null

İLKOKULUMUZA

Hoş geldiniz

ENKA İlkokulu sayfasına hoş geldiniz. Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır. Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde sunmaktayız. 2005 yılında IB PYP uygulama yetkisi alan okulumuzda planlamaya, öğretime ve ölçme değerlendirmeye okulumuzun misyonu ve öğrenme ilkeleri ile birlikte, PYP felsefesi ve pedagojisi yön verir.

Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında onlarca etkinlik sunan bu program, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlık bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve etkili öz yönetim becerileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, çatışma çözümü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır.

ENKA İlkokulu; öğrenmenin zamanının, yerinin, yaşının ve sınırlarının olmadığı bir öğrenme ortamıdır.

Nilay Yıldırım
İlkokul Müdürü