null
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Sabit kanatlı ve döner kanatlı İnsansız Hava Araçları kategorilerinde okulumuz öğrencileri, kendilerinin tasarladıkları Drone ve Model Uçaklarla okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığı Robot yarışması, Tasarla- Yap – Uçur (TYU) Model Uçak Yarışması ve TÜBİTAK UAV (Unmanned Aerial Vehicle) İnsansız Hava Araçları yarışmalarında temsil etmekteler.
Bu cihazların üretiminin her aşaması okulumuz öğrencilerinin ve danışman öğretmenlerimizin çaba ve gayretleriyle oluşmaktadır. Bu yarışmalarda geçmiş yıllarda okulumuz öğrencilerinin aldıkları çeşitli dereceler mevcuttur.