null
REHBERLİK SERVİSİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

Özel ENKA Teknik Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmalarını önleyici rehberlik anlayışıyla “eğitim ve gelişime önem veren rehberlik” modeline uygun olarak yürütür. Öğrencilerin; kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayabilen, bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı kimlik oluşturabilen,  kişisel değerleri ile toplum beklentileri arasında denge kurabilen, duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, sağlıklı, duyarlı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin uyum sürecine yardımcı olabilmek amacıyla 9. Sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik Akran Koçluğu programı uygulanmaktadır. Akran koçluğu programı; öğrencilerimizin okuldaki kurallara alışabilmeleri ve grup kimliği kazanabilmeleri için bir önceki yıl benzer deneyimleri yaşayan üst sınıf öğrencilerimizin desteği ile gerçekleştirilmektedir.

BİREYİ TANIMA ÇALIŞMALARI: Öğrencilerimizin ilgi, yetenek, kişilik özelliklerini fark ederek davranışlarının nedenlerini anlamaya yönelik tanıma çalışmaları kapsamında bireysel görüşmelerin yanı sıra çeşitli envanter uygulamaları yapılmaktadır. Uygulanan envanterler ve yapılan görüşmelerin amacı öğrencilerimizin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır.

BİREYSEL/GRUP PSİKOLOJİK DANIŞMA : Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ,çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olabilmesi için profesyonel bir yardım sürecidir. Koşulsuz kabul ve saygıyla birlikte empatiye dayalıdır. Danışma sürecinde gizlilik ve gönüllülük esastır.

Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunları Belirleyici ve Tanımlayıcı Çalışmalar:

  • BEİER Cümle Tamamlama Testi
  • Burdon Dikkat Testi
  • Problem Tarama Envanteri
  • Sınav Kaygısı Envanteri
  • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
  • Mesleki Olgunluk Ölçeği gibi test anket ve envanterlerden yararlanılır.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları / Sınıf Gözlemleri :“Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi” Programına göre sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanan etkinliklere rehberlik eder, gözlemci olarak katılır, bazı etkinlikleri kendi uygular.

Seminer Çalışmaları :

  • Meslek tanıtımı

  • Verimli Ders Çalışma

  • Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

  • ÖSYS hakkında bilgilendirme gibi ihtiyaç doğrultusunda psikolojik danışman tarafından veya kaynak kişilerin de okula davet edilerek verilen seminerlerdir.

ÜST ÖĞRENİM KURUMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yardımcı olmak, meslekler ve üst öğrenim kurumları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelecek planlamasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar Mesleki Rehberlik faaliyetleri kapsamında yer alır.

*Mezunlar Buluşması: Her yıl okulumuzdan mezun olarak üniversiteye yerleşen öğrencilerimizin üniversite sınavına hazırlık aşamalarını, ders çalışma sistemlerini, tercih dönemindeki tecrübelerini 12. Sınıf öğrencilerimiz ile paylaştıkları Mezunlar Buluşması düzenlenir.

YKS Bilgilendirme Seminerleri: Üniversiteye giriş sınav sistemi, sınava hazırlığın püf noktaları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenir.

*Üniversite Gezileri: Öğrencilerimizin üniversiteler, bölümler, yükseköğretim kurumları burs imkanları vb.. konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak hedef belirlemelerine yardımcı olmak üzere üniversite gezileri düzenlenir.

*Meslekler Günü: Okulumuzda mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında her yıl Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünün koordinasyonuyla öğrenci velilerimizin, üniversitelerin ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla Meslekler Günü etkinliği düzenlenmektedir. Konuklarımızın mesleklerinin farklı yönlerini, iş olanaklarını ve kendilerinin sahadaki tecrübelerini paylaştıkları Meslekler Günü etkinliği öğrencilerimizin bir çok farklı mesleği tanımasına katkı sağlamaktadır.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Öğrencilerimize verilecek psikolojik danışma ve rehberlik desteğinin etkili ve uzun süreli olabilmesi için velilerimizin işbirliği önem arz etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimleri konularında sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla veli görüşmeleri yapılır. Ailelerin eğitim sürecindeki çocuklarına destek verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla çocukların (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimsel durumları ve  ihtiyaç duyulan diğer konularda veli seminerleri düzenlenir.

Veli Bilgilendirme Toplantıları: Anne-babaları bilgilendirme amacıyla “Ergenlik Dönemi, Meslek seçimi, ÖSYS Tanıtımı ve Sınava Hazırlık Sürecinde Aile Tutumları” vb. konularında toplantılar düzenlenir.

Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin gelişim süreçlerini sağlıklı takip edebilmek ve yapılacak rehberlik çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla veliler ile işbirliği içinde olmak oldukça önemlidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından talep edilen bireysel veli görüşmelerin yanı sıra velilerimiz de ihtiyaç duydukları her konuda randevu alarak görüşme talep edebilirler.

Seminer Çalışmaları: Öğrenci veli iletişimini güçlendirmek amacıyla  “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve İletişim”, “Anne-Baba Tutumları”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Psikososyal Destek Programı” gibi konularda düzenlenir veli seminerleri düzenlenir.

Bilgilendirici broşür ve bülten çalışmaları: Ailelerin eğitim sürecindeki çocuklarına uygun destek verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla çocukların (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimsel durumları ve iletişim gibi ihtiyaç duyulan konularda velileri bilgilendirici broşür ve bültenler hazırlanır.

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Danışmanlık Çalışmaları: Önleyici rehberlik çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte  her ay düzenli görüşmeler düzenlenir. Bu görüşmelerde sınıf rehber öğretmenlerimiz öğrencilerinin akademik,sosyal ve duygusal gelişimleri ile ilgili gözlemlerini paylaşır ve psikolojik danışma ve rehberlik birimi ile birlikte değerlendirmeler yapılır.

Seminer Çalışmalar: Öğretmenler tarafından ihtiyaç duyulan konularda eğitimler planlanır. Eğitimler, alanında uzman kişilerin davet edildiği çalışmalardır.

Bireysel Görüşmeler: Öğretmenler ihtiyaç duydukları her durumda psikolojik danışma ve rehberlik bölümünden randevu alarak danışmanlık talep edebilirler.

Diğer Konularda Rehberlik Çalışmaları

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Öğrenci Meclisi”, ”Öğrencilerin Kulüplere dağılımları”, “Akran Koçluğu”, ”Ödül ve disiplin” vb. konularında rehberlik eder.

AKRAN KOÇLUĞU

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünün organize ettiği Akran Koçluğu uygulamasıyla okula yeni başlayan öğrencilerle bir yılını doldurmuş öğrenciler arasında seçilen akran koçlarıyla sene başında tanışma toplantısı düzenlenmiştir. Öğrencilerin okula uyumunu amaçlayan bu uygulamayla öğrenciler çabucak kaynaşmışlardır.

VELİ SEMİNERLERİ

Okula yeni başlayan öğrencilerimizin velilerine Ergenlik Dönemi Gelişim Aşamaları ve Özellikleri, Ergenlik ve Anne Baba Tutumları, Madde Bağımlılığı konularında seminerleri düzenlenmiştir.

MESLEKLER GÜNÜ

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünün organize ettiği “Meslekler Günü” 14. Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Meslekler Günü’ne Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinden toplam 19 akademisyen katılmıştır. Saat 13.30-16.00 arasında yapılan Meslekler Günü üç oturum sürmüştür. Her bir oturum 40’ olarak planlanmış olup, öğrenciler ilgilerine göre oturumlarda yer almışlardır.

Konuklarımıza Okul Öğrenci Meclisi ve Demokrasi Eğitimi Temsilcisi öğrencileriyle Onur Kurulu Temsilcisi öğrencileri refakat etmişlerdir. Meslekler gününe katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz.

ÖSYS BİLGİLENDİRME VELİ SEMİNERİ

12.Sınıf öğrencilerimizin velilerine yönelik ÖSYS hakkında bilgilendirme sunusu gerçekleştirilmiştir.

ÖSYS SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRİLMESİ

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ÖSYS öncesi 12.sınıf öğrencilerimize yönelik sunum çalışması yapılmıştır.

BÜLTENLER

BÜLTENLER
2021 YKS Sinav Sistemi
Daha Fazlası