null

ANAOKULU

3 Yaş

Üç yaş sınıfında Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program uygulanmaktadır. Çocuklarımızın ENKA Okullarında öğretim hayatlarına ilk adımı attıkları bu seneyi, keyif alacakları bir deneyime dönüştürmek için yıl boyunca iki öğretmen onlara eşlik eder. Çocukların bağımsız hareket edebilme becerileri desteklenerek öz güvenlerinin gelişmesi sağlanır.

Anaokulunda İngilizce programı çok önemli bir rol oynar. Öğrencilerin çoğu İngilizce ile ilk kez anaokulunda tanışırlar. Rahat bir ortam, profesyonel bir takım ve zengin bir öğretim programı bu ilk buluşmayı daha da sıcak ve güvenli kılar. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik merak uyandırarak çocukların kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.

Program tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, hikayeler, aktiviteler ve oyun yoluyla öğrenmeyi içermektedir. Kütüphane, jimnastik, sanat ve müzik, branş dersleri olarak çocukların öğrenme deneyimlerini zenginleştirir.

Ayrıca, üç yaş grubu eğitimine öğrencilerin hayatla doğrudan bağlantı kurarak kazanımlar elde edebileceği PYP standartları da eşlik eder.

Bu yaş grubu için servis hizmeti sunulmamaktadır.

(Pre-K)

4 Yaş 

Bu yaş grubunda çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek ve farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklılaştırılmış öğretimle ilgili detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Çocukların hayatlarıyla doğrudan bağlantı kurabilecekleri PYP sorgulama üniteleri uygulanır. Aktif öğrenme temelli etkinlikler aracılığıyla çocuklarda öğrenmeye karşı bir merak uyandırılmaya çalışılır. Oyun yoluyla öğrenme programın temelini oluşturur.

Bu yaş grubunda Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program uygulanmaktadır. Amacımız, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri ortamları hazırlayarak, onlarda ikinci dile karşı ilgi ve merak uyandırmaktır. Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerileri birlikte geliştirilir. Program tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, hikayeler, aktiviteler ve oyun yoluyla öğrenmeyi içermektedir.

Kütüphane, yüzme, jimnastik, sanat, müzik ve İngilizce drama dersi bu yaş grubunda uygulanan branş dersleridir.

(Kinder)

5 Yaş 

Hazırlık grubunda hedefimiz, çocukları bütün gelişim alanlarında ilerleme kaydedecek şekilde desteklemek ve ilkokula hazır olmalarını sağlamaktır. Bu yaş grubunda ele alınan PYP sorgulama üniteleri çocukları araştırmaya, keşfetmeye ve yeni öğrenme deneyimleri kazanmaya teşvik eder. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile temel becerilerin kazanımı da hedeflenir.

Matematik, fen, sosyal, dil, müzik-hareket, drama ve sanat çalışmaları programımıza dengeli olarak yerleştirilmiştir.

Bu yaş grubumuzda İngilizce programı çok önemli bir rol oynar. Öncelikli amacımız, öğrencilere kendini ifade edebilecekleri ortamlar yaratarak onlarda ikinci dile yönelik merak uyandırmaktır. Dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimi, dikkatle takip edilir. Okulumuzda güçlü bir okuma-yazmaya ön hazırlık programı bulunmaktadır. Çocuklarımız hem İngilizce hem de Türkçe olarak bu alanda ilköğretime temel olacak becerilere sahip olurlar.

Kütüphane, yüzme, jimnastik, sanat ve müzik dersi bu yaş grubunda uygulanan branş dersleridir.