null

Araştırma Projesi Hazırlık, 9.sınıf ve 10. sınıftaki her öğrencinin yıl boyunca tamamlaması gereken bir projedir. Öğrencilerin çalışmaları danışman öğretmenleri tarafından ManageBac üzerinden takip edilir ve geri bildirim verilir. Konular belirlendikten sonra, öğrenciler danışman öğretmenleriyle yıl içinde belli aralıklarla toplanırlar. Sürecin sonunda bir sergi düzenlenir ve öğrenciler araştırma projelerini okulla paylaşırlar. Araştırma projesi değerlendirme kriterleri IB öğrenen profili ve IB okul içi değerlendirme kriterleri baz alınarak oluşturulmuştur.

Bitirme tezi, bağımsız, kendi içinde özerk bir araştırmaya dayanan ve 4000 kelimelik bir çalışmadır.

Bitirme Tezinin Önemi Nedir?

Bitirme tezi, şunları sağlar:

  • Üniversiteden önce araştırma yapmaya hazırlar
  • Öğrencilere ilgilendikleri ve aynı zamanda altı IB dersinden biriyle ilgili bir konuda araştırma yapma fırsatı sunar.

Bitirme tezi süreci boyunca öğrenciler aşağıdaki becerileri geliştirir:

  • Uygun bir araştırma sorusu belirlemek
  • Konuyu kendi başına inceleyebilmek
  • Fikirleri belirtmek
  • Bir tartışma geliştirmek.

Bu sürece katılmak, bilgiyi analiz etme, sentezleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirir.

Bitirme tezi, aynı zamanda öğrencilerin dünya çapında önemli güncel bir konuyu, iki IB dersinde karşılıklı ve disiplinlerarası olarak derinlemesine çalıştığı dünya çalışmaları şeklinde yürütülebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın