null

ORTAOKULUMUZA

Hoş geldiniz

Ortaokul çağlarında çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşarlar. Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır. ENKA Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular. Ortaokul seviyelerinde deneyimli ve eğitimli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.

Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ana dilini ve en az iki yabancı dili en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına hazırlanırken ENKA Ortaokulu onların en büyük destekçisidir.

ENKA Ortaokulu, öğrenmeyi bilen ve seven, bağımsız düşünüp, problem çözebilen bireyler yetiştirmek için hem MEB müfredatının gerekliliklerini, hem de başta IB (Uluslarası Bakalorya Örgütü) olmak üzere uluslararası eğitim organizasyonlarının eğitim felsefesini benimsemiştir.

Öğrencilerimiz, öğretmen ve çalışanlarımız ve velilerimizle büyük bir aile olduğumuz gerçeğiyle, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma sorumluluğumuzu yüreğimizde hissediyoruz. Okulumuz hakkında daha fazla bilgi almak için bizlere e-posta ve telefonla ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileklerimle.

Hüsnü Yılmaz
Ortaokul Müdürü