null

Okul Aile Birliği (OAB), veliler ile okul yönetimi arasında köprü görevi üstlenen, okulumuzun eğitim ve spor geliştirme politikalarının oluşumuna katkı veren, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve dayanışması için çaba gösteren, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenmiş bir kurumdur. OAB okulumuzun felsefesi, misyonu ve vizyonuna uygun olarak çalışır. OAB Yönetim Kurulu her eğitim yılı başında yapılan seçimle belirlenip göreve başlar. Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerden oluşur. O yıl için hazırlanan, öneri ve dilekleri içeren faaliyet planını uygulamaya koyar. Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporu oluşturularak yapılan çalışmalar özetlenir. OAB, tüm velilerimizin görüş ve önerilerini beklemektedir. İyi bir çalışma yılı olması dileğiyle saygılar sunarım.

Okul Aile Birliği Başkanı

ESEN SİREL ONGUN E-mail: oab@enka.k12.tr