null

AVRUPA BİRLİĞİ ``İYİ ÖRNEKLER``

RAPORU

AB’nin komşu ülkelerine, AB dış ilişkiler politikalarının bir parçası olarak eğitim ve öğretim sistemlerini reform etmelerinde yardımcı olmak amacıyla kurulan Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından hazırlanan “Mesleki Eğitim ve Öğretimde Uygulamalı Araştırmanın İyi Uygulamaları Üzerine Uluslararası Haritalama Çalışması” adlı makalede okulumuz Türkiye’yi temsilen yer almıştır. Rapor öncesi ETF adına Hollanda CINOP Araştırma Merkezi tarafından, okulumuzda yürütülen eğitim faaliyetleri incelenmiş, okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Özellikle öğrencilerimizin hazırladıkları Tübitak araştırma projeleri ve Erasmus çalışmaları üzerinde durulmuştur.