null
VİZYON

Okullarımızda “ENKA” ismine yakışır biçimde vereceğimiz eğitimle, kendi alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüklendiğimiz sorumluluğun farkında olup bizden sonraki kurumlara iyi bir örnek teşkil etmek, bilgi, beceri ve başarımızla “Avrupa’da ve Dünya’da söz sahibi olmaktır.

MİSYON

Bizler, teknoloji, sanayii, tıp sektörleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan meslek alanlarında en son teknolojiye sahip makine, cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle eğitim vermek, öğrencilerimizin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak sorumluluklarının bilincinde, mesleki etik ve ahlak değerlerini gözeten ve bu konuda duyarlı, ilgili sektörlerin ve üst öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek için yola çıktık.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ulusal eğitim sistemimizin ilke ve hedefleriyle örtüşen, kaynağını Milli Eğitim Temel Kanunundan alan, çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitim sunmak, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini güvence altına almak, mesleki eğitimde sanayiye önderlik etmek, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, kurumumuzun etkinliğini, verimini, güvenilirliğini ve saygınlığını arttırmaktır.

HEDEFLER

– Öğrecilerimizi hedefleri doğrultusunda ülkemizde ve Dünya’da önde gelen üniversitelere yerleştirmek,

-TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında Yüksek Başarı Elde Etmek,

-MEB, FRC, VEX ve Benzeri Robot Yarışmalarına Yüksek Katılımın Sağlanması ,

-TÜBİTAK Araştırma Proje Yarışması ve Diğer Proje Yarışmalarına Yüksek Katılım Sağlamak,

-Sosyal yönü güçlü, özgüveni yüksek, toplum içinde kendini rahatça ifade edebilen ve kabul görebilecek bireyler olarak yetiştirmek (Öğrencilerin Kulüp, Toplum Hizmeti Çalışmaları, Sosyal Etkinlikler, Sanat ve Spor Yarışmalarına Yüksek Katılımın Sağlanması)

-MEB ve ISO 9001 Denetimlerinin Başarılı Geçmesi,

-Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Etkin Devamlılığı,

-Proje Tabanlı Mesleki Eğitim,

-İş Güvenliği Tedbirlerinin Etkin Sağlanması ve Sıfır Kaza,

-Sıfır Disiplin Olayı,

-Memnuniyet Anketlerinde (Çalışan, Öğrenci, Veli ve Sanayi)

-Bölgemizdeki Ortaokullarla İşbirliği,

-Bölgemizdeki sanayi Kuruluşlarıyla İşbirliği,

-Etkili Yabancı Dil Öğretimi ve MUN Çalışmalarının Devamlılığı,

-Erasmus, Kardeş Okul ve benzeri Uluslararası Çalışmaların Devamlılığı,