null

Kayıt yenilemek için çeşitli mali ve idari düzenlemeler yapılmaktadır. Kayıt yenileme ile ilgili bilgiler (kayıt takvimi, ücretler vs.)  web sitemizde velilerimize duyurulmaktadır.