çocuk istismarı konulardan bazılarıydı. Üçüncü günün sonunda, çözüm önerilerimizi tamamladık. Dört gün boyunca Türkiye’nin farklı sorunlarını ele aldık ve son gün ise bu çözümleri Genel Kurul’da tartıştık. Bu konferans sayesinde iyi arkadaşlıklar kurduk ve Türkiye için önemli çözüm önerileri geliştirdik. Yoğun geçen programın ardından, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden hiç unutamayacağımız anılarla ayrıldık.

83. Laax Uluslararası Oturumu

EYP Türkiye Kurulu’ndan e-posta aldığımda çok heyecanlıydım çünkü İsviçre’nin Laax kentinde düzenlenecek olan 83. Uluslararası EYP Oturumu’na seçilmiştim. Konferans on bir gün sürdü. Bu konferans en uzun süren konferanstı ve Avrupa’daki ikinci resmi konferanstı. İstanbul’daki farklı okullardan gelen dokuz delege vardı. Uçakta heyecanlıydım ve seçildiğime inanamıyordum. Zürih’e uçtuk ve oradan tren ile Laax kentine vardık. Organizatörler geçireceğimiz on gün ile ilgili bize bilgi verdiler. Sonraki gün, komitemle buluştum ve komitedeki insanlar konferansın sonunda artık ailem gibi olmuştu. Hepimiz Avrupa’nın farklı yerlerinden geliyorduk ve bu yüzden iki gün boyunca birbirimizi tanımak için takım oyunları oynadık. Konferans resmi olarak pazar günü başladı ve açılış töreni oldu. Ayrıca, İsviçre Başbakanı Didier Burkhalter ve pek çok siyasi lider açılış törenine katıldılar. Komitemizde, Avrupa’da önemli bir sorun olan maaşa dayalı cinsiyet eşitsizliğini tartıştık. Bir kadın hakları savunucusu olarak Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği (FEMM) komitesindeydim. Konumuzla ilgili sorunları belirledik ve çözüm önerilerimizi belirledik ve üç gün boyunca önerilerimizi yazdık. Aynı zamanda eğlendik de…İsviçre Gecesi, Siyah ve Beyaz Partisi, Gala Yemeği gibi organizasyonlara katıldık. Son iki gün ise Genel Kurul oldu ve on dört komitenin sunduğu çözüm önerileri tartışıldı. Konulardan bazıları; mülteci hakları, LGBT hakları, nükleer enerji, AB’de oy verme oranı, ve işsizlikti. Bunlardan on üç çözüm önerisi kabul edildi ve bu öneriler tartışılmak üzere Avrupa Parlamentosuna gönderilecek. Tartışmalar ve AB için önemli konular gündemimizdeydi ve kırk farklı ülkeden gelen öğrencilerle bu konuları tartışmak benim için zordu ama en büyük zorluk on bir gün boyunca vegan yemekleri yemekti çünkü oturumun teması “sürdürülebilirlik’ti. Konferanstan harika deneyimlerle ayrıldım. Bunları hiç unutmayacağım.

İlayda Uzun

KALPLERE DOKUNMAK İÇİN…

ENKAinteract, ENKA Lisesi öğrencilerinin, Rotary Kulübünün genç nesil kolu olarak oluşturdukları, amacı ulaşabildikleri her yere yardım ve destek götürmek olan bir organizasyonudur. Tamamen gönüllük üzerine dayanan bu organizasyon, her yıl olabildiğince çok aktivite gerçekleştirerek, kalplere dokunmayı kendine misyon edinmiştir. Kırk kişilik bir öğrenci grubundan oluşan ENKAinteract’ın her aktiviteden sonra öğrenci üye sayısı artmaktadır ve bu da yardım ve destek ağının genişlemesini sağlamaktadır. ENKAinteract, Yeniköy Rotary Kulübü’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Yapılacak olan aktiviteler öğrenciler tarafından belirlenip, yine her aşamasında öğrenciler görev almaktadır.

2013 – 2016 yılları arasında kalplere dokunabilmek için yaptıklarımız :

2015-2016
 1. 3. Geleneksel ENKAinteract konseri: Müzik bölümünün desteğiyle verilen öğrenci konserinin geliriyle, Samsun Vezirköprü’deki Göl İlköğretim Köy Okulu’nun öğrencileriyle bir hafta saha çalışması yapılacaktır. Öğrencilerimizin liderliğinde yapılacak atölyelere neşe ve ışık olmaya gidiyoruz
 2. Istanbul Maratonu: Istanbul Maratonunda yine AKUT için koştuk. Akut’un ‘Her Adım Bir Hayat’ projesine destek olduk
 3. Suriyeli Çocuklarla El Ele: Öğrencilerimiz, Suriyeli çocuklar için kıyafet ve kuru gıda toplama kampanyası başlattı. Topladıklarını Fatih’te ihtiyaç sahiplerine dağıttık
 4. Kermes: Rotary’nin düzenlemiş olduğu kermese katılarak, yaptıkları satışın gelirini, yeni doğan bebek ünitesine solunum cihazı alınması için ÇAPA’ya bağışladılar
 5. 3. Geleneksel ENKAinteract Karaokesi: Öğrencilerin kendilerine sponsor bularak katıldıkları karaoke yarışmasının geliri, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olan Derviş Baba derneğine bağışlandı.
2014-2015
 1. 2.Geleneksel ENKAinteract Konseri: Müzik bölümünün desteğiyle verilen öğrenci konserinin geliriyle, Rize Çaykur Mesleki Lisesi’nin kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphane kurulduktan sonra, öğrencilerimizin önderliğinde dans, edebiyat ve İngilizce atölye çalışmaları yapıldı
 2. 1.Geleneksel ENKAinteract Karaokesi: Öğrencilerin kendilerine sponsor bularak şarkı söyledikleri karaoke yarışmasından elde edilen gelir Rize’deki kütüphenin yapımı için kullanıldı
 3. Maraton: Istanbul Maratonunda AKUT için koştuk, bağış topladık
 4. Sokak Çocuklarıyla El Ele: Derviş Baba Derneğiyle yapılan ortak çalışma sonucunda, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı okulumuzda ağırladık. Bir gün boyunca, öğrencilerimiz çocuklarla çeşitli atölyeler yaptı
 5. ENKAinteract, Türkiye’nin en iyi interact kulübü seçildi.
2013-2014
 1. Geleneksel ENKAinteract Konseri: Müzik bölümünün desteğiyle verilen öğrenci konserinin geliriyle, Çağlayan Ziyapaşa İlköğretim Okulunun kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphanenin açılışı yazar etkinliği ve öğrencilerimiz eşliğinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü tarafından yapılmıştır
 2. Aşevi Projesi: Rotary’nin aşevi projesinde, Rotary kulübüne destek verilmiş ve öğrencilerimiz aş evlerinde yemek dağıtmıştır
 3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, öğrencilerin topluma hizmet eden kadınları canlandırdıkları bir etkinlik yapıldı
 4. Kermes: Yeniköy Rotary Kulübü’nün düzenlediği kermese katılarak, yine öğrencilerimizin yürüttüğü İmece projesine destek verildi
 5. Koruncuk Vakfı: Öğrencilerimiz Koruncuk Vakfı’na giderek, bir gün boyunca oradaki çocuklarla sanat, spor, İngilizce, oyun atölyeleri yaptılar.

Yüzüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerden Mesaj Var

Projenin başlıca amaçları; sosyal bilimlerde işlenen konuların ve özellikle yüzüncü yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nın yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri tarafından:

 • Farklı bakışlarla incelenebilmesi ve tartışmaya açılabilmesi
 • Tarihsel olayların tüm siyasal, toplumsal, kültürel boyutlarıyla yorumlanabilmesi
 • Metinler ve görseller yoluyla farklı analiz biçim ve becerilerinin kavranması
 • Empati kurmanın öğrenilmesiyle nesnel bir tarih bilincinin sağlanması olarak belirlendi.

Tarih Vakfı’nın yürütücülüğünde yapılan proje çalışmasının ilk yılında; Birinci Dünya Savaşı’na katılan ülkelerde en çok kullanılan ve güncel olan tarih ders kitaplarında savaşın nasıl anlatıldığı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri tarafından incelendi, değerlendirildi ve elde edilen bulgular tarihçiler, akademisyenler, öğretmenler ve projeye katılan öğrencilerin ailelerine sunuldu.

Projenin ikinci yılında ise öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Atatürkçülük ders kitabı ile çalışma kitabında yer alan Birinci Dünya Savaşı konusunu eleştirel biçimde inceledi, çözümledi ve ulaştıkları sonuçları tartıştı. Yıl içerisinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla ders kitaplarında eksikliği hissedilen konular arasından seçilen temalar çerçevesinde araştırmalar yapıldı, kaynak ve kanıtlar toplandı. Elde edilen verilere dayanarak eleştirel okuma ve yazma çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak öğrencilerimizin Birinci Dünya Savaşı’nı nasıl okumak/yazmak/anlatmak istediklerini ortaya koyacak atölye çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen atölyeler “Kanıt Temelli Tarih Öğretimi” konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Yücel KABAPINAR ile “Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı” konulu çalışmalarıyla öne çıkan Doç. Dr. Erol KÖROĞLU tarafından organize edildi.

Atölye çalışmaları sonunda tamamen öğrenciler tarafından hazırlanmış Birinci Dünya Savaşı Anlatısı ortaya konuldu ve bu anlatılar; tarihçiler, akademisyenler, öğretmenler ve projeye katılan öğrencilerin aileleriyle paylaşıldı.

Sunumların tamamlanmasından sonra Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat GÜLLÜ, Prof. Dr. Yücel KABAPINAR, Yrd. Doç. Dr. Erol KÖROĞLU, Doç. Dr. Meltem TOKSÖZ ve Araştırmacı-Gazeteci Ayşe HÜR bir değerlendirme oturumu yaptılar.

2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen anlatıların kitaplaştırma çalışması devam etmektedir.