null
KULÜPLER

KULÜBÜN AMAÇLARI   :

* Bilimsel Çalışma Disiplini kazandırmak

* İçinde yaşadığımız ve küçük bir parçası olduğumuz Uzayı keşfetmek

* İnsanlığın binlerce yıldır geliştire geldiği Uzay Fikrini anlamlandırmak,

* Zaman-Mekan algısını, Astronomi-Coğrafya ilgisini geliştirerek, “Evrensel Vizyon” oluşturmak.

 

KULÜBÜN ÇALIŞMALARI  :

 • CELESTRON Teleskobunu kullanmayı öğreneceğiz
 • Teleskopla Gündüz ve Gece Gözlemleri yapacağız.
 • Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılacağız
 • kızıl gezegen Mars
 • kapı komşumuz Ay
 • aile babası Güneş
 • mahallenin güzeli Venüs
 • ağır abi Jüpiter
 • üvey evlat Plüton…….

ve miyonlarca gökyüzü sakini…….

Haydi Gençler ! Evren sizi bekliyor !

 “Belki yeni bir yıldız buluruz,

 Belki de evrenin yıldızı oluruz…”

Mustafa GÖL – Kulüp Danışman Öğr.

KULÜP AMAÇLARI

 • Dans Kulübü olarak öncelikli amacımız öğrencilerimizin ruh ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, onların keyif almalarına ortam yaratmak ve sanatın bir dalı olan dans ile tanışarak hayat kalitelerini arttırmaktı
 • Dans sayesinde grup ve takım çalışma becerisini geliştirmek, yardım etmeyi ve bütünlük kurmayı öğ
 • Fiziksel yada sosyal anlamda kendini özgür hissetmeyen öğrencilerimizin özgüvenlerini kazandırmak ve onların daha mutlu bireyler olmalarına yardım etmektir.
 • Okulumuzun belirli ve özel günlerinde sosyal faaliyet anlamında destekte bulunmak, gösteriler sayesinde renkli bir ortam sağlamaktı.

KULÜP FAALİYETLERİ

 • Öğrencilerimiz her hafta sonu kendileri için ayrılmış dans alanında öğretmen eşliğinde çalışmalarını sürdürürler.
 • Öğrencilerimiz temel dans teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve bunları uygulayabilirler.
 • Latin danslarını, Modern dansı ve Hip-Hop danslarını tanırlar.
 • Partnerli yada partnersiz küçük koreografiler uygularlar.
 • Her yıl en az bir büyük gösteri hazırlanıp sergilenir.
 • Dünya Dans Günü farkındalığı için tanıtım yapılı
 • 19 Mayıs şenliklerinde okulda gösteri yapılı
 • Her yıl düzenlenen ENKA DANS FESTİVALİ’ne katılım sağlanır, koreografilerimiz sergilenir, bir gün boyunca birçok okulun gösterisi izlenir ve keyifli, dans dolu bir gün geçirilir.
 • Mezuniyet töreni programında DANS Kulübü olarak gösteri sergilenir.

 enkadanceclub

AMAÇLARIMIZ

 • İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
 • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 • Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
 • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
 • Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
 • Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

 

FAALİYETLERİMİZ

 • Okul genelinde kültürel faaliyetleri artırmak.
 • Öğrencilerin kültürel etkinliklere katılma alışkanlıklarını gelişti
 • Türk edebiyatı ve sanatına karşı ilgi kazandırıcı çalışmalar yapmak.
 • Okul dergisi yayınlayarak, çeşitli konularda araştırma, yorum geliştirme becerisi kazandırmak.
 • Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirici etkinlikler gerçekleşti
 • Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına

kullanabilme.

 • Ferdi olarak veya gruplar halinde, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, toplum hizmeti çalışmalarını sürdürebilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

KULÜBÜN AMAÇLARI:

1-Öğrencilerin kendilerini tanıyabilmesi,

2- Yeteneklerini geliştirebilmesi,

3- Sanat kültürü oluşturabilmesi,

4-Yaşam kalitesini artırabilmek için serbest zamanları etkin ve verimli   değerlendirebilmesi,

5-Duygu ve düşüncelerini daha estetik ve entelektüel  bir bakış açısıyla   aktarabilmesi.

KULÜBÜN ÇALIŞMALARI:

1-Yıl sonunda sergi  oluşturur.

2-Farklı boyama tekniklerini öğrenir.

3-Yaratıcılığını geliştirerek özgün yapıtlar ortaya çıkarır.

4-Sanat gezilerine katılarak görsel sanat kültürü oluşturur.

Danışman Öğretmen: Deniz AKSOY DUDU

SPOR; Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adıdır. Öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmek, yaşam boyu spor kavramını geliştirmek ve sporun insan vücuduna olan faydalarını anlamalarını sağlamaları ve uygulamaları için katkıda bulunuyoruz.

 

SPOR KULUBÜNÜN AMAÇLARI

 • Okullar arası müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıp okulumuzu temsil etmek.
 • Sporcunun eksiklerine yönelik antrenman dirilleri gerçekleştirmek.
 • Takım çalışmaları sırasında iş birliği geliştirmek.
 • Spor yapmayı bir disiplin haline getirmek.
 • Koordinasyonu ve kondisyonunu geliştirmek.
 • Fiziksel etkinlikler yaparak becerilerini koordineli olarak sergiler.
 • Bireysel ve eşli mücadele becerileri sergiler.
 • Spor organizasyonlarına katılır.
 • Spor etkinliklerine katılarak rekabet ve iş birliğine uygun tutum ve davranışlar sergiler.
 • Sınıflar arası turnuvalara katılım sağlamak.
 • Fair – play kavramını oluşturmak ve anlamak.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRELECEK ÇALIŞMALAR

 Okullar arası yarışmalara katılım.

 • Sınıflar arası turnuvalar.
 • Uygun olan maçlara (basketbol-voleybol)seyirci olarak katılım.
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılım.
 • Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalar.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

-Çevresel sürdürülebilirlik

-Sosyal sürdürülebilirlik

-Ekonomik sürdürülebilirlik

 

NELER YAPACAĞIZ?

-Sosyal sorumluluk projeleri düzenleyeceğiz

-Enka Okulları 2. Sürdürülebilirlik Buluşmasında okulumuzu temsil edeceğiz.

-Sürdürülebilirlik temalı filmler, belgeseller izleyeceğiz.

-Panel ve çalıştaylara katılacağız.

-Sürdürülebilirlik temalı geziler düzenleyeceğiz.

Sürdürülebilirlik doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması için çalışır ama bunu günümüz insanlarının ihtiyaçlarını göz ardı etmeden yapar.

TİYATRO KULÜBÜ AMAÇLARI

(ENKA OYUNCULARI)

 1. Tiyatro kulübünün temel amacı öğrencileri sahne sanatlarına teşvik etmek.
 2. Her sene yılsonunda bir tiyatro oyunu sahnelemek.
 3. Doğaçlama çalışmalarıyla empati becerisi kazandırmak.
 4. Tiyatro metni üzerinde dramaturji çalışmaları yaparak metin inceleme konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek sanat dünyasına bir adım atmalarını sağlamak.

 

TİYATRO KULÜBÜ FAALİYETLERİ

 1. Her yıl bir oyun sahnelemek.
 2. İl genelindeki tiyatro festivaline katılmak.
 3. Amatör ya da profesyonel tiyatro ekiplerinin oyunlarını takip etmek.
 4. Okul genelinde tiyatro sanatını tanıtmak.

Drama Eğitmeni: Handan ULUSOY AY

 Kulübün amacı ve katkıları:

Öğrencilerimiz lego EV3 ile robot tasarımları yaplar. Bu tasarımlar sayesinde mühendislik tasarım süreçlerini uygulayarak öğrenmiş olurlar. Tasarımları yaparken yarışma tarafından belirlenen temalar çerçevesinde tasarımlarını yaparlar. Bu çalışmalar sırasında tasarım sürecini tamamladıktan sonra programlama bölümünü de öğrenirler. Bu sayede hem yazılım hem de donanımı bir arada öğrenen öğrencilerimiz robot yapım süreçlerini en iyi şekilde tamamlamış olurlar.

Yıl içinde gerçekleştirilecek çalışmalar:

 • Lego Takımı tanıtım dosyası hazırlamak
 • Gelen temaya uygun dosya hazırlamak
 • Haziranın ilk haftası WRO katılmak

Danışman öğretmen: Mustafa Burakhan KOCABAŞ

Etkinlik kulübünün en büyük amaçlarından biri öğrencilerin işlerini kendi başlarına halledebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu da öğrenciye tüm hayatı boyunca büyük bir artı olacaktır. Kendi etkinlik konularını ve temalarını seçmenin ve bu doğrultuda kaynakları kendisinin elde etmesi kendini ifade etmesini kolaylaştırıp girdikleri ortamlara daha kolay ayak uydurmalarını sağlayacaktır. Ayrıca yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenciler çevrelerine karşı daha bilinçli, sorumlu ve daha sosyal birer bireyler olacaklardır. Bununla birlikte, grup içerisinde yapılan tartışmalar öğrencilerin yaratıcılığını geliştirecek, birlikte çalışma duygusu aşılayacak ve iş birliğini arttıracaktır. Çalışmaların sonucunda öğrencilerin kendi emeğiyle ortaya koyduğu işe daha saygılı ve özenli davranacağını, bütün bunlarla birlikte öğrencilerimizin girişimcilik ruhunun da artacağına inanıyoruz.

Yıl içinde gerçekleştirilecek çalışmalar:

 • Yılbaşı Partisi için gerekli olan planlamaları yapmak ve parti hazırlık çalışmalarında yer almak
 • Nisan ayında düzenlenen Enka Gençlik Festivali için gereken planlamaları yapmak ve festivalde çeşitli görevlerde yer almak
 • Belirli gün ve haftalarda temaya uygun pano, afiş vb. hazırlamak
 • Sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışma

Danışman öğretmen: Merve YALÇIN

KULÜBÜN AMAÇLARI  :

 1. Drama kulübünün temel amacı öğrencileri drama ve tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını arttırmak ve sanat alanında üreticiliği arttırmaktır.
 2. Öğrenciler yeteneklerini keşfederken aynı zamanda İngilizce becerilerini geliştirir.
 3. İngilizce kullanımını alışkanlık haline getirmek amaçlanır.
 4. Öğrenciler temel drama teknikleri öğrenir ve drama alıştırmaları yapar.

KULÜBÜN ÇALIŞMALARI:

 1. Her yıl İngilizce bir oyun sahnelemek.
 2. Dünya edebiyatından çeşitli oyunları incelemek.
 3. Farklı oyunculuk tekniklerini inceleyip uygulamak.

Danışman Öğretmenler: Dilara ULUTAŞ

Maker Kulübünün Amaçları

 • 21 yy. becerilerine uygun teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek.
 • Ürün tasarımları yapmak, tasarımları nesnelere dönüştürmek
 • 3D Printerları kullanarak öğrencileri üretmeye teşvik etmek
 • Projeler üreterek takım çalışması alışkanlığı kazandırmak
 • Öğrencilerin teknolojik bilgileri birbirine aktararak bilgi paylaşımında bulunmak
 • Yazılım, tasarım ve el becerilerini kullanarak öğrencilerimizin öğrenme ortamlarına canlılık katmak
 • Robotik yarışmalara katılarak okulumuzu temsil etmek

 

Maker Kulüp Faaliyetleri

 • Üniversitelerde ve liselerde yapılan Maker günlerine katılmak
 • Yıldız Savaşları robot yarışmalarına katılmak
 • Tasarım yarışmalarına katılmak
 • Firmalarla iş birliği içerisine girip 3D Printer eğitimleri almak
 • Okul bünyesinde 3D Printer yapmak ve yapılanları geliştirmek
 • Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri düzenlemek

Danışman Öğretmen: Servet TEMEL

Kulübün amacı ve katkıları:

Okulumuzda bulunan 6 farklı müzik orkestrası ile birlikte, klasik batı müziğinden, jaz müziğine, jazdan Türk Müziğine kadar her müzik türünde öğrencilere eğitim vermek. Bireysel ve grup çalışmalarıyla kişisel gelişimleri sağlamak. Orkestra çalışmalarını dijital ortama taşımak ve teknolojiden yararlanmak. Enstrüman çalımını üst düzey seviyelerine ulaştırmak. Yetenekli öğrencileri keşfetmek ve onları geliştirmek. Grup çalışmalarında disiplinli, düzenli, yardımlaşan, paylaşan vb. öğrenciler yetiştirmek. Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerde empati kurabilme, çevrelerine karşı daha bilinçli, saygı ve hoşgörülü, sosyal birer bireyler olabilmelerine yardımcı olmak. Yapılan her türlü konser sonrasında öğrencilerde cesaret, özgüven, mutluluk, başarma duygusu kazandırmaktır.

 

Yıl içinde gerçekleştirilecek çalışmalar:

 • Hoş geldin konseri
 • Cumhuriyet Bayramı Konseri
 • 10 Kasım Atatürk’ü Anma konseri
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü
 • Öğle Arası Konserleri
 • Yıl Başı
 • Huzurevi Gezi ve Konseri
 • 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma
 • Fizy MEB Müzik Yarışması
 • Okan Üniversitesi Müzik Yarışması
 • Kadınlar Günü Konseri
 • Sürdürülebilirlik Konseri
 • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
 • Dil Günü Konseri
 • Mezuniyet Konseri

KULÜBÜN AMAÇLARI: 

 • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratmak
 • “Kendine güven” duygusu aşılamak ve bunu geliştirmek.
 • Odaklanabilme yeteneği kazandırmak.
 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetmek
 • Süratli ve doğru düşünebilmek, olayları doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmek
 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimseterek ezberci zihniyeti ortadan kaldırmak .
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın ve stratejiler geliştirmenin gerekli olduğunu öğretmek 
 • Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirmek.
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeyi aşılamak.
 • Öğrencileri düşünen, araştıran, yargılayan bireyler haline getirerek yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlamak.
 • Katıldığı Turnuvalarda derece elde etmek .

 

KULÜBÜN ÇALIŞMALARI:                                                  

 • Okul içi dostluk turnuvaların planlamasını yapar.
 • İl içi turnuvalara katılarak Özel Enka Teknik Okullarını temsil eder.
 • Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlar.
 • MEB’ lığının düzenlediği Türkiye Şampiyonasına katılır .
 • Satranca yeni başlayanlara satranç öğretim grubu oluşturur.
 • Satrançta ilerlemek isteyenler için yazılı kaynak sağlar.

Danışman Öğretmen: Turgay ÇAĞLAR

FIRST NEDIR?
FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)
1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından kuruldu. Amacı gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini arttırmaktır.
First Robotics Competition (FRC) ise, First Vakfı tarafından her sene düzenlenen bir robotik yarışmadır. Takımlar, her yıl bir tema çerçevesinde, yaptıkları robotlarla belirli görevlerin üstesinden gelmeye çalışırlar.
İlk FRC 1992’de New Hempshire’de bir spor salonunda 28 takımın katılımı ile gerçekleşmiş. Şimdi ise ABD, Kanada, İsrail, Meksika, Avustralya, Türkiye, Çin, Brezilya, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Şili, İngiltere, Tayvan, Singapur,BAE ve Türkiye’den 250 binden fazla öğrenci FRC’ye katılıyor.

FRC Kulübünün Amaçları

 • 21 yy. becerilerine uygun teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek.
 • Yazılım, tasarım ve el becerilerini kullanarak öğrencilerimizin öğrenme ortamlarına canlılık katmak.
 • Robotik yarışmalarda okulumuzu ve ülkemizi temsil etmel.
 • Diğer okullarımızla iletişim içerisinde olmak.

FRC Kulüp Faaliyetleri

 • Ekim Ayında Off-Season etkinliğine katılır.
 • Mart ayında İstanbul Bölge yarışmasına katılır.
 • Nisan ayında Amerika’da bölge yarışmalarına katılır.
 • Robot yapımı ve yurtdışı faaliyetleri için firmalarla iş birliği içerisine girer.

Objects&Contributions of MUN Club:

The object is to seek, through discussion, negotiation and debate, solutions to the various problems of the world: e.g. questions of human rights, protection of the environment, economic development, disarmament, the problems of youth and of refugees, as well as the more critical issues of war and peace. The young delegates, in seeking solutions to these problems, can learn to break away from narrow, national self-interest and develop true international cooperation. The research and preparation required, the adoption of views and attitudes other than their own, the involvement and interaction with so many other young people from around the world, all combine to give the young people a deep insight into the world’s problems, to make them aware of the causes of conflict between nations and to lead them to a better understanding of the interests and motivation of others.

 

What we are going to do this year:

 • Preparing responsible students for the debates
 • For the first time attendants-to be coached by the ones who already attended
 • Going to MUN taking place abroad
 • Working on social responsibility projects

Consultant Teacher: Zafer Yılmaz

Tenis kulübü olarak amacımız; Öğrencilere tenis oynama alışkanlığı kazandırarak bu sporu sevdirmek ve edinilen beceriyi uygulanabilir hale getirmek.

Tenis sporunun  temelinde;

 • Rekabet ( kazanma, kaybetme).
 • Hızlı karar verebilme yetisini geliştirir.
 • Planlı olma, rakibi yenmek için strateji geliştirmeyi sağlar.
 • Sportmen olmayı öğretir.
 • Tekler ve çiftler maçlarında takım olmanın sorumluluğunu kavrar.
 • Okullar arası dostluk, dayanışma ve sportmenlik duygularını sağlamlaştırmak.

Bu kulüpte yer alacak öğrencilerin  okul  takımının oluşturulması, okulunu  temsil etme ve kendilerini  ifade etme imkanı sağlar.

Faaliyetlerimiz;

 • Okullar arası il turnuvalarına hazırlık çalışmaları
 • İl turnuvalarına katılım
 • Okul içi tenis turnuvalarına hazırlık

Sorumlu Antrenör: Gül ASATEKİN